Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 1999

>

Finnish Forest Research Institute. Research Papers.

Helsinki : Metsäntutkimuslaitos, 1981-.
ISSN 0358-4283

Sarjan kotisivulle- Homepage of Research Papers

719-755 (1999)

Numerot maksutta toimituskuluin (5 EUR) lukuunottamatta niitä, joissa hinta.

719
Lähde, Erkki (toim.). 1999.
Luontaisesti syntyneiden sekametsien kehitys ja metsänhoito.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 719. - 90 s.
[ISBN 951-40-1665-3]

720
Kanninen, Kaija (toim.). 1999.
Metsäteknologia muuttuvassa metsätaloudessa.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 720. - 272 s.
[ISBN 951-40-1666-1]

721
Helmisaari, Heljä-Sisko, Derome, John, Kitunen, Veikko, Lindroos, Antti-Jussi, Lumme, Ilari, Monni, Satu, Nöjd, Pekka, Paavolainen, Laura, Pesonen, Erkki, Salemaa, Maija ja Smolander, Aino. 1999.
Veden imetyksen vaikutukset metsämaahan ja kasvillisuuteen sekä vajo- ja pohjaveden laatuun. VIVA-tutkimushankkeen loppuraportti.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 721. - 96 s.
[ISBN 951-40-1667-X]
[ Myynti ja tilaukset: Hämeenlinnan kaupungin vesilaitos, Suosaarentie 4, 13210 Hämeenlinna
Puh. 03-621 2290, Fax 03-621 2758]

722
Nurmi, Juha. 1999.
Hakkuutähteen ominaisuuksista.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 722. - 32 s.
[ISBN 951-40-1668-8]

723
Karlsson, Kristian (toim. - red.). 1999.
Metsät Pohjanmaan rannikolla - Kustskog i Österbotten.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja - Skogsforskningsinstitutets meddelanden 723. -93 s.
[ISBN 951-40-1669-6]

724
Laaksonen-Craig, Susanna. 1999.
Price adjustment for Finnish and Swedish papers under fixed and floating exchange rate regimes.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja - Finnish Forest Research Institute, Research Papers 724. - 42 p.
[ISBN 951-40-1670-X]

725

Hynynen, Jari & Viherä-Aarnio, Anneli. 1999.
Haapa - monimuotoisuutta metsään ja metsätalouteen.
Vantaan tutkimuskeskuksen tutkimuspäivä Tammisaaressa 12.11.1998.
Sammandrag: Asp mångfald i skog och skogsbruk. Forskningsdag i Ekenäs 12.11.1998.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja - Skogsforskningsinstitutets meddelanden 725. -157 s.
[ISBN 951-40-1671-8]

[Hinta 25.20 EUR]


726
Ovaskainen, Ville, Horne, Paula & Sievänen, Tuija. 1999.
Evon ja Teijon retkeilyalueiden kävijät ja kävijätyytyväisyys.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 726. - 78 s.
[ISBN 951-40-1672-6]

727
Petäjistö, Leena & Mäkinen, Pekka (toim.). 1999.
Metsäpuiden taimien kasvatus yritystoimintana.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 727. - 52 s.
[ISBN 951-40-1673-4]
728
Ryynänen, Leena. 1999.
Cryopreservation of buds and in vitro shoot tips of Betula pendula (väitöskirja / dissertation).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja - Finnish Forest Research Institute, Research Papers 728. - 67 p. + 5 original papers 115 s.
[ISBN 951-40-1675-0]

729
Tamminen, Pekka & Mälkönen, Eino (toim.). 1999.
Näytteenotto metsämaan ominaisuuksien määrittämistä varten.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 729. 54 s.
[ISBN 951-40-1676-9]

730

Nikkanen, Teijo, Karvinen, Kaarlo, Koski, Veikko, Rusanen, Mari & Yrjänä-Ketola, Leena. 1999.
Kuusen ja männyn siemenviljelykset ja niiden käyttöalueet.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 730. - 203 s.
[ISBN 951-40-1677-7]

[Hinta 33.60 EUR]

731
Priha, Outi. 1999.
Microbial activities in soils under Scots pine, Norway spruce and silver birch.
Academic dissertation.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja - Finnish Forest Research Institute, Research Papers 731. - 50 p. + Papers I - IV
[ISBN 951-40-1678-5]

732
Hyppönen, Mikko, Jalkanen, Risto & Aalto, Tarmo (toim.). 1999.
Onko Lapin metsätaloudella tulevaisuutta? Lapin metsätalouspäivät 21.-22.1.1999.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 732. - 79 s.
[ISBN 951-40-1679-3]

733
Saarinen, Jarkko (toim.). 1999.
Erämaan arvot: retkiä monimuotoisiin erämaihin.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 733. - 126 s.
[ISBN 951-40-1680-7]

734
Kankaanpää, S., Tasanen, T. and Sutinen, M-L. (eds.) 1999.
Sustainable development in northern timberline forests. Proceedings of the Timberline Workshop, May 10-11, 1998 in Whitehorse, Canada.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja - Finnish Forest Research Institute, Research Papers 734. - p. 188
[ISBN 951-40-1683-1]

735
Salmela, Sinikka (toim.). 1999.
Luonto tieteen ja taiteen innoittajana. Suomen vanhimpien luonnonsuojelualueiden juhlaseminaari Pallaksella 13.-14.2.1998.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 735. - 83 s.
[ISBN 951-40-1684-X]

736
Lähde, Erkki, Laiho, Olavi & Norokorpi, Yrjö. 1999.
Ekometsänhoidon perusteet ja mallit.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 736. - 61 s.
[ISBN 951-40-1685-8]

737
Poteri, Marja (toim.). 1999.
Taimituho-opas.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 737. - 128 s.
[ISBN 951-40-1686-6]

738
Veijalainen, Anna-Maria, Juntunen, Marja-Liisa, Vänttinen, Kaisu & Heinonen-Tanski, Helvi. 1999.
Metsätaimitarhojen jätehuolto - ohjeita jätehuoltojärjestelyjen kehittämiseksi.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 738. - 59 s.
[ISBN 951-40-1687-4]

739
Tyrväinen, Liisa. 1999.
Monetary valuation of urban forest amenities in Finland (väitöskirja / dissertation).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja - Finnish Forest Research Institute, Research Papers 739. - 53+76 p.
[ISBN 951-40-1688-2]

740

Oskarsson, Ole & Nikkanen, Teijo. 1999.
Säregna former av skogsträd från guldgran till kvastbjörk.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja - Skogsforskningsinstitutets meddelanden 740. - 54 s.
[ISBN 951-40-1689-0]

[Pris 8.40 EUR]

741
Heikinheimo, Matti (toim.) 1999.
Metsäsuunnittelun tietohuolto.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 741. - 105 s.
[ISBN 951-40-1689-0]

742
Kytö, Maarit. 1999.
Impact of forest fertilization on the vitality and pest resistance of conifers. (väitöskirja / dissertation).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja - Finnish Forest Research Institute, Research Papers 742. - xx s.
[ISBN 951-40-1691-2]

743
Raitio, Hannu & Kilponen, Tuire (edit.). 1999
Forest condition monitoring in Finland, National report 1998.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja - Finnish Forest Research Institute, Research Papers 743. -147 p.
[ISBN 951-40-1692-0]

744
Kangas, Jyrki, Lepistö, Jouko, Tasanen, Tapani & Heino, Esa (toim.). 1999.
Kristinusko ja metsät.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 744. - 70 s.
[ISBN 951-40-1693-9]

745
Ahti, Erkki, Granlund, Hilkka ja Puranen, Essi (toim.). 1999.
Metsätalouden ympäristökuormitus. Seminaari Nurmeksessa 23.-24.9.1998. Tutkimusohjelman väliraportti
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 745. - 172 s.
[ISBN 951-40-1694-7]

746
Paavolainen Laura, 1999.
Nitrogen transformations in boreal forest soils in response to extreme manipulation treatments. (Academic dissertation.)
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja - Finnish Forest Research Institute, Research Papers 746. - 36 p. + Papers I - V
[ISBN 951-40-1697-1]
747
Lindblad, Jari & Verkasalo, Erkki. 1999.
Teollisuushakkeen kuiva-tuoretiheys ja painomittauksen muuntokertoimet.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 747. - 48 + 9 (liitteet) s.
[ISBN 951-40-1698-X]

748
Gustavsen, Hans Gustav & Timonen, Mauri. 1999.
Lapin suojametsäalueen männiköiden rakenne, kasvu ja käsittely.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 748. - 54 s.
[ISBN 951-40-1699-8]

749

Luoranen, Jaana, Rikala, Risto, Saksa, Timo, Smolander, Heikki, Lilja, Sakari & Hynönen, Tenho. 1999.
Koivun paakkutaimien istutus kesällä.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 749. - 24 s.
[ISBN 951-40-1700-5]

[Hinta 5.00 EUR]

750
Pietikäinen, Janna. 1999.
Soil microbes in boreal forest humus after fire (Väitöskirja / Dissertation).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja - Finnish Forest Research Institute, Research Papers 750. - 50 + 78 pp.
[ISBN 951-40-1702-1]
751
Verkasalo, Erkki & Pankkonen, Katri. 1999.
Koivun ominaisuudet ja käyttömahdollisuudet sahauksessa ja jatkojalostuksessa Suomessa.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 751. - 91 s.
[ISBN 951-40-1706-4]

752
Nuutinen, Tuula & Suokas, Aila (toim.). 1999.
MELA99 ja metsätalouden suunnittelu. MELA-käyttäjäpäivä ja tutkimusseminaari 11.-12.5.1999 Majvik, Kirkkonummi.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 752. - 118 s.
[ISBN 951-40-1707-2]
753
Häggman, Juhani & Oksa, Esko (toim.). 1999.
Metsänjalostuksen monimuotoisuus.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 753. - 62 s.
[ISBN 951-40-1708-0]
754
Häkkinen, Risto. 1999.
Analysis of bud-development theories based on long-term phenological and air temperature time series: application to Betula sp. leaves. (Väitöskirja / Dissertation).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja - Finnish Forest Research Institute, Research Papers 754. - 59 p.+ liitt./append.
[ISBN 951-40-1709-9]

755
Poteri, Marja (toim.). 1999.
Taimitarhatutkimuksen vuosikirja 1999.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 755. - 156 s.
[ISBN 951-40-1710-2]

alkuun

  Päivitetty:   11.11.2004/Kirjasto/KKKo  Metla : Julkaisut Metlan Tiedonantoja    Palaute Metlan etusivulle