Metsä, harju ja järvi: näkökulmia suomalaiseen maisematutkimukseen ja -suunnitteluun.

 
 

Saarinen, Jarkko & Raivo, Petri J. (toim.). 2000.

Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 776. 171 s.
[ISBN 951-40-1736-6]

 

Sisältää seuraavat artikkelit:

Raivo, Petri J. & Saarinen, Jarkko: Näkökulmia suomalaiseen maisematutkimukseen ja -suunnitteluun.
Karjalainen, Pauli Tapani: Konkreetti kävely abstraktissa maisemassa.
Maaranen, Päivi: Arkeologinen kulttuuriperintö osana suomalaista maisemaa.
Häyrynen, Maunu: Kansakunta kaleidoskoopissa: suomalaiskansallinen maisemakuvasto.
Salminen, Kimmo: Järvi, muisto ja monumentti.
Äikäs, Topi Antti: Perinne, urbaani maisema ja kaupunki-imagot.
Hytönen, Mervi: Maisemavaikutusten arviointi - tapaustutkimus Pallastuntureilla.
Saukkonen, Tiina: Hämeen Härkätie - maisemanhoitoa historiallisella tiellä.
Tanskanen, Minna: Ojitetun suon sisäinen maisema.
Virtanen, Pekka: Sata silmää taakse katsoo - metsän kulttuuridiversiteettejä.
Karjalainen, Eeva: Metsänhoitovaihtoehtojen arvostus ulkoilualueilla.
Löfström, Irja & Tyrväinen, Liisa: Maisemalliset ja ekologiset arvot taajamametsien osallistavassa suunnittelussa.
Kontturi, Osmo A.: Suomalaisen maisematutkimuksen koulukuntakehitys 1900-luvulla ja suhde eurooppalaisiin esikuviinsa.

Alkuun

  Päivitetty:   14.6.2006/KKKo  Metla : Julkaisut : Tiedonantoja : 776   Palaute Metlan etusivulle