ALKUUN
EDELLINEN SEURAAVA

Kuusi
Mänty
Lehtipuut
Metsien monimuotoisuus
Erikoismuotojen nimeäminen
Ilmoita erikoispuista

Rungon ja kuoren muoto
Mukuramänty Pinus sylvestris f. gibberosa Kihlman
Suomessa mukurarunkoinen muoto on männyllä yleisempi kuin kuusella. Mukuramänty lieneekin yleisin männyn erikoismuodoista ja sitä esiintyy runsaasti myös Pohjois-Suomessa. Myös mukuramännyt voivat joskus esiintyä muutaman puun ryhmissä. Männyllä mukuraisuus ulottuu usein korkealle, jopa latvaan saakka.

Pahkojen ja mukuroiden syntyyn on yritetty löytää monenlaisia selityksiä. Mutaation lisäksi on puhuttu esimerkiksi uinuvien silmujen kylestymisestä sekä tuhosienten ja -hyönteisten vaikutuksesta.

Tyypillinen mukuramänty Hämeenlinnan Aulangolla.
Mukuramänty
Hämeenlinna 1997 © Oskarsson
Männyllä mukuraa ja visaa ei yleensä eroteta toisistaan. Joskus kuitenkin puhutaan visamännystä mukuramännyn sijaan.
Kuvan rengasvisamännyksi nimitettyä puuta voidaan pitää yhtenä mukuramännyn muotona. Mukuraisuutta tai visaa ei ole tavattu yhtä säännöllisinä renkaina muualla kuin tässä Lieksan Tiensuussa kasvavassa puussa.
Mukuramänty
Lieksa 1997 © Oskarsson

Metla/VA/MHaa - 23.3.1998 Palaute