METLA

Salmela, Sinikka (toim.). 1999.

Luonto tieteen ja taiteen innoittajana.


Suomen vanhimpien luonnonsuojelualueiden juhlaseminaari Pallaksella 13.-14.2.1998.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 735. - 83 s.
[ISBN 951-40-1684-X]
[Hinta 75 mk - 12,60 EUR]

Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

Salmela, Sinikka: Ensimmäiset luonnonsuojelualueet Suomeen vuonna 1938.
Raittila, Pentti: Kansallispuistojen perustamisvaihe 1937-38 sanomalehdistössä.
Annanpalo, Heikki: Vanhimmat kansallis- ja luonnonpuistot kirjallisuudessa.
Kaikusalo, Asko: Yliperän tarinakirjallisuudesta.
Ormio, Hannu: Luonnonsuojeluvalvojat kirjailijoina.
Liste, Alli: Lapin luonto nähtynä ja koettuna - kirjailijat kertovat.
Suominen, Teuvo: Valokuva luonnonsuojelun palveluksessa.
Raekallio, Reijo: Luonnon merkitys kuvataiteilijalle.
Rainio, Riitta: Luonnonsuojelualueiden merkitys tieteelle ja taiteelle tulevaisuudessa.[Alkuun/top] [MT 1999] [MT index]


Revised: METLA KKKo - 30.8.1999
[ Palaute ylläpitäjälle] [ Comments on this page]