METLA

Kangas, Jyrki, Lepistö, Jouko, Tasanen, Tapani & Heino, Esa (toim.). 1999.

Kristinusko ja metsät.

Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 744. - 70 s.
[ISBN 951-40-1693-9]
[Hinta 80 mk - 13,40 EUR]

Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

Kangas, Jyrki: Kristinuskonko eväillä moteista arvoanalyysiin. Seminaarin avaus.
Lepistö, Jouko: Jumalan kunnia luonnossa, Lutherin näkökulma luontoon.
Kiikka, Markku: Kirkon metsätalous.
Enbuske, Hans: Seurakunnan metsätalous ja veroäyri.
Rimpiläinen, Olavi: Piispan metsä.
Tasanen, Tapani: Välähdyksiä kristinuskon ja metsätalouden yhteiseltä taipaleelta.
Saarimaa, Riikka: Metsänhoitajien uskonnollisuus ja luontosuhde.
Hallikainen, Ville: Hiljaisuus ja rauha erämaassa käynnin motiiveina.
Jokinen, Mikko: Saamelaiset ja muuttuvat metsäkäsitykset.
Helle, Timo: Papinpojasta luonnonsuojelijaksi.
Pohtila, Eljas: Tieto ja varmuus. Päätössanat.[Alkuun/top] [MT 1999] [MT index]


Revised: METLA KKKo - 17.9.1999
[ Palaute ylläpitäjälle] [ Comments on this page]