METLA

Hyppönen, Mikko, Jalkanen, Risto & Aalto, Tarmo (toim.). 1999.

Onko Lapin metsätaloudella tulevaisuutta?


Lapin metsätalouspäivät 21.-22.1.1999.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 732. - 79 s.
[951-40-1679-3]
[Hinta 75 mk - 12,60 EUR]

Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

Metsien käsittely
Metsälain vaikutus metsien käsittelyyn: Pentti Lähteenoja
Onko monimuotoinen metsien käsittely metsänhoitoa vai -hävitystä?: Risto Jalkanen
Metsähallituksen metsien käsittely — luonnonhoitoa vai puun tuottamista?: Kirsi-Marja Korhonen
Metsien käsittely Lapissa metsälain valvonnan ja puun tuotannon kannalta: Tarja Palén ja Tommi Lohi
Hyvä metsänhoito — rahaa ja luonnonrakkautta: Kari Mielikäinen
Ponnistelemmeko tutkainta vastaan?: Jukka Aula
Metsäliiton toimintaperiaatteista Lapissa: Jari Hurskainen
Metsäsuunnittelu
Tukeeko valtio yksityismetsien metsäsuunnittelua 2000-luvulla?: Sampsa Sivonen
Metsäsuunnittelu metsien käsittelyn kulmakivenä: Markku Mehtätalo
Luonnonvarasuunnittelu valtion metsissä: Ossi Kinnunen
Mihin menet metsäsuunnittelu?: Jyrki Kangas
Metsäteollisuuden fuusiot
Stora Enson puunhankintastrategia Pohjois-Suomen näkökulmasta: Jouko Mattanen
Metsäteollisuuden fuusioiden vaikutus Pohjois-Suomen puumarkkinoihin ja puunkäyttöön: Jouni Ekonoja
Fuusioissa myös uhka Lapille: Esko Lotvonen
Yhteenveto
Onko Lapin metsätaloudella tulevaisuutta?: Mikko Hyppönen[Alkuun/top] [MT 1999] [MT index]


Revised: METLA KKKo - 16.4.1999
[ Palaute ylläpitäjälle] [ Comments on this page]