METLA

Kanninen, Kaija (toim.). 1999.

Metsäteknologia muuttuvassa metsätaloudessa.

Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 720. - 272 s.
[ISBN 951-40-1666-1]
[Hinta 140 mk - 23,50 EUR]

Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:[Alkuun/top] [MT 1999] [MT index]


Revised: METLA KKKo - 16.4.1999
[ Palaute ylläpitäjälle] [ Comments on this page]