METLA

Karlsson, Kristian (toim. - red.). 1999.

Metsät Pohjanmaan rannikolla - Kustskog i Österbotten.


Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja -Skogsforskningsinstitutets meddelanden 723. -93 s.
[951-40-1669-6]
[Hinta / Pris 80 mk - 13,40 EUR]

Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:[Alkuun/top] [MT 1999] [MT index]


Revised: METLA KKKo - 16.4.1999
[ Palaute ylläpitäjälle] [ Comments on this page]