METLA

Poteri, Marja (toim.). 1999.

Taimituho-opas.


Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 737. - 128 s.
[ISBN 951-40-1686-6]
[Hinta 120 mk - 20,00 EUR]
 

Julkaisija:
Metsäntutkimuslaitos, Suonenjoen tutkimusasema.
Hyväksynyt Matti Kärkkäinen 20.5.1999

Kansikuva:
Taitto: PihkaPojat Oy
Painopaikka ja –vuosi: Gummerus, Jyväskylä 1999
Tilaukset: Metla, Vantaan tutkimuskeskus, kirjasto,

PL 18, 01301 Vantaa, puh. 010 2111, faksi 010 211 2201.

Kirjoittajat:

Metsäntutkimuslaitos, Vantaan tutkimuskeskus,
PL 18, 01301 Vantaa:

Erkki Annila
Maarit Kytö
Arja Lilja
Sakari Lilja
Timo Kurkela

Metsäntutkimuslaitos, Suonenjoen tutkimusasema, Juntintie 40, 77600 Suonenjoki:
Marja-Liisa Juntunen
Marja Poteri
Risto Rikala

Antti Uotila, Helsingin yliopisto,
Hyytiälän metsäasema, Hyytiäläntie 124, 35500 Korkeakoski

Kuvat:
Erkki Annila Sakari Lilja,Risto, Heikkilä Kari Löyttyniemi,Heikki Henttonen Kari Mäkitalo
Jarmo Holopainen Erkki Oksanen*, Asko Kaikusalo Raija-Liisa Petäistö, Timo Kurkela,
Antti Pouttu, Maarit Kytö, Risto Rikala, Arja Lilja,
Pekka Voipio
* Helsingin yliopiston soveltavan eläintieteen laitoksen hyönteiskokoelma.

Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

Eläintuhojen yleispiirteitä
Sienitautien yleispiirteitä
Abioottisten eli elottomista tekijöistä johtuvien tuhojen yleispiirteitä
Useilla puulajeilla esiintyvät tuhonaiheuttajat, maanpäälliset osat
Peltolude ..... Lygus rugulipennis
Tukkimiehentäi ..... Hylobius abietis
Kehrääjäperhoset
Peltomyyrä ...... Microtus agrestis
Metsämyyrä ..... Clethrionomys glareolus
Lapinmyyrä ..... Microtus oeconomus
Rusakko ..... Lepus europaeus
Metsäjänis ..... Lepus timidus
Hirvieläimet
Linnut
Mustalumihome ..... Herpotrichia nigra ja H. juniperi
Harmaahome ..... Botrytis cinerea
Taimipolte
Useilla puulajeilla esiintyvät tuhonaiheuttajat, juuristo
Maayökköset
Vaaksiaiset ..... Tipulidae
Turilaat
Sepät
Nilurit
Vesimyyrä ..... Arvicola terrestris
Lahojuuritauti
Männyllä esiintyvät tuhonaiheuttajat, maanpäälliset kasvinosat
Kirvat
Mäntykirvat ..... Pineus pini
Kirjokudospistiäinen ..... Acantholyda hieroglyphica
Männyntalvihome, männynlumikariste ..... Phacidium infestans
Männynneulaskariste ..... Lophodermium seditiosum
Harmaakariste ..... Lophodermella sulcigena
Versosurma
Männynversoruoste ..... Melampsora pinitorqua
Kuusella esiintyvät tuhonaiheuttajat, maanpäälliset kasvinosat
Kirvat
Havukirvat
Punkit
Kuusensuopursuruoste, rämeruoste ..... Chrysomyxa ledi
Kuusentalvihome, kuusenlumikariste ..... Lophophacidium hyperboreum
Koivulla esiintyvät tuhonaiheuttajat, maanpäälliset kasvinosat
Kirvat
Ruohokaskas ..... Cicadella viridis
Ripsiäiset ..... Thysanoptera
Koivun äkämäkääriäinen .....Epinotia tetraquetrana
Päistärkoi ..... Eriocrania sparmanella
Pohjanlehtipistiäinen ..... Croesus septentrionalis
Lehtikärsäkkäät .....
Kehrääjäpunkit ..... Tetranychidae
Verso- ja tyvilaikku
Lehtilaikkusienet
Koivunruoste ..... Melampsoridum betulinum
Lehtikuusella ja haavalla esiintyvät tuhonaiheuttajat, maanpäälliset kasvinosat
Kirvat
Havukirvat
Lehtikuusen neulaskaristeet ..... Meria laricis ja Mycosphaerella laricina
Kirvat ..... Chaitophorus populeti, C. tremulae
Lehtikuoriaiset
Haavanlehtiruoste
Kasvualustassa kasvavat sienet
Karvasilokka ..... Thelephora terrestris
‘Turpeensyöjä-sienet’ .....
Kanelisieni ..... Ostracoderma sp.
Maksasammal ..... Marchantia polymorpha
Abioottiset tuhot eli elottomista tekijöistä johtuvat vauriot
Pakkas- ja hallavauriot, havu- ja lehtipuut
Lannoituksen ja kastelun aiheuttamat vauriot
Torjunta-ainevioitukset
Taimitarhahygienia
Torjunta-aineet
Taimitarhojen ympäristövaikutukset
Taimien myyntilajittelu ja kauppa
Tuhonaiheuttajien nimistö
Sanasto
Hakemisto[Alkuun/top] [MT 1999] [MT index]


Revised: METLA KKKo - 1.12.1999
[ Palaute ylläpitäjälle] [ Comments on this page]