METLA

Varmola, Martti & Virtanen, Eija (toim.). 2000.
Uusien metsänkäsittelyohjeiden toimivuus Pohjois-Suomessa. Tutkimusseminaari 11.-12.5.1999 Rovaniemellä.

Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 786. 91 s.
[ISBN 951-40-1753-6]
[Hinta 75 mk - 12,60 EUR]

Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

Varmola, Martti: Saatteeksi.
Kubin, Eero & Savilampi, Pentti: Metsien uudistaminen ja uusimmat metsänkäsittelyohjeet.
Valkonen, Sauli: Uudet metsänkäsittelyohjeet - uhka metsänuudistamiselle?
Karvonen, Lauri: Miten kehittää metsänkäsittelyohjeita taloudellisen kestävyyden ja monimuotoisuuden varmistamiseksi?
Jokimäki, Jukka: Pystytäänkö uusilla metsänkäsittelyohjeilla vaikuttamaan talousmetsien linnuston monimuotoisuuteen?
Annila, Erkki: Onko ehdoton luonnontilaisuus välttämätön suojelualueilla?
Kostamo, Jouko: Monimuotoisuusindikaattorit yksityismetsissä.[Alkuun/top] [MT 2000] [MT index]


Revised: METLA KKKo - 21.11.2000
[ Palaute ylläpitäjälle] [ Comments on this page]