METLA

Lähde, Erkki (toim.). 1999.

Luontaisesti syntyneiden sekametsien kehitys ja metsänhoito

Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 719. - 90 s.
[ISBN 951-40-1665-3]
[Hinta 80 mk - 13,40 EUR]

Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:
[Alkuun/top] [MT 1999] [MT index]


Revised: METLA KKKo - 16.4.1999
[ Palaute ylläpitäjälle] [ Comments on this page]