METLA

Annila, Erkki (toim.) 1998.

Monimuotoinen metsä. Metsäluonnon monimuotoisuuden tutkimusohjelman väliraportti.

Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 705. - 335 s.
[ISBN 951-40-1647-5]
[Hinta 16,80 EUR]

Sisältää seuraavat artikkelit:

Annila, Erkki: Lukijalle.
Tomppo, Erkki & Tonteri, Tiina: Luonnon monimuotoisuuden arviointi valtakunnan metsien inventoinnissa.
Reinikainen, Antti, Mikkola, Kari, Vanha-Majamaa, Ilkka, Nousiainen, Hannu & Tamminen, Markku: Metsä- ja suokasvillisuuden seuranta VMI:n yhteydessä.
Isomäki, Antti, Niemistö, Pentti & Varmola, Martti: Luonnontilaisten metsien rakenne seurantakoealoilla.
Vakkari, Pekka & Mattila, Anu: Metsien perinnöllinen monimuotoisuus.
Vanha-Majamaa, Ilkka: Tulen vaikutus taimettumiseen, aluskasvillisuuden sukkessioon ja sienilajistoon.
Siitonen, Juha: Lahopuun merkitys metsäluonnon monimuotoisuudelle - kirjallisuuskatsaus.
Korpela, Leila: Reunavaikutteisen suokasvillisuuden merkitys metsien monimuotoisuudelle.
Reunanen, Pasi: Metsän sukkessio ja lehtipuut.
Annila, Erkki: Uusittujen metsänkäsittelymenetelmien vaikutus uhanalaisiin lajeihin.
Müller, Michael, Valjakka, Rauni & Hallaksela, Anna-Maija: Kuusen neulasten endofyyttisienien diversiteetti erilaisissa eteläsuomalaisissa metsissä
Jalonen, Jyrki & Vanha-Majamaa, Ilkka: Metsänkäsittelyn vaikutus aluskasvillisuuteen - tutkimuksen ja otannan ongelmat.
Henttonen, Heikki, Haukisalmi, Voitto, Pirkkalainen, Helena & Niemelä, Jari: kologisten käytävien merkityksestä keskisuomalaisissa talousmetsissä.
Kangas, Jyrki: Biodiversiteetti ja metsien suojelu.
Naskali, Arto: Biodiversiteetin suojelun tavoitteiden ja prioriteettien määrittäminen kohti integroivaa lähestymistapaa.[Alkuun/top] [MT 1998] [MT index]


Revised: METLA KKKo - 28.3.2002
[ Palaute ylläpitäjälle] [ Comments on this page]