ALKUUN
EDELLINEN SEURAAVA

Kuusi
Mänty
Lehtipuut
Metsien monimuotoisuus
Erikoismuotojen nimeäminen
Ilmoita erikoispuista

Mänty
Pinus sylvestris L.
 

Männyn erikoismuodot

Neulasten väri ja muoto
KultamäntyPinus sylvestris f. aurea Ottolander
"Lyhytneulasmänty"Pinus sylvestris f. brachyphylla Wittrock
Kasvutapa
PilarimäntyPinus sylvestris f. fastigiata (Carrière) Beissner
RiippamäntyPinus sylvestris f. pendula Lawson
KäärmemäntyPinus sylvestris f. virgata Caspary
"Kiharamänty"
LuutamäntyPinus sylvestris f. condensata Th. Fries
Tuulenpesämänty
Rungon ja kuoren muoto
MukuramäntyPinus sylvestris f. gibberosa Kihlman
Kaarnamänty
Kävyt
Käpysikermämänty
 
Männyn poikkeavat muodot eivät ole herättäneet kasvitieteilijöissä samanlaista kiinnostusta kuin kuusen erikoisuudet. Männyn erikoismuotoihin on lisäksi kiinnitetty huomiota kuusta myöhemmin. Ensimmäiset Suomessakin tutuiksi tulleet männyn erikoismuodot määriteltiin ja nimettiin Euroopassa 1800-luvun puolivälissä. Vielä viime vuosisadan lopulla arveltiin, ettei Suomesta löydy männyn toisintoja (erikoismuotoja), mutta todettiin että "Kasvintutkijat kuitenkin ovat kertoneet monta toisintoa Euroopassa kasvavaksi vaikka metsänhoitajat eivät ole niitä hyväksyneet" (Blomqvist 1891 a). 1900-luvun alkupuolella löytyi jo Suomenkin kasvi- ja metsäkirjallisuudesta männyn erikoismuotojen kuvauksia (Cajander 1917, Hiitonen 1933). Nykyään männyllä tunnetaan vastaavanlaisia poikkeavuuksia kuin kuusella, vaikkakin huomattavasti vähemmän.

Metsägeneettisestä rekisteristä löytyy tietoja kaikkiaan vajaasta 200 erikoismännystä, jotka jakautuvat 10 eri erikoismuotoon. Valtaosa niistä on mukuramäntyjä (104 puuta). Paljon on myös käpysikermämäntyjä (35). Seuraavaksi eniten rekisteriin on merkitty tuulenpesä- (13) ja kultamäntyjä (12). Rekisteriin merkittyjen erikoismuotojen lukumäärä ei kuitenkaan suoraan kuvaa niiden yleisyyttä; esimerkiksi männyn tuulenpesät ovat huomattavasti yleisempiä kuin kultamännyt.

Tässä on esitelty 11 männyn erikoismuotoa. Näistä 2 on neulasiltaan poikkeavaa, 6 kasvutavaltaan erikoista ja 2 rungon ja kuoren ominaisuuksissa poikkeavaa muotoa. Lisäksi on mukana käpytuotannossaan erikoinen käpysikermämänty.
Männyllä kuten muillakin puulajeilla on paljon esimerkiksi kasvutavaltaan erikoisia puuyksilöitä, joita on vaikea sijoittaa mihinkään jo olemassaolevaan erikoismuotoon tai joita on vaikea kuvailla muuta kuin yksittäisinä yksilöinä. Tällaisten puiden erikoinen ulkomuoto on usein perimän ja ympäristön yhteisvaikutuksen seurausta.

Arboretum-projekti: Mänty

Sivun alkuun

Metla/VA/MHaa - 23.3.1998 Palaute