METLA

Saarinen, Jarkko (toim.). 1999.

Erämaan arvot: retkiä monimuotoisiin erämaihin.


Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 733. - 126 s.
[951-40-1680-7]
[Hinta 8,40 EUR]

Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:[Alkuun/top] [MT 1999] [MT index]


Revised: METLA KKKo - 28.3.2002
[ Palaute ylläpitäjälle] [ Comments on this page]