Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 1998
>

Finnish Forest Research Institute. Research Papers.

Helsinki : Metsäntutkimuslaitos, 1981-.
ISSN 0358-4283

Sarjan kotisivulle- Homepage of Research Papers

667-718 (1998)

Numerot maksutta toimituskuluin (5 EUR) lukuunottamatta niitä, joissa hinta.

667

Puttock, David & Richardson Jim. (eds.). 1998. Wood fuel from early thinning and plantation cleaning. An international review.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 667. -72 s.
[ISBN 951-40-1600-9]

Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:
• Puttock, David: Summary of an international review. s. 7-10.
Country reviews: Puttock, David: Canada. s. 11-22.
• Kofman, Pieter: Denmark. s. 23-28.
• Mielikäinen, Kari & Hakkila Pentti: Finland. s. 29-36.
• de Gelder, Adri: Netherlands. s. 37-44.
• Murphy, Glenn: New Zealand. s. 45-52.
• Mattsson, Staffan: Sweden. s. 53-66.
• Hudson, J.B. & Hudson R.J.: United Kingdom. s. 67-72.

 

668

Niemistö, Pentti & Väärä Tuula. (toim.). 1998. Rauduskoivu tänään ja tulevaisuudessa. Tutkimuspäivä Tampereella 12.3.1997. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 668. -182 s.
[ISBN 951-40-1601-7]

[Painos loppu!]

Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:
• Kärkkäinen, Matti: Koivu ennen ja nyt. s. 1-4.
• Saksa, Timo: Rauduskoivun uudistaminen - luontaisesti vai viljellen. s. 5-10.
• Luoranen, Jaana & Rikala Risto, Smolander Heikki: Koivun paakkutaimien kesäistutus. s. 11-16.
• Niemistö, Pentti: Istutustiheyden ja rivivälin vaikutus rauduskoivun kasvuun ja ulkoiseen laatuun. s. 17-36.
• Hytönen, Jyrki: Rauduskoivun alkukehitys pellonmetsitysaloilla. s. 37-46.
• Niemistö, Pentti & Poutiainen Eero: Ensiharvennus istutetuissa rauduskoivikoissa. s. 47-60.
• Niemistö, Pentti & Piiroinen Marja-Leena: Istutuskoivikoiden kasvu- ja tuotoserot pelto- ja metsämaalla. s. 61-68.
• Viherä-Aarnio, Anneli & Velling Pirkko: Rauduskoivujälkeläistöjen kasvu ja laatu - tuoreita tuloksia Rautalahdesta. s. 69-84.
• Siipilehto, Jouni: Koivun kasvumallit ja niiden mukaiset tuotosennusteet. s. 85-102.
• Niemistö, Pentti: Istutuskoivun ulkoinen laatu pelto- ja metsämailla. s. 103-114.
• Hallaksela, Anna-Maija & Niemistö Pentti: Istutuskoivurunkojen väriviat ja niissä esiintyvät mikrobit. s. 115-126.
• Verkasalo, Erkki: Rauduskouvun laatu puuaineen tiheyden perusteella arvioituna. s. 127-140.
• Lilja, Arja & Heikkilä Risto: Istutuskoivujen sienituhoista. s.141-150.
• Ylioja, Tiina & Rousi Matti: Koivun ruskotäpläkärpäsen elintavat - avain vahinkojen vähentämiseen. s. 151-162.
• Niemistö, Pentti: Ruskotäplät pelto- ja metsämaan rauduskoivuissa. s. 163-175.

669
Raulo, Jyrki & Lähde Erkki, Rokkonen Jaakko. 1998. Koivun uudistamis- ja kasvatuskokeita ja niiden tuloksia.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 669. -61 s.
[ISBN 951-40-1602-5]
670

Oskarsson, Ole & Nikkanen Teijo. 1998.
Metsäpuiden erikoismuotoja kultakuusesta luutakoivuun Metsäntutkimuslaitoksentiedonantoja 670. -54 s. + 84 kuv.
[ISBN 951-40-1605-X]

[Hinta 15.10 EUR]

671

Saarinen, Jarkko & Järviluoma Jari. (toim.). 1998. Kestävyys luonnon virkistys- ja matkailukäytössä.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 671. -186 s.
[ISBN 951-40-1608-4]

[Painos loppunut]

Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:
• Borg, Pekka: Kestävyyden kriteerit matkailuelinkeinon palveluksessa. s. 5-14.
• Saarinen, Jarkko: Kestävyys, kantokyky ja matkailun kehittyminen: näkökulmia kestävän matkailun problematiikkaan. s. 15-32.
• Lohiniva, Seppo: Kestävän matkailun kulttuurinen tulkinta. s. 33-42.
• Naskali, Arto: Kestävyys - mahdollisuuksia tuleville sukupolville. s. 43-60.
• Sievänen, Tuija: Luonnon virkistyskäyttö osana sosiaalisesti kestävää metsien käyttöä s. 61-68.
• Sievänen, Tuija & Heikkilä Marjo: Luonnon virkistyskäytön valtakunnallinen inventointi (LVVI). s. 69-74.
• Erkkonen, Joel: Käyttäytymistä selittävän teorian soveltaminen metsien virkistyskäytön tutkimukseen. s. 75-88.
• Kangas, Kari & Ovaskainen Ville, Pajuoja Heikki: Kävijäryhmien rahankäyttö Teijon retkeilyalueella. s. 89-98.
• Lovén, Lasse: Asiakaspalaute kansallispuiston sosiaalisen kestävyyden hallinnassa: Pallaksen telemark-hiihtäjien tavoitekartoitus. s. 99-108.
• Silvennoinen, Harri & Tahvanainen Liisa, Tyrväinen Liisa: Luonto ja maisema lomakohteen vetovoimatekijöinä: maatila- ja luontomatkailun erityisvaatimukset. s. 109-128.
• Anttonen, Mika: Lapin maiseman ja matkailun varhaisvaiheista: esimerkkinä Pallastunturi. s. 129-138.
• Karjalainen, Eeva: Luontoyrittämisen kehittämismahdollisuudet Suomessa. s. 139-150.
• Mäntymaa, Erkki: Jokamiehenoikeuden arvo: voiko sitä mitata rahassa? s. 151-174.
• Järviluoma, Jari: Matkailun ja luonnon välisten suhteiden viitekehys. s. 175-186.

672
Veijola, Pertti. 1998. The northern timberline and timberline forests in Fennoscandia.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 672. -242 s.
[ISBN 951-40-1609-2]
673

Hannelius, Simo. 1998. Metsänsijoittajan muotokuva - Metsätilojen markkinat kiinteistökaupan vapautuessa.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 673. -55 s.
[ISBN 951-40-1610-6]

[Hinta 13.40 EUR]

674

Moilanen, Mikko & Pietiläinen Pekka, Väärä Tuula. (toim.). 1998. Metsäntutkimuspäivät Pyhäsalmella 1996.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 674. -132 s.
[ISBN 951-40-1611-4]

Sisältää seuraavat artikkelit:- Contains the following papers:
• Kubin, Eero: Kenttäkokeet osana soveltavaa metsäntutkimusta. s. 1-4.
• Kaakinen, Eero: Soidensuojelun nykytila Oulun läänissä. s. 5-6.
• Hotanen, Juha-Pekka: Metsänparannuksen vaikutus turvemaiden monimuotoisuuteen. s. 7-20.
• Ahti, Erkki: Metsätalouden vesistövaikutukset turvemailla. s. 21-26.
• Moilanen, Mikko: Kannattaako suometsien lannoitus? s. 27-38.
• Pietiläinen, Pekka: NOAA-lämpösatelliittikuvat metsämaiden käytön suunnittelussa. s. 39-48.
• Poikolainen, Jarmo: Epifyyttijäkälien runsaus havupuilla Pohjois-Suomessa vuosina 1985 ja 1995. s. 49-54.
• Lippo, Harri: Raskasmetallilaskeuma Oulun läänissä vuosina 1985-1995. s. 55-64.
• Jurvansuu, Teuvo: Outokumpu Mining Oy, Pyhäsalmenkaivos. s. 65-70.
• Aro, Lasse: Suopohjien metsityksen ravinnetaloudellisia näkökohtia. s. 71-78.
• Niemistö, Pentti & Kemppainen Samuli: Turvetuotantoalueen valumavesien sadettaminen metsään: vaikutus puuston kuntoon ja kasvuun. s. 79-96.
• Hytönen, Jyrki & Wall Antti: Metsitettyjen turvepeltojen ja viereisten suometsien ravinnemäärät. s. 97-106.
• Savilampi, Pentti: Männyntaimikon perkaustapa. s. 107-126.

675
Rimmler, Thomas & Kurttila Mikko, Pesonen Mauno. 1998. Metsäsektorin kansantaloudelliset vaikutukset - Hakkuuskenaarioiden analyysi kokonaistasapainomallilla.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 675. -44 s.
[ISBN 951-40-1612-2]
676
Lindroos, Antti-Jussi. 1998. The effect of emissions from the Cu-Ni smelters in the Kola Peninsula on the chemical properties of forest soil (dissertation).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 676. -200 s.
[ISBN 951-40-1613-0]
677

Tasanen, Tapani. (toim.). 1998. Research and management of the northern timberline region - Proceedings of the Gustav Sirén symposium in Wilderness Center Inari, September 4.-5. 1997.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 677. -137 s.
[ISBN 951-40-1615-7]

Sisältää seuraavat artikkelit:- Contains the following papers:
• Sirén, Gustaf: Results and conclusions of pine advance in subarctic Finland in the 20th century. s. 7-16.
• Neuvonen, Seppo & Virtanen Tarmo, Nikula Ari: Timberline, insect pests, and minimum winter temperatures; applications of GIS. s. 17-22.
• Sutinen, Marja-Liisa & Repo Tapani, Lasarov Harri, Sutinen Sirkka, Alvila Leila, • Pakkanen Tuula T.: Physiological changes in needles of Pinus sylvestris during late winter under sub-arctic conditions. s. 23-30.
• Tillman-Sutela, Eila & Kauppi Anneli, Sahlén Kenneth: Effect of disturbed photoperiod on the surface structures of ripening Scots Pine (Pinus sylvestris L.) seeds. s. 31-36.
• Timonen, Mauri: Dendrochronological analysis at pine timberline s. 37-42.
• Ruotsalainen, Seppo: Experiences on forest genetics under timberline conditions. s. 43-66.
• Seppänen, Tiina & Norokorpi Yrjö: The location of the coniferous timberline in the Pallas-Ounastunturi National Park. s. 67-74.
• Tasanen, Tapani & Norokorpi Yrjö, Sepponen Pentti, Juntunen Vesa: Monitoring timberline dynamics in northern Lapland. s. 75-86.
• Forest, Pierre-André: GPS traversing the Scots pine treeline of northern Finland - research and related survey problems. s. 87-92.
• Juntunen, Vesa: The research of climatic factors at the arctic treeline of Scots pine. s. 93-96.
• Sihvo; Juha: Northern Lapland nature survey. s. 97-100.
• Makarova, O.A.: Brief description of Pasvik Nature Reserve. s. 101-102.
• Semenov, Boris A. & Ogibin Boris N.: Determination of the border between pretundra and taiga forest zones in the northeastern part of European Russia. s. 103-106.
• Veijola, Pertti: The main features of the timberlines in the Baikal area. s. 107-118.
• Siekkinen, Ari: Treatment of forests in the proximity of the timberline in Finland. s. 119-124.
• Kankaanpää, Sakari & Vormisto Jaana: Sustainable use of northern timberline forests. s. 125-135.

678

Poron vaikutus metsä- ja tunturiluontoon. Tutkimusseminaari Hetassa 1997.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 678. -141 s.
[ISBN 951-40-1616-5]

Sisältää seuraavat artikkelit:- Contains the following papers:
•  Suoheimo, J.: Seminaarin avaus. s. 6-8.
• Suominen, O. & Kojola I., Niemelä P.: Poron vaikutus metsänpohjan selkärangattomiin. s. 9-19.
• Kojola, I. & Helle T., Huhta E., Niskanen M., Niva A.: Poron laidunnuksen ja metsäpalojen vaikutukset maaperän s. 20-24. selkärangattomien lukumääriin. s. 20-24.
• Stark, S.: Porolaidunnus ja typen mineralisaatio vähäravinteisessa mäntymetsässä. s. 25-35.
• Jalkanen, R.: Lumi-, olki- ja jäkäläpeitteen vaikutus maan routaantumiseen ja lämpötilaan syystalvella. s. 36-42.
• Sutinen, M-L. & Ritari A., Holappa T., Kujala K.: Jäkäläpeitteen merkitys männyn juurten pakkaskestävyydessä. s. 43-50.
• Jalkanen, R.: Männynneulasvuosikertojen pitäaikaisvaihtelu laidunnetulla ja laiduntamattomalla kuivalla kankaalla Lapissa. s. 51-58.
• Helle, T. & Niskanen M., Niva A.: Jäkäläpeitteen vaikutus männyntaimien kasvuun. s. 59-66.
• Mattila, E.: Porojen laitumia mitattu Suomessa pian puoli vuosisataa. s. 67-83.
• Helenius, M.: Porolaidunnuksen vaikutus pintakasvillisuuteen Pallastunturin alueella. s. 84-91.
• Kubin, E. & Savilampi P.: Rauduskoivun viljelyn onnistuminen poronhoitoalueella. s. 92-98.
• Hyppönen M.: Aitaamisen vaikutus koivun luontaiseen uudistumiseen poron kesälaidunalueella Rovaniemen maalaiskunnassa. s. 99-108.
• Mäkitalo, K. & Penttilä T, Räsänen P.: Poron ja jäniksen vaikutus hieskoivun luontaiseen uudistumiseen tuoreilla kankailla Etelä- ja Keski-Lapissa s. 109-121.
• Kumpula, J. & Colpaert A., Nieminen M.: Talvilaitumet ja niiden kunto Suomen poronhoitoalueella. s. 122-131.
• Helle, T. & Kajala L., Niva A., Särkelä M.: Poron laidunnuksen vaikutus tunturikoivikoiden rakenteeseen s. 132-141.

679
Hietala, Ari. 1998. Characterization and pathogenicity of Rhizoctonia spp. associated with nursery-grown conifer seedlings suffering from root dieback.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 679. -41+44 s.
[ISBN 951-40-1617-3]
[väitöskirja, dissertation]
680

Hakkila, Pentti & Heino Maija, Puranen Essi. 1998. Wood fuels from conventional forestry. Proc. of the third annual workshop of Activity 1.2 (Harvesting) / Task XII / IEA Bioenergy in Jasper, Alberta, October 18, 1977.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 680. -122 s.
[ISBN 951-40-1618-1]

Sisältää seuraavat artikkelit:- Contains the following papers:
• De Franceschi, J. P.: An overview of the Alberta forest sector. s. 7-16.
• McCallum, Bruce: Potential applications of bioenergy in Canada's remote communities. s. 17-22.
• Nousiainen, Ismo K. & Vesisenaho Tero J.: Potential utilization of woodfuels in Finland. s. 23-32.
• Gelder, Adri de: State of the art in energywood development in Holland with special attention to the marketing concept of 'green energy'. s. 33-40.
• Brinker, Richard W.: Timber procurement systems of the southeastern United States. s. 41-48.
• Stokes, Bryce J.: Harvesting systems for multiple products - an update for the United States. s. 49-56.
• Brunberg, Bengt: New techniques and methods in an expanding wood-fuel market. s. 57-68.
• Hudson, Barrie: UK industry - baling and storage of forest residues. s. 69-82.
• Nurmi, Juha: Fuelwood characteristics and nutrient release from Norway spruce logging residue during storage at the forest landing. s. 83-90.
• Kofman, Pieter D.: Standards for wood fuels, or the lack there-of. s. 91-96.
• Eeronheimo, Olli: Wood fuel harvesting - the role of IEA Bioenergy. s. 97-122.

681
Aalto, Tarmo & Jalkanen Risto. 1998. Neulasjälkimenetelmä. The needle trace method.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 681. -36 s. + liitteet.
[ISBN 951-40-1619-X]
682
Komulainen, Minna. 1998. Kylämaisema eläväksi! - asukaskeskeinen suunnittelu maaseudun kehittäjänä.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 682. -124 s. + liitteet.
[ISBN 951-40-1620-3]
683
Ovaskainen, Ville & Mikkola Jarmo, Pouta Eija. 1998. Estimating recreation demand with on-site data: an application of truncated vs truncated, endogeneously stratified count data models.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 683. -27 s.
[ISBN 951-40-1623-8]

684

Hakkila, Pentti & Nurmi Juha, Kalaja Hannu. 1998. Metsänuudistusalojen hakkuutähde energialähteenä.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 684. -122 s.
[ISBN 951-40-1624-6]

[Painos on loppunut]

685

Jokimäki, Jukka & Kangas Jyrki, Varmola Martti, Virtanen Eija. (toim.). 1998. Alue-ekologista tietoa metsäsuunnitteluun. Metsäntutkimuspäivä Rovaniemellä 15.10.1997.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 685. -116 s.
[ISBN 951-40-1625-4]

Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:
• Schildt, Ville: Alue-ekologinen suunnittelu maa- ja metsätalousministeriön näkökulmasta. s. 7-10.
• Kangas, Jyrki & Kangas Annika, Store Ron: Alue-ekologiset tarkastelut monitavoitteisessa metsäsuunnittelussa. s. 11-18.
• Jokimäki, Jukka & Huhta Esa: Alue-ekologinen tutkimus Pohjois-Suomen metsissä. s. 19-28.
• Helle, Timo: Alue-ekologisen suunnittelun ekologiset perusteet Pohjois-Suomessa. s. 29-38.
• Mönkkönen, Mikko & Reunanen Pasi: Ekologiset käytävät alue-ekologisen metsäsuunnittelun välineenä. s. 39-48.
• Nikula, Ari & Helle Pekka, Kumpu Paavo, Kurki Sami: Paikkatietoanalyysit alue-ekologisen metsäntutkimuksen välineenä. s. 49-60.
• Henttonen, Heikki & Siitonen Juha: Talousmetsien uudistamiseen liittyviä monimuotoisuustutkimuksia Metsäntutkimuslaitoksessa. s. 61-70.
• Kuusinen, Mikko & Hanski Ilkka: Populaatioekologian rooli alue-ekologiaan perustuvassa metsäsuunnittelussa. s. 71-76.
• Siitonen, Paula: Alue-ekologisen suunnittelun menetelmän ekologiset perusteet ja käytännön menetelmät. s. 77-82.
• Alue-ekologiaa käytännön metsäsuunnittelussa: Itkonen, Pertti: Metsähallituksen alue-ekologinen suunnittelu. s. 85-90.
• Karvonen, Lauri: Alue-ekologisen suunnittelun kokemuksia ja kehittämistarpeita Länsi-Lapin alueella. s. 91-100.
• Alue-ekologiset tutkimusprojektit: Kangas, Jyrki: Alue-ekologisen metsäsuunnittelun menetelmät ja ekologiset perusteet. s. 103-104.
• Pukkala, Timo: Maisemaekologian integrointi metsäsuunnitteluun. s. 105-106. • Mönkkönen, Mikko: Alue-ekologisen metsätaloussuunnittelun ekologinen perusta ja taloudelliset haasteet. s. 107-109.
• Hanski, Ilkka: Metsäluonnon biodiversiteetti: alue-ekologia ja lajien esiintyminen monimuotoisessa ympäristössä. s. 110-111.
• Kuuluvainen, Timo: Boreaalisen metsän rakenne ja dynamiikka. Lajidiversiteetin yhteydet metsikkö- ja maisemarakenteeseen luonnontilaisessa ja talousmetsässä. s. 112-114.
• Siitonen, Paula: Alue-ekologisen suunnittelun ekologiset perusteet ja käytännön menetelmät. s. 115-116.

686
Härkönen, Sauli. 1998. Effects of moose browsing in relation to food alternatives in Scots pine stands (väitöskirja).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 686. -39 s. + liiteartikkelit.
[ISBN 951-40-1627-0]
687
Kemppainen, Samuli & Lippo Harri, Hiljanen Risto, Selin Pirkko. 1998. Haihdutus ja maaperäimeytys turvetuotannon vesienkäsittelyssä.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 687. -98 s.
[ISBN 951-40-1628-9]
688

Reinikainen, Antti & Veijalainen Heikki, Nousiainen Hannu. 1998. Puiden ravinnepuutokset. Metsänkasvattajan ravinneopas.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 688. -44 s.
[ISBN 951-40-1629-7]

[Painos loppu!]

689
Poteri, Marja. 1998. Screening of birch, Betula spp., for rust resistance to Melampsorium betulinum (dissertation).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 689. - 45 + 57 s.
[ISBN 951-40-1630-0]
690

Heino, Esa & Kangas Jyrki. (toim.). 1998. Mies ja metsä.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 690. - 42 s.
[ISBN 951-40-1631-9]

[Hinta 13.40 EUR]

Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:
• Heino, Esa & Kangas Jyrki: Metsällistä miestutkimustako? s. 4.
• Pohtila, Eljas: Seminaarin avaus. s. 5-6.
• Kuusela, Kullervo: Mies ja metsä yhteiskunnan rakennemuutoksissa.s. 7-11.
• Palo, Matti: Tarvitaanko vielä miestä metsätöissä? s. 12-23.
• Helle, Timo: Mies metsien monikäyttäjänä - johdanto ympäristöetiikkaan. s. 24-26.
• Kangas, Jyrki & Ala-aho Heikki: Jokamiesmiehen metsänäkemys kyselytutkimusten valossa. s. 27-30.
• Karsikas, Leevi: "Miehen metsävietti". s. 31-35.
• Härkönen, Kerttu: Metsien mies metsien naisen silmin. s. 36-37.
• Taanila, Hannu: Metsän yhteiskunnallisesta olemisesta. s. 38-39.
• Aho, Esko: Ontuva puu-Suomi. s. 41-42.

691

Mälkönen, Eino. (toim.). 1998. Ympäristömuutos ja metsien kunto. Metsien terveydentilan tutkimusohjelman loppuraportti.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 691. - 278 s.
[ISBN 951-40-1632-7]

[Hinta 16.80 EUR]

692 Veijola, Pertti. 1998. Suomen metsärajametsien käyttö ja suojelu (väitöskirja).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 692. - 171 s. + 2 liitesivua.
[ISBN 951-40-1633-5]
693 Valtanen, Jukka. 1998. Männyn luontainen uudistaminen siemenpuumenetelmällä.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 693. - 77 s.
[ISBN 951-40-1634-3]
694

Sirèn, Matti. 1998. Hakkuukonetyö, sen korjuujälki ja puustovaurioiden ennustaminen (väitöskirja).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 694. - 179 s.
[ISBN 951-40-1635-1]

695 Saksa, Timo. 1998. Metsänuudistamistulos viivästyneillä avohakkuualoilla Etelä-Savossa.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 695. - 31 s.
[ISBN 951-40-1636-X]
696

Poteri, Marja. (toim.). 1998. Taimitarhatutkimuksen vuosikirja 1998.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 696. - 91 s.
[ISBN 951-40-1637-8]

Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:
• Smolander, Heikki: Lukijalle. s. 5-7.
• Lilja, Sakari: Ajankohtaista kasvinsuojelusta. s. 8-15.
• Pöykkö, Sirkku: Jalostetun koivun siemenen tuotanto ja saatavuus. s. 16-20.
• Rikala, Risto & Aphalo, Pedro: Kasvatustiheyden ja paakkukoon vaikutus taimien ominaisuuksiin taimitarhalla ja menestymiseen istutuksen jälkeen. s. 21-35.
• Ryyppö, Aija & Vapaavuori Elina, Repo Tapani: Männyn paakkutaimien juuriston pakkaskestävyys Metlan Suonenjoen tutkimustaimitarhalla talvella 1996-1997. s. 36-41.
• Juntunen, Marja-Liisa & Rikala, Risto: Paakkutaimien kasvatus- ja lannoitusmenetelmät taimitarhoilla - taimitarhatiedustelun tuloksia. s. 42-56.
• Luoranen, Jaana & Rikala Risto, Smolander Heikki: Koivun paakkutaimien kesäistutus. s. 57-65.
• Salminen, Mika: Ennakkotuloksia koivun lehdellisten paakkutaimien kuivuudensietokyvystä. s. 66-70.
• Rantanen, Antti & Luoranen, Jaana: Lyhytpäiväkäsiteltyjen kuusen paakkutaimien syysistutus. s. 71-80.
• Kukkonen, Hannu: Ajankohtaista taimituotannosta. s. 81-84.
• Seppälä, Jorma: Uuden lannoitelain mukaisten analyysimenetelmien vaikutus analyysilukujen tulkintaan. s. 85-87.
• Savonen, Eira-Maija: Siementen stratifiointi muovipussissa. Ehdotus uudeksi stratifiointimenetelmäksi. s. 88-91.

697

Ripatti, Pekka. 1998. Naiset metsäsektorilla
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 697. -60 s.
[ISBN 951-40-1638-6]

[Hinta 8.40 EUR]

698 Kaila, Erkki. 1998. Tietojenkäsittelyn kehittämisen normatiiviset mallit metsäntutkimuksessa. Tietojärjestelmätieteellinen toimintatutkimusanalyysi.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 698. -149 s.
[ISBN 951-40-1639-4]
699

Meriläinen, Ari & Piiroinen Marja-Leena, Niemistö Pentti, Murtovaara, Irene. 1998. Metsätalouden kestävyys ojitusalueilla ja puuvarojen hyödyntäminen Pohjanmaalla. Metsäntutkimuspäivä Muhoksella 1998.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 699. -60 s.
[ISBN 951-40-1640-8]

Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:
• Lukijalle s. 5.
• Piisilä, Niilo: Metsänparannuksen työlajit ja rahoitus 1990-luvulla. s. 7-8.
• Lauhanen, Risto & Piiroinen Marja-Leena, Ahti Erkki: Kunnostusojitusalueiden tila ja kunnostustarve Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla. s. 9-18.
• Moilanen, Mikko: Puunkäytön lisääminen ja suometsien ravinnetalous. s. 19-30.
• Mielikäinen, Kari: Nuorten metsien runsaus -96 Riesa vai rikkaus? s. 31-34.
• Niemistö, Pentti: Metsien hoitotarve ja hakkuumahdollisuudet Pohjanmaalla. s. 35-48.
• Meriläinen, Ari: Ensiharvennuspuun käytön tehostamismahdollisuudet Pohjois-Pohjanmaalla. s. 49-56.
• Kiukaanniemi, Eino: Puunkäytön merkitys Pohjois-Pohjanmaan aluetaloudessa s. 57-60.

700 Hakkila, Pentti, Rieppo, Kaarlo & Kalaja, Hannu. 1998. Ensiharvennuspuun erilliskäsittely tehdasvarastolla. Ketjukarsintaan ja pienrumpukuorintaan perustuva menetelmä.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 700. -40 s.
[ISBN 951-40-1641-6]
701 Toppinen, Anne. 1998. Econometric models on the Finnish roundwood market (väitöskirja).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 701. -52, [76] s.
[ISBN 951-40-1642-4]
702 Sievänen, Tuija (toim.). 1998. LVVI-tutkimus 1997-2000, esitutkimusraportti.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 702. -85 s. + 3 liitettä:
[ISBN 951-40-1645-9]
703

Mielikäinen, Kari & Nöjd Pekka, Pesonen Erkki, Timonen Mauri. 1998. Puun muisti. Kasvun vaihtelu päivästä vuosituhanteen.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 703. -71 s.
[ISBN 951-40-1644-0]

[Hinta 13.40 EUR]

704 Hytönen, Marjatta (ed.) 1998. Social sustainability of forestry in the Baltic Sea region. Proceedings of workshops organised by the Nordic research programme on social sustainability of forestry 30-31.1.1997 in Helsinki, Finland and 10-12.9.1997 in Kädla, Estonia.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 704. -354 s.
[ISBN 951-40-1646-7]
705

Annila, Erkki (toim.) 1998. Monimuotoinen metsä. Metsäluonnon monimuotoisuuden tutkimusohjelman väliraportti.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 705. -335 s.
[ISBN 951-40-1647-5]

[Hinta 16.80 EUR]

706 Tahvonen, Olli, Salo, Seppo & Kuuluvainen, Jari. 1998. Optimal forest rotation under borrowing constraint.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 706. -45 s.
[ISBN 951-40-1648-3]
707 Gustavsen, Hans Gustav. 1998. Volymtillväxten och övre höjdens utveckling i talldominerade bestånd i Finland - en utvärdering av nåra modellers validitet i nuvarande skogar.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 707. -190 s. + 3 bilagor. [Akademisk disputation]
[ISBN 951-40-1649-1]
708 Hänninen, Riitta. 1998. Demand for Finnish forest products exports: Econometric analyses using time series data. -60 pp + 76 pp. [Dissertation]
[ISBN 951-40-1650-5]
709 Ruotsalainen, Seppo & Nikkanen, Teijo. 1998 Kuusen siemenviljelysaineiston menestyminen Pohjois-Suomessa.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 709. -33 s.
[ISBN 951-40-1653-X]
710 Salminen, Sakari & Salminen, Olli. 1998. Metsävarat keskisessä Suomessa 1988-92 ja koko Suomessa 1986-92.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 710. - 137 s.
[ISBN 951-40-1655-6]
711 Hallikainen, Ville. 1998. The Finnish wilderness experience (väitöskirja).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 711. - 288 s.
[ISBN 951-40-1656-4]
712 Jalkanen, Risto, Aalto, Tarmo & Crane, Patricia. 1998. Proceedings of the First IUFRO Rusts of Forest Trees Working Party Conference, 2-7 Aug, 1998, Saariselkä, Finland.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 712. - 309 s.
[ISBN 951-40-1657-2]
713 Nuutinen, Tuula & Mäkkeli, Päivi (toim.). 1998. MELA98 ja tietojärjestelmälaajennukset. MELA-käyttäjäpäivät 7.5.1998 Helsingissä.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 713. - 60 s.
[ISBN 951-40-1658-0]
714

Proceedings of a Nordic symposium. Vaasa, February 10-11, 1998. 1998. New stand types in boreal forestry - Ecological features and silvicultural consequences.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 714. -164 s.
[ISBN 951-40-1659-9]

Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:
• Foreword s. 3
• Jari Parviainen: How close to nature should silviculture in Europe develop? s. 7-20.
• Finn H. Braekke: Fundamentals of forest productivity functions and resources for generation and growth in boreal forests. s. 21-28.
• Michael Ottosson-Löfvenius: Temperature and radiation regimes in selective thinned forest stand. s. 29-32.
• Annikki Mäkelä: New Silviculture - a challenge for physiologically based growth modelling. s. 33-38.
• Aksel Granhus: Utilization of Norway spruce advance regeneration in multi-sorted stands - presentation of a field experiment with various degrees of overstory removal. s. 39-44.
• Eero Kubin: When to remove Scots pine seed trees. s. 45-54.
• Johan Svensson: Structure and dynamics of an old-growth conifer forest on the rising boreal coastline. s. 55-62.
• Erkki Annila: Forest management and threatened species. s. 63-70
• Jørgen Bille-Hansen: The influence of silvicultural management on biodiversity in the herb layer of Danish beech forests. s. 71-78.
• Alf Bakke: Biotic zonation - biodiversity - forest reserves. s. 79-82.
• Heli Peltola: Wind and other abiotic risks to forests. s. 83-96.
• Per Hansson: Green tree retention and parasitic fungi occurence. s. 97-100.
• Iben Margrete Thomsen: Spread of fungi from natural to managed forests - a potential risk? s. 101-104.
• Lauri Valsta: Economy in the short and long perspectives - economic analysis of different silvicultural systems. s. 105-114.
• Mats Hagner: Optimising the present value of the forest. s. 115-126.
• Sauli Valkonen: Economy of growing two-storied mixed stands. s. 127-132.
• Björn Elfving: Tree growth in the new stand types. s. 133-140.
• Pentti Niemistö: Development of tree stand during a protracted natural regeneration period. s. 141-146.
• Kristian Karlsson: New stand types in the coastal areas of the Gulf of Bothnia. s. 147-152.
• Jari Hynynen: Predicting tree growth in irregular stands. s. 153-158.
• Juhani Karjalainen: Landscape ecological planning in Metsähallitus - The Forest and Park Service. s. 159-160. Minutes of concluding discussion. s. 161. Final statement. s. 162. Participants. s. 163.

715 Pesonen, Mauno, Kurttila, Mikko, Kajanus, Miika & Teittinen, Arto. 1998. Yksityismetsien metsäsuunnittelu - nykytilanne ja kehittämistarpeita.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 715. -32 s.
[ISBN 951-40-1660-7]
716 Penttilä, Timo, Piri, Eino & Vuopio, Mirja. 1998. Pallas-Ounastunturin kansallispuisto. Hoito- ja käyttösuunnitelma 1998-2017. Management Plan of Pallas-Ounastunturi National Park for the period 1998-2017.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 716. -108 s.
[ISBN 951-40-1661-0]
717

Moilanen, Mikko & Murtovaara, Irene (toim.). 1998. Hieskoivun uudistamisvaihtoehdot ja alikasvosten hyödyntäminen. Metsäntutkimuspäivä Muhoksella 1997.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 717. - 89 s.
[ISBN 951-40-1662-9]

Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:
• Niemistö, Pentti: Varttuneen hieskoivikon harventaminen ja kiertoaika Pohjois-Suomen turvemailla.
• Verkasalo, Erkki: Varttuneen hieskoivikon ulkoinen ja sisäinen laatu: Käyttömahdollisuudet puuteollisuudessa.
• Hytönen, Jyrki: Hieskoivu pellonmetsityksessä - luontaisesti, kylväen vai viljellen?
• Saarinen, Markku: Hieskoivikoiden uudistaminen ojitusalueilla.
• Saksa, Timo: Alikasvosten olemus, esiintyminen ja hyödyntämismahdollisuudet.
• Valkonen, Sauli: Alikasvoksen kasvureaktio vapauttamisen jälkeen.
• Hyppönen, Mikko: Ylispuiden korjuun vaikutus Lapin mäntytaimikoiden kasvatuskelpoisuuteen.
• Aarnio, Jukka: Alikasvoksen hyödyntämisen kannattavuus.

718

Muhonen, Timo & Sulonen, Seija (toim.). 1998. Kansallispuistojen juhlavuoden seminaari Kolilla 28.-29.10.1996.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 718. - 54 s.
[ISBN 951-40-1664-5]

Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:
• Pohtila, Eljas: Avauspuheenvuoro kansallispuistoseminaarissa Kolilla 28.10.1996.
• Helminen, Matti: Perämetsästä matkailukohteeksi vai päinvastoin?
• Sievänen, Tuija: Kansallispuisto virkistyksen lähteenä.
• Haavisto, Pekka: Luonnonsuojelualueiden merkitys, mahdollisuudet ja voimavarat.
• Heukemes, Norbert: Eurooppalaisia kokemuksia kansallispuistojen matkailumarkkinoinnista ja hallinnosta.
• Cronberg, Tarja: "Unelma Pielisestä".
• Markkula, Markku: Kunnat ja Uudenmaan virkistysalueyhdistys.
• Lehto, Esko: Mitä merkitsee olla kansallispuistokunta?
• Pollari, Toivo: Rantasalmi - Linnansaaren kansallispuisto.
• Salo, Kauko: Kolin matkailun ja suojelun ydinkohtia sadan vuoden ajalta.
• Salo, Kauko: Kolin kansallispuisto kehittyy monipuoliseksi tutkimus- ja retkeilyalueeksi.

alkuun

  Päivitetty:   11.6.2007/REsk  Metla : JulkaisutMetlan Tiedonantoja    Palaute Metlan etusivulle