METLA

Poteri,Marja (toim.). 1999.
Taimitarhatutkimuksen vuosikirja 1999.

Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 755. 156 s.
[ISBN 951-40-1710-2]
[Hinta 50 mk - 8,40 EUR]

Sisältää seuraavat artikkelit:

Lukijalle: Heikki Smolander
Rästialat viljelyaloina: Timo Saksa
Ennakkotuloksia kuusen 1- ja 2-vuotisten paakkutaimien istutuskokeista ja ahavavioitusten merkityksestä 1-vuotiailla kuusen paakkutaimilla: Leo Tervo ja Kari Kautto
Lämpösumman käytöstä kuusen taimikasvatuksessa: Veikko Koski
Siemenalkuperän vaikutus männyn kasvun päättymiseen ja karaistumiseen: Tapani Repo, Gang Zhang, Risto Rikala, Aija Ryyppö ja Martti Vuorinen
Ajankohtaista kasvinsuojelusta: Sakari Lilja
Valmisteilla olevat taimitarhoja koskevat ympäristölausekkeet: Kaija Kallio-Mannila
Kastelujärjestelmän desinfiointi: Liisa Tainio
Turve ja ilmastonmuutos: Pirkko Selin, Timo Nyrönen ja Jukka K. Laine
Onko kasvunsääteillä mahdollista vaikuttaa taimien kasvuun ja kehitykseen?: Jaana Luoranen
Lannoituksen vaikutus koivun paakkutaimien kehitykseen taimitarhalla ja istutuksen jälkeen: Risto Rikala
Koivun lehdellisten paakkutaimien rasituskestävyys: Marika Perälä, Risto Rikala ja Jaana Luoranen
Maan vesiolojen vaikutus turvepohjaisissa kasvualustoissa kasvatettujen paakkutaimien juurtumiseen hiekkamaahan istutuksen jälkeen: Juha Heiskanen
Torjunta-aineiden käyttö paakkutaimien kasvatuksessa – taimitarhatiedustelun tuloksia: Marja-Liisa Juntunen
Surmakkasienen kasvuvaihe ja torjunta-ainekäsittelyn ajoittaminen -koeselostus : Raija-Liisa Petäistö ja Marja-Liisa Juntunen
Versosurman kemiallinen torjunta ja torjuntatehon pysyvyys: Marja-Liisa Juntunen ja Raija-Liisa Petäistö
Työntekijöiden altistumista vähentävien torjunta-aineiden levitysmenetelmien kehittäminen: tutkimukset klorotaloniililla ja propikonatsolilla: Anneli Tuomainen, Leo Tervo, Juhani Kangas ja Milja Mäkinen[Alkuun/top] [MT 1999] [MT index]


Revised: METLA KKKo - 18.12.2002
[ Palaute ylläpitäjälle] [ Comments on this page]