METLA

Hynynen, Jari & Viherä-Aarnio, Anneli. 1999.

Haapa - monimuotoisuutta metsään ja metsätalouteen.


Vantaan tutkimuskeskuksen tutkimuspäivä Tammisaaressa 12.11.1998.
Sammandrag: Asp mångfald i skog och skogsbruk. Forskningsdag i Ekenäs 12.11.1998.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja - Skogsforskningsinstitutets meddelanden 725. -157 s.
[951-40-1671-8]
[Hinta / Pris 150 mk - 25,20 EUR]

Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

Haapatietoa Metinfossa

[Alkuun/top] [MT 1999] [MT index]


Revised: METLA KKKo - 5.2.2002
[ Palaute ylläpitäjälle] [ Comments on this page]