METLA

Poteri, Marja (toim.). 2000.

Pohjoismaisen taimitarharetkeilyn 6.-8.9.1998 esitelmät Suonenjoen tutkimusasemalla.
NSFP Plantskolekonferens 6.-8.9.1998 föredrag vid Suonenjoki forskningsstation.

Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja - Skogsforskningsinstitutets meddelanden 766. 53 s.
[ISBN 951-40-1726-9]
[Hinta / Pris 50 mk - 8,40 EUR]

Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

Suonenjoen tutkimusasema ja tutkimustaimitarha: Heikki Smolander & Leo Tervo
Taimien laatu ja sen mittaaminen: Pasi Puttonen
Laatujohtaminen taimitarhalla: Merja Nieminen
Ympäristö ja taimituotanto: Oiva Salmi
Metsäpuiden taimituotannon ympäristöhallinta: Marja-Liisa Juntunen & Risto Rikala
Surmakan, Gremmeniella abietina, itiölevinnän seuranta taimitarhalla: Raija-Liisa Petäistö
Männyn paakkutaimien juuriston pakkakestävyys Suonenjoen tutkimustaimitarhalla talvella 1996-1997: Aija Ryyppö, Tapani Repo & Elina Vapaavuori
Taimitarhojen tietopalvelu - tiedonsiirtoa käytäntöön: Marja Poteri
Innehåller följande artiklar:

Artikelförfattare
Suonenjoki forskningsstation och försöksplantskola: Heikki Smolander & Leo Tervo
Plantkvalitet och hur den mäts: Pasi Puttonen
Kvalitetsledning på plantskolan: Merja Nieminen
Miljö och plantproduktion: Oiva Salmi
Miljöledningssystem i produktionen av skogsträdsplantor: Marja-Liisa Juntunen & Risto Rikala
Mätningsystem för sporspridning av Gremmeniella abietina vid plantskola: Raija-Liisa Petäistö
Rotsystemens frystolerans hos täckrotsplantor av tall på försöksplantskola i Suonenjoki under vintern 1996-1997: Aija Ryyppö, Tapani Repo & Elina Vapaavuori
Planskolornas informationstjänst - förmedling av forskningsresultat till praktiken: Marja Poteri[Alkuun/top] [MT 2000] [MT index]


Revised: METLA KKKo - 10.5.2000
[ Palaute ylläpitäjälle] [ Comments on this page]