Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 1995

>

Finnish Forest Research Institute. Research Papers.

Helsinki : Metsäntutkimuslaitos, 1981-.
ISSN 0358-4283

Sarjan kotisivulle- Homepage of Research Papers

537-584 (1995)

Numerot maksutta toimituskuluin (5 EUR) lukuunottamatta niitä, joissa hinta.


537
Helmisaari, Heljä-Sisko & Smolander Aino, Suokas Arja. (Editors). 1995.
	Role of roots, Mycorrhiza and Rhizosphere microbes in carbon
	cycling in forest soil. Extended abstracts of the
	NorFa-workshop. Hyytiälä, Finland 20.-22.9.1994. 
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 537. -152 s.
	[ISBN 951-40-1408-1]

	Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

	Arnebrant, Kristina: 
	Effects of nitrogen amendments on the growth and dispersal
	of some different ectomycorrhizal fungi grown in symbiosis
	with a host plant. s. 11-18.

	Arnebrant, Kristina & Ek Hans, Sjögren Maria,
	Söderström Bengt:
	Effects of collembolan grazing on the ectomycorrhizal
	symbiosis. s. 19-24.

	Finér, Leena & Messier Christian:
	Fine root dynamics in Canadian boreal forest stands at
	different successional stages after fire. s. 25-30.

	Helmisaari, Heljä-Sisko & Lehto Tarja, Smolander Aino:
	Fine-root biomass and turnover in Norway spruce
	and Scots pine stands. s. 31-36.

	Holopainen, Toini & Janhunen Sari, Heinonen-Tanski Helvi:
	Cellular changes and accelerated senescence of conifer
	mycorrhizas related to high nitrogen availability. s. 37-42.

	Ilvesniemi, Hannu & Haataja Jyrki, Huttunen Markus,
	Korpilahti Eeva:
	The effects of soil moisture and temperature on carbon
	allocation of Scots pine seedlings. s. 43-54.

	Janhunen, Sari & Ylimartimo Anneli, Holopainen Toini:
	Unbalanced nutrient status and mycorrhizal roots of Scots pine.
	s. 55-58.

	Jensen, Bendt:
	Rhizodeposition in arable crops. s. 59-66.

	Köljalg, Urmas:
	Tomentelloid fungi (Basidiomycetes, Thelephoraceae s. str.) - 
	are they true mycorrhizal fungi? s. 67-70.

	Laatikainen, Tarja & Heinonen-Tanski Helvi:
	Ectomycorrhizal fungi and fungicides. s. 71-76.

	Liski, Jari:
	Variation in the amount of organic carbon in soil within a
	forest stand: effect of trees and implications for sampling.
	s. 77-82.

	Löhmus, Krista & Ivask Mari, Ostonen Ivika:
	Decomposition of fine roots of Norway spruce 
	(Picea abies (l.) Karst.) and Scots pine (Pinus sylvestris L.)
	in different soils. s. 83-88.

	Makkonen, Kirsi:
	Seasonal variation of fine-root biomass in Pinus sylvestris
	(L.) stand. s. 89-94.

	Nerg, Anne & Holopainen Toini, Holopainen Jarmo K.:
	Effects of mycorrhizas on the defensive chemistry in Scots
	pine seedlings. s. 95-100.

	Niemi, Karoliina & Heinonen-Tanski Helvi,
	Holopainen Toini:
	Nitrite reductase activity in the mycorrhizal roots of Scots
	pine seedlings. s. 101-106.

	Niini, Sara & Tarkka Mika, Raudaskoski Marjatta:
	Ectomycorrhiza development: 2-dimensional analysis of the
	cytoskeleton. s. 107-110.

	Nylund, Jan-Erik:
	Ectomycorrhiza: carbohydrates, minerals and hormones.
	s. 111-118.

	Persson, Hans:
	The role of roots in carbon cycling in forests. s. 119-126.

	De La Rosa, Tania M. & Lehto Tarja, Aphalo Pedro J.:
	Effect of shadelight quality on dry weight allocation and
	mycorrhizal development in Scots pine seedlings. s. 127-132.

	Saarinen, Timo:
	Biomass and turnover or roots in a mesotrophic fen. s. 133-136.

	Smolander, Aino & Lumme Ilari, Helmisaari Heljä-Sisko:
	Microbial biomass in the rhizosphere of trees. s. 137-140.

	Wallander, Håkan:
	A new hypothesis to explain the negative influence of 
	nitrogen on ectomycorrhizal development. s. 141-146.

	Zobel, Martin & Sarv Olav, Komulainen Martti:
	Mycorrhizal root colonization and ergosterol content in an experimentally 
	polluted subarctic birch-pine forest. s. 147-150.


538
Laiho, Olavi & Luoto Tiina. (toim.). 1995. 
	Metsäntutkimuspäivä Tampereella 1994.
	Parkanon tutkimusasema. 
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 538. -110 s.
	[ISBN 951-40-1410-3]
	

	Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

	Sarjala, Tytti:
	Taimien ravinnetasapainon ja kasvunopeuden säätely
	laboratoriossa. s. 4-6.

	Levula, Teuvo & Tuimala Airi:
	Lannoituksen vaikutus männyn kasvuun, runkomuotoon
	ja tukkien laatujakaumaan. s. 7-14.

	Kinnunen, Kaarlo:
	Onko rehevien maiden uudistamisessa vaihtoehtoja. s. 15-22.

	Aro, Lasse:
	Nuorten mäntyjen kehitys suonpohja-alueilla.
	Ennakkotuloksia. s. 23-35.

	Saarinen, Markku:
	Alikasvosten ravinnetalous ojitusaluiella. s. 36-44.

	Suni, Juha:
	Alikasvoksen säilyttämisen hinta. s. 45-48.

	Laiho, Olavi & Lähde Erkki, Norokorpi Yrjö, Saksa Timo:
	Metsien runkolukujakauma 1950-luvun alussa Etelä-Suomessa.
	s. 49-58.

	Laiho, Olavi & Lähde Erkki, Norokorpi Yrjö, Saksa Timo:
	Metsikön rakenne ja terminologiaa. s. 59-69.

	Laiho, Olavi & Lähde Erkki, Norokorpi Yrjö, Saksa Timo:
	Alikasvos metsän uudistumispotentiaalina. s. 70-76.

	Pitkänen, Sari:
	Monimuotoisuuden kriteerit. s. 77-85.

	Lähde, Erkki & Laiho Olavi, Norokorpi Yrjö, Saksa Timo:
	Metsikön ja metsiköiden välisen monimuotoisuuden 
	määrittely. s. 86-94.

	Lähde, Erkki & Norokorpi Yrjö:
	Metsän monimuotoinen hoito. s. 95-110.


539
Tasanen, Tapani & Varmola Martti, Niemi Maarit. (toim.). 1995. 
	Metsänraja tutkimuksen kohteena. Tutkimuspäivä Ylläksellä 1994.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 539. -145 s.
	[ISBN 951-40-1411-1]

	Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

	Lukijalle. s. 4

	Pohtila, E.:
	Avauspuheenvuoro. s. 5-6.

	Norokorpi, Y.:
	Havumetsänrajan sijainnin määräytyminen Suomessa. s. 7-15.

	Luomajoki, A.:
	Kuusen ja männyn leviämishistorian ja ilmastoon sopeutumisen
	vaikutuksia. s. 16-22.

	Siren, G.:
	Piirteitä Ylä-Lapin puu- ja metsänrajan siirtymisestä
	1900-luvulla. s. 23-34.

	Mäkitalo, K. & Sutinen R., Hyvönen E., Pulkkinen E.,
	Pänttäjä M., Sutinen M.-L.:
	Määrääkö maaperä kuusen polaarisen metsänrajan Pohjois-Lapissa.
	s. 35-48.

	Veijola, P.:
	Venäjän metsänrajametsien käytön kehitysnäkymiä. s. 49-59.

	Helle, T.:
	Poron laidunnuksen vaikutus metsänrajametsien
	primaarisukkessioon. s. 60-70.

	Sippola, A.-L. & Siitonen J., Kallio R.:
	Kovakuoriaislajiston monimuotoisuus pohjoisissa
	metsänrajametsissä. s. 71-79.

	Tasanen, T. & Veijola P.:
	Metsänraja tutkimuksen kohteena - kirjallisuuskatsaus. 
	s. 80-145.


540
Hytönen, Jyrki & Polet Keijo. (toim.). 1995. 
	Metsäntutkimuspäivä Kälviällä 1994. - Kannuksen tutkimusasema.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 540. -78 s.
	[ISBN 951-40-1412-X]

	Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

	Paavilainen, Eero:
	Metsätalouden ympäristöohjelma. s. 5-6.

	Valtanen, Jukka:
	Männyn luontainen uudistaminen Keski-Pohjanmaalla.
	s. 7-11.

	Hytönen, Jyrki:
	Peltojen metsityksen onnistuminen. s. 12-21.

	Wall, Antti:
	Peltojen luokitus metsänkasvatusta varten. s. 22-28.

	Schulman, Erik:
	Ruskotäpläkärpäsen esiintyminen viljelykoivikoissa. s. 29-33.

	Jylhä, Paula:
	Kunnostushakkuut Keski-Pohjanmaalla - tutkimustuloksia.
	s. 34-41.

	Karlsson, Kristian:
	Männiköiden kasvu ja kasvun vaihtelu karuilla kasvupaikoilla.
	s. 42-48.

	Ahti, Erkki:
	Kunnostusojituksen vaikutus pohjavesipinnan syvyyteen ja
	männyn pohjapinta-alan kasvuun karuhkoilla rämemuuttumilla.
	s. 49-58.

	Lauhanen, Risto:
	Kunnostusojituksen konetyypit ja puustovauriot. s. 59-68.

	Takalo, Sauli:
	Mäntyöljyn käyttö metsätaloudessa. s. 69-74.


541
Eeronheimo, Olli & Mäkinen Pekka. 1995. 
	Puuntuotannon kehittämismahdollisuudet Chilen
	radiatamäntyviljelmillä.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 541. -60 s.
	[ISBN 951-40-1413-8]


542
Eeronheimo, Olli & Mäkinen Pekka. 1995. 
	Posibilidades de desarrollo de cosecha forestal en las plantaciones
	de pino radiata en Chile.  
    [espanjankielinen käännös MT 541:stä:
	Puuntuotannon kehittämismahdollisuudet Chilen
	radiatamäntyviljelmillä].
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 542. -79 s.
	[ISBN 951-40-1414-6]


543
Raitio, Hannu. (toim.). 1995. 
	Granskogens hälsotillstånd i Kvarkenregionen. Rapport av seminariet
	i Ikalis 20.-21.9.1994.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 543. -41 s.
	[ISBN 951-40-1415-4]

	Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

	Raitio, Hannu & Walheim Mats:
	Projektets provytor. s. 4-5.

	Osmo, Jarmo & Raitio Hannu :
	Utsläpp, luftkvalitet och nedfall i Vasa läns kustområde
	under åren 1990-1992. s. 6-9.

	Lundgren, Christer:
	Utsläpp, luftkvalitet och nedfall i Västerbottens län 1992.
	s. 10-12.

	Yli-Kojola, Hannu:
	Österbottens skogsnämnds granar och grandominerande skogar i
	riksskogstaxeringen 1991. s. 13-14.

	Karlsson, Kristian:
	Försöksskogarnas tillväst och struktur. s. 15-17.

	Salemaa, Maija & Lindgren Martti:
	Granskogarnas vitalitet i Kvarkenregionen. s. 18-19.

	Raitio, Hannu & Merilä Päivi:
	Granskogarnas näringsbalans på grund av barranalyser.
	s. 20-22.

	Sutinen, Sirkka & Mäenpää Minna:
	Granbarrens cellstruktur. s. 23-25.

	Merilä, Päivi & Raitio Hannu:
	Krondropps- och luftkvalitetsmätningar. s. 26-29.

	Walheim, Mats:
	Granskogens hälsotillstånd i Västerbotten. s. 30-39.

	Raitio, Hannu:
	Om orsakerna till granskogarnas dåliga
	hälsotillstånd i Vasa läns kustområde. s. 40-41.


544
Jalkanen, Risto & Aalto Tarmo, Derome Kirsti, Niska Kaarina,
Ritari Aulis. 1995. 
	Lapin neulaskato. Männyn neulaskatoon 1987 johtaneet tekijät
	Pohjois-Suomessa. Loppuraportti.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 544. -75 s.
	[ISBN 951-40-1417-0]


545
Takalo, Sauli. 1995. 
	Mäntyöljyn mahdollisuudet poltto- ja voiteluaineena. 
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 545. -20 s.
	[ISBN 951-40-1418-9]


546
Hartikainen, Timo. 1995. 
	Tulevaisuuden tutkimus metsäsektorilla. Summary: Futures research in
	the forest sector. 
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 546. -118 s.
	[ISBN 951-40-1419-7]


547
Toivonen, Ritva & Palo Matti. 1995. 
	Puutavarapörssin toteutettavuus.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 547. -79 s.
	[ISBN 951-40-1420-0]


548
Nikunen, Timo. 1995.
	Raakapuumarkkinat ja kilpailulainsäädännön uudistaminen
	Pohjoismaissa. 
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 548. -70 s.
	[ISBN 951-40-1428-6]


549
Hetemäki, Lauri. 1995.
	Using deterministic and stochastic distance functions to measure the
	effects of pollution control on a firm. 
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 549. -36 s.
	[ISBN 951-40-1422-7]


550
Valtanen, Jukka. 1995.
	Koekentiltä käytäntöön. Muhoksen tutkimusasema 1969-94.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 550. -108 s.
	[ISBN 951-40-1424-3]


551
Valtanen, Jukka. 1995.
	The natural regeneration of forests in Finland and Russian Karelia.
	Jestestvennoje vozobnovljenije lesov v Finljandii i Rossiiskoi
	Karjelii.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 551. -88 s.
	[ISBN 951-40-1423-5]


552
Poikolainen, Jarmo & Väärä Tuula. (toim.). 1995.
	Metsäntutkimuspäivä Kuusamossa 1994.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 552. -108 s.
	[ISBN 951-40-1425-1]

	Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

	Valtanen, Jukka:
	Uutta tietoa 25 vuoden ajan. Tutkimuspäivät tutkimustiedon
	välittäjänä käytäntöön. s. 1-8.

	Tomppo, Erkki:
	Koillis-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun metsävarat
	uusimpien inventointien mukaan. s. 9-19.

	Kubin, Eero:
	Männyn siemenpuiden seisottamisen vaikutus taimettumiseen ja
	taimien pituuskasvuun. s. 20-27.

	Savilampi, Pentti:
	Mätäskoon ja istutuspaikan vaikutus männyn, kuusen,
	rauduskoivun ja kontortamännyn taimettumistulokseen.
	s. 28-41.

	Kemppainen, Lauri:
	Muokatun metsämaan lämpötilan mallintaminen ilmatieteen
	laitoksen säähavaintoasemilta mitatun tiedon avulla. s. 42-54.

	Kubin, Eero & Puustinen Mervi:
	Kulotuksessa palavan hakkuutähteen ja humuksen määrä ja
	niistä vapautuvat ravinteet. s. 55-61.

	Heino, Saini:
	Lehteen tulon ja ruskan vuosittainen vaihtelu. s. 62-68.

	Oikarinen, Matti:
	Metsän uudistumisen onnistumiseen vaikuttavista tekijöistä
	Kainuun vaara-alueilla. s. 69-86.

	Niemistö, Pentti:
	Hieskoivikon tiheyden vaikutus sen alla kasvavan
	kuusentaimikon kehitykseen. s. 87-103.

	Koutaniemi, Leo:
	Paanajärven paluu maailmankartalle. s. 104-108.


553
Louna, Timo & Valkonen Sauli. 1995.
	Kotimaisen raaka-aineen asema lehtipuiden teollisessa käytössä.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 553. -38 s.
	[ISBN 951-40-1426-X]


554
Takalo, Sauli & Takalo Tero Lauhanen Risto. 1995.
	Pontus-pientelamaasturi harvennuspuun metsäkuljetuksessa
	eräällä työmaalla.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 554. -16 s.
	[ISBN 951-40-1427-8]


555
Mäkinen, Pekka & Selby Ashley. (toim.). 1995.
	Metsä- ja puualan pienyritykset.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 555. -92 s.
	[ISBN 951-40-1429-4]


556
Mielikäinen, Kari & Hirvelä Hannu, Härkönen Kari, Malinen Juha. 1995.
	Energiapuu osana metsänkasvatusta Keski-Pohjanmaalla. 
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 556. -56 s.
	[ISBN 951-40-1430-8]


557
Hakkila, Pentti. 1995.
	Procurement of timber for the Finnish forest industry. 
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 557. -73 s.
	[ISBN 951-40-1433-2]


558
Verkasalo, Erkki. (toim.). 1995.
	Puutavaran mittauksen kehittämistutkimuksia 1989-93.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 558. -69 s.
	[ISBN 951-40-1434-0]

	Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

	Ihalainen, Antti:
	Pystymittauksen, keskus- ja latvakiintomittauksen ja
	hakkuukonemittauksen tarkkuuden vertailu. s. 3-20.

	Varjo, Jari:
	Latvan hukkaosan pituusmallit männylle, kuuselle ja koivulle
	metsurimittausta varten. s. 21-23.

	Sairanen, Pentti:
	Pitkän kuitupuun pinomittaus tienvarsivarastoissa. s. 24-53.

	Verkasalo, Erkki:
	Mitta- ja laatuvaatimusten muutosten vaikutus Etelä-Suomen
	mäntytukkien mittaukseen. s. 54-69.


559
Rautanen, Juha. 1995.
	Untersuchung der Höhenentwicklung zwischen den Klon- und
	Sämlingsherkünften der Fichte über 21 Jahre. Ein Beitrag zur Frage
	der Prüfdauer.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 559. -58 s.
	[ISBN 951-40-1436-7]
	[Dissertation]


560
Jylhä, Paula. 1995.
	Nuoren metsän ihmistyövaltaisen kunnostushakkuun kannattavuus
	Keski-Pohjanmaan ojitusalueilla.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 560. -40 s.
	[ISBN 951-40-1437-5]


561
Kangas, J. & Niemeläinen P. 1995.
	Kansalaismielipide Suomen metsistä sekä niiden hoidosta ja käytöstä.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 561. -30 s.
	[ISBN 951-40-1438-3]562
Palo, Matti & Elovirta Pertti. (toim.). 1995.
	Työtä metsästä. 
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 562. -103 s.
	[ISBN 951-40-1453-7]

	Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

	Palo, Matti & Elovirta Pertti:
	Lisää työtä metsästä - unelma vai mahdollisuus. s. 5-9.

	Pohtila, Eljas:
	Avaussanat. s. 13-14.

	Voipio, Iikko B.:
	Metsäntutkimus ja työllisyys. s. 15-16.

	Laitinen, Jarmo:
	Metsäalan työttöminen yritysideat. s. 19-23.

	Selby, Ashley & Petäjistö Leena:
	Pellon metsityksestä yrittäjyyteen ja työllistämiseen.
	s. 25-32.

	Vanhanen, Heidi:
	Puu-Suomella 10 000 työpaikkaa. s. 35-46.

	Elovirta, Pertti:
	Metsäsektorin työmarkkinoiden rakennemuutos.
	s. 47-53.

	Hakkila, Pentti:
	Puun energiakäyttö ja työllisyys. s. 55-63.

	Toropainen, Mikko:
	Metsäteollisuuden tuotannon lisäyksen kerrannaisvaikutukset.
	s. 65-74.

	Hellström, Eeva & Palo Matti:
	Metsäntutkimuksen lisärahoituksella kasvua ja työllisyyttä.
	s. 77-86.

	Palo, Matti:
	Metsänsuojelun lisätarve, työllisyyden hoito ja uudet
	rahoituskeinot. s. 87-92.

	Pekkanen, Matti:
	Päätössanat. s. 95.


563
Siipilehto, Liisa. 1995.
	Heinäntorjunnan vaihtoehdot metsänviljelyssä.
	Kirjallisuustarkastelu. 
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 563. -55 s.
	[ISBN 951-40-1454-5]


564
Hannelius, Simo & Niemelä Pekka. 1995.
	Monimuotoisuus metsien hoidossa.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 564. -142 s.
	[ISBN 951-40-1456-1]

	Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

	Annila, Erkki:
	Metsätalous ja monimuotoisuus. s. 5-12

	Salo, Jukka:
	Biodiversiteettisopimuksen merkitys Suomen metsätaloudelle.
	s. 13-22.

	Haila, Yrjö:
	Monimuotoisuuden suojelun asettamat vaatimukset
	metsätaloudelle. s. 23-42.

	Siitonen, Juha & Martikainen Petri, Kaila Lauri,
	Nikula Ari, Punttila Pekka:
	Kovakuoriaislajiston monimuotoisuus eri tavoin käsitellyillä
	metsäalueilla Suomessa ja Karjalan tasavallassa. s. 43-64.

	Kaila, Lauri & Martikainen Petri, Punttila Pekka:
	Pökkelöt hakkuualoilla - hyötyvätkö taantuneet lahopuukuoriaiset?
	s. 65-72.

	Henttonen, Heikki & Haukisalmi Voitto:
	Loiset luonnon monimuotoisuuden ilmentäjinä. s. 73-84.

	Koski, Veikko:
	Metsäpuiden geneettinen monimuotoisuus. s. 85-88.

	Hannelius, Simo:
	Häiriödynamiikka pohjoisen havumetsän hoidon esikuvana.
	s. 89-102.

	Reinikainen, Antti:
	VMI ja metsäkasvillisuuden monimuotoisuus. s. 103-116.

	Isomäki, Antti:
	Luonnontilaiset metsät pysyvään seurantaan. s. 117-122.

	Seppänen, Petteri:
	Luonnonläheinen metsänhoito. s. 123-134.

	Kalland, Fred:
	Monimuotoisuus ja hakkuut. s. 135-136.

	Sippola, Asko:
	Kokemuksia monimuotoisuuden huomioon
	ottamisesta metsäsuunnittelussa. s. 137-142.


565
Pajamäki, Jaakko & Karvinen Kaarlo. 1995.
	Suomen metsänjalostuksen yleistilastoa 1995.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 565. -31 s.
	[ISBN 951-40-1458-8]


566
Salakari, Martti & Peltola Aarre. 1995.
	Pientalojen polttopuun käyttö lämmityskaudella 1992/93.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 566. -40 s.
	[ISBN 951-40-1459-6]


567
Ritari, Aulis & Saarenmaa Hannu, Saarela Merja, Poikajärvi Helena. 1995.
	Proceedings of the symposium on northern forest silviculture and
	management, August 16-22, 1987 in Lapland, Finland.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 567. -290 s.
	[ISBN 951-40-1466-9]


568
Korhonen, Kari & Mäkkeli Päivi. (toim.). 1995.
	Metsien eri käyttömuodot yhdistävä suunnittelu.
	Metsäntutkimuspäivä Joensuussa 1995.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 568. -67 s.
	[ISBN 951-40-1467-7]

	Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

	Parviainen, Jari:
	Onko Suomi kestävän metsätalouden mallimaa?
	s. 5-9.

	Korhonen, Kari T.:
	Itä-Suomen metsävarat 1994. s. 10-16.

	Reinikainen, Antti:
	VMI biodiversiteetin tutkimuksen ja seurannan välineenä.
	s. 17-22.

	Tokola, Timo:
	Satelliittikuvainventoinnin puuston tilavuusestimaattien
	luotettavuus tilatasolla. s. 23-35.

	Kangas, Jyrki:
	Kansalaismielipide Suomen metsistä. s. 36-43.

	Karvinen, Auvo:
	Vaivio-hanke: Monitavoitteisen metsäsuunnittelun kokeilu.
	s. 44-46.

	Hiltunen, Veikko:
	Maisematason metsäsuunnittelu metsähallituksessa.
	s. 47-51.

	Jämsä, Jari:
	MELAn käyttökokemuksia. s. 52-57.

	Nuutinen, Tuula & Siitonen Markku:
	Mitä Pohjois-Karjalan metsien suojelu maksaa?
	s. 58-67.


569
Korhonen, Kari T. 1995.
	Koepuutiedon käyttö suuralueen inventointitulosten laskennassa.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 569. -29 s.
	[ISBN 951-40-1469-3]


570
Nurmi, Juha & Heino Esa. (toim.). 1995.
	Metsäntutkimuspäivä Kalajoella 1995.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 570. -82 s.
	[ISBN 951-40-1470-7]
	

	Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

	Kangas, Jyrki:
	Lukijalle / Puun energiakäytön lisääminen on kestävää
	kehitystä. s. 4-6.

	Hakkila, Pentti:
	Ensiharvennusmänniköt kuitu- ja energialähteenä.
	s. 7-16.

	Rieppo, Kaarlo:
	Puupolttoaineen ja selluhakkeen integroitu tuotanto
	ketjukarsinta-kuoritekniikalla. s. 17-24.

	Nurmi, Juha:
	Hakkuutähteen korjuu päätehakkuukuusikoista.
	s. 25-33.

	Auvinen, Pekka:
	Energiapuun hankinta osana puutavaran korjuuta.
	s. 34-37.

	Haapasaari, Jukka:
	Puupolttoaineet lämpölaitoksen kannalta.
	s. 38-39.

	Wall, Antti:
	Maatalouskäytön aikaisen kivennäismaalisäyksen vaikutus
	metsitettyjen turvepeltojen ravinnemääriin Keski-Pohjanmaalla.
	s. 40-45.

	Hytönen, Jyrki:
	Turvepeltojen mäntytaimikoiden lannoituskokeiden tuloksia
	Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalta. s. 46-53.

	Schulman, Erik:
	Uusia tutkimustuloksia ruskotäpläkärpäsestä. s. 54-55.

	Lauhanen, Risto:
	Väri-infrakuvien käyttö kunnostusojituksen päätöksenteossa.
	s. 56-60.

	Karlsson, Kristian:
	Pohjanmaan rannikkoalueen metsien erityispiirteet.
	s. 61-65.

	Kangas, Annika:
	Valtakunnan metsien inventoinnin apteerausaineiston käyttö
	puuston tukkiosan ja sen laadun ennustamisessa. s. 66-70.

	Kangas, Jyrki:
	Metsäsuunnittelun kehityssuuntia. s. 71-77.

	Store, Ron:
	Paikkatietojärjestelmän käyttö maisemanhuomioonottavassa
	metsäsuunnittelussa. s. 78-82.


571
Järviluoma, J. & Saarinen J., Vasama A. (toim.). 1995.
	Näkökulmia luonnon virkistys- ja matkailukäyttöön.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 571. -133 s.
	[ISBN 951-40-1472-3]
	
	[Painos loppu!]

	Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

	Järviluoma, Jari:
	Vapaa-ajan, virkistäytymisen ja matkailun määritelmistä.
	s. 5-16.

	Lohiniva, Seppo:
	Eko- ja luontomatkailun diskurssi "kestävän matkailun" käytäntönä.
	s. 17-28.

	Saarinen, Jarkko:
	Kantokyky ja matkailualueen kehittyminen. s. 29-40.

	Naskali, Arto:
	Kenelle luonto kuuluu? Luonnon matkailukäytön hyöty-
	ja kustannusvirrat. s. 41-52.

	Saastamoinen, Olli & Kajala Liisa:
	Konfliktit ja metsien virkistyskäyttö: ajallisia,
	spatiaalisia ja istitutionaalisia ulottuvuuksia. s. 53-62.

	Kortelainen, Jarmo:
	Kolin ympäristöristiriidat ja matkailu: kamppailua ympäristön
	merkityksestä. s. 63-72.

	Vasama, Arja:
	Kansallispuisto matkailutuotteena - kokemuksia Urho Kekkosen
	kansallispuistosta. s. 73-78.

	Kakkuri, Eero:
	Maankäytön suunnittelu ja matkailun ympäristövaikutukset
	Saariselällä. s. 79-86.

	Sievänen, Tuija:
	Retkeily ja retkeilyreitit - mahdollisuus ekomatkailulle?
	s. 87-94.

	Sippola, Anna-Liisa:
	Pyhätunturin kansallispuiston kävijät ja käytön jakaantuminen
	kesällä 1988. s. 95-110.

	Hallikainen, Ville:
	Erämaamaisema luontomatkailun vetovoimatekijänä ja
	maisematutkimuksen menetelmät metsäluonnon erämaisuuden
	tutkimuksessa. s. 111-128.

	Turunen, Mirja:
	Metsämatkailu - mahdollisuudet ja kehittäminen. s. 129-133.


572
	Metsäsektorin ajankohtaiskatsaus 1995.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 572. -64 s.
	[ISBN 951-40-1473-1]
	


573
Kyösti Konttinen. 1995.
	Jalojen lehtipuiden siementen käsittely - Kirjallisuustarkastelu.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 573. -51 s.
	[ISBN 951-40-1474-X] Nidottu.
    [Painos on loppunut]
  
 574
Oksa, Esko. (toim.). 1995.
	Metsäntutkimus uusissa puissa: monistusta ja molekyylejä.
	Puuvartisten kasvien bioteknologia -kokous Punkaharjulla 1995. 
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 574. -126 s.
	[951-40-1475-8]
	

	Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

	Hohtola, Anja:
	Ruskettuminen tammen meristeemilisäyksen ongelmana.
	s. 7-14.

	Uosukainen, Marjatta:
	Mikrolisäys taimitarhakasvien emokasvihuollossa.
	s. 15-20.

	Poteri, Marja & Ryynänen Leena:
	Eri koivuruostekantojen aiheuttaman infektion alkuvaiheen
	SEM-tarkastelu koivuklooneilla. s. 21-26.

	Ryynänen, Leena:
	Geenipankki pakkasessa: esimerkkinä koivun kryopreservaatio.
	s. 27-34.

	Laukkanen, Hanna & Hohtola Anja:
	Typpiravinteet puuvartisten kasvien solukkoviljelmissä.
	s. 35-42.

	Häggman, Hely:
	Mikrolisätyt männyntaimet - varhaiskypsiä kukkijoita
	jalostuksen käyttöön. s. 43-49.

	Hurme, Päivi & Karhu Auli, Savolainen Outi:
	DNA-merkit tutkimuksessa ja jalostuksessa.
	s. 51-56.

	Harju, Anni:
	Isoentsyymien käyttö perinnöllisinä merkkiosuuksina.
	s. 57-66.

	Boije, Maria:
	Pihtalajien tunnistus RAPD-tekniikalla. s. 67-74.

	Regina, Mikko & Lapinjoki Seppo:
	DNA-markkerien käyttö rauduskoivulla. s. 75-82.

	Aronen, Tuija:
	Agrobakteeri-välitteinen geeninsiirto mäntyyn - puun ja
	bakteerin vuorovaikutus. s. 83-92.

	Lemmetyinen, Juha & Elo Annakaisa, Sopanen Tuomas:
	Kukkimattomien koivujen kehittäminen kukintospesifisten
	geenien avulla. s. 93-102.

	Kangasjärvi, Jaakko & Kiiskinen Markus, Pellinen Riikka,
	Tuomainen Jaana:
	Koivun otsonivaurioiden mekanismeista. s. 103-114.

	Ylönen, Anne & Nygren Markku:
	Männyn genomin koon määrittäminen virtaussytometrillä.
	s. 115-122.

	Junttila, Olavi:
	Puuvartisten kasvien biotekniikkatutkimus Norjassa. 
	s. 123-126.


575
Valkonen, Sauli & Rantala Satu, Sipilä Antti. 1995.
	Jalojen lehtipuiden ja tervalepän viljely ja kasvattaminen. Odling
	och uppdragande av ädla lövträd och klibbal.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 575. -112 s.
	[ISBN 951-40-1477-4] Sidottu.

    [Painos loppu]
	


576
Hynynen, Jari. 1995.
	Modelling tree growth for managed stands. Väitöskirja. 
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 576. -59 s.
	[ISBN 951-40-1480-4]
	


577
Sievänen, Tuija. 1995.
	Reittiharrastaminen Suomessa. Summary: Participation in trail
	activities in Finland.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 577. -92 s.
	[ISBN 951-40-1481-2] Sidottu.
	


578
Valtonen, Kari & Juslin Heikki, Laine Pertti. 1995.
	Metsäteollisuuden vihreät markkinat.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 578. -145 s.
	[ISBN 951-40-1482-0] Sidottu.
	


579
Oskarsson, Ole. 1995.
	Silmällä tehty savotta. Pluspuiden valinnan historia ja arki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 579. -67 s.
	[ISBN 951-40-1485-5] Sidottu.
	


580
Ollonqvist, Pekka & Heikkinen Veli-Pekka. 1995.
	Yksityismetsänomistajien puukaupallinen toiminta ja sen
	tuloksellisuus.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 580. -77 s.
	[ISBN 951-40-1487-1] Sidottu.
	


581
Hytönen, Jyrki & Polet Keijo. (toim.). 1995.
	Peltojen metsitysmenetelmät.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 581. -242 s.
	[ISBN 951-40-1488-X] Sidottu.
	

	Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

	Hytönen, Jyrki:
	Pellonmetsitys vaatii tietoa ja taitoa. s. 5-11.

	Hytönen, Jyrki:
	Taimien alkukehitys pellonmetsitysaloilla. s. 12-23.

	Hytönen, Jyrki:
	Kylvö ja luontainen uudistaminen pellonmetsityksessä.
	s. 24-35.

	Valkonen, Sauli & Rantala Satu:
	Jalot lehtipuut ja tervaleppä peltojen metsityksessä.
	s. 36-52.

	Kinnunen, Kaarlo:
	Käytännön pellonmetsitysten onnistuminen ja tuotos.
	s. 53-62.

	Hytönen, Jyrki & Lilja Sakari:
	Pintakasvillisuuden torjunnan vaikutus taimien
	ensikehitykseen pellonmetsitysaloilla. s. 63-73.

	Kolström, Taneli & Nuutinen Jaana:
	Pintakasvillisuuden määrän vaikutus maan kosteus- ja
	lämpöoloihin sekä koivuntaimien kehitykseen. s. 74-89.

	Siipilehto, Liisa:
	Heinäntorjuntamenetelmien vaikutus peltomaan lämpötilaan.
	s. 90-96.

	Henttonen, Heikki & Niemimaa Jukka, Kaikusalo Asko:
	Myyrät ja pellonmetsitys. s. 97-117.

	Heikkilä, Risto & Härkönen Sauli:
	Hirvituhojen vaikutus pellonmetsitysalojen alkukehitykseen.
	s. 118-122.

	Urvas, Leila:
	Suomen peltojen maalajit, ravinnetaso ja viljavuusluokitus.
	s. 123-132.

	Wall, Antti & Heiskanen Juha:
	Metsitetyn peltomaan fysikaaliset ja kemialliset
	ominaisuudet sekä niiden vaikutus puuston kasvuedellytyksiin.
	s. 133-148.

	Hytönen, Jyrki & Pietiläinen Pekka:
	Turvepeltojen lannoitus ravinne-epätasapainon korjaamiseksi.
	s. 149-164.

	Karhunen, Päivi & Kaunisto Seppo:
	Muokkauksen vaikutus männyn istutustaimien juuriston
	kehittymiseen suopellolla. s. 165-174.

	Lehtinen, Markku:
	Nurmilauhan ja hieskoivun taimen juuriston vaikutus
	maaperäeläinten sijoittumiseen kivennäismaan peltojen
	maaperässä. s. 175-179.

	Pohjonen, Veli:
	Puun lyhytkiertoviljely pelloilla. s. 180-211.

	Tahvanainen, Liisa & Tyrväinen Liisa:
	Maaseutumaisema ja peltojen metsitys. s. 212-221.

	Aarnio, Jukka & Rantala Tapio:
	Pellonmetsityksen yksityistaloudellinen kannattavuus.
	s. 222-235.

	Petäjistö, Leena & Selby Ashley:
	Pellonmetsitysalttiuteen vaikuttavat tekijät. s. 236-240.


582
Hakkila, Pentti & Kalaja Hannu, Saranpää Pekka. 1995.
	Etelä-Suomen ensiharvennusmänniköt kuitu- ja energialähteenä.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 582. -100 s.
	[ISBN 951-40-1489-8] Sidottu.
	


583
Pesonen, Mauno & Malinen Juha, Kettunen Arto. 1995.
	Yksityismetsänomistajien puuntuotantostrategiat ja potentiaaliset
	hakkuumahdollisuudet.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 583. -61 s.
	[ISBN 951-40-1490-1] Sidottu.
	


584
Uusvaara, Olli. 1995.
	Pystykarsittujen viljelymänniköiden oksikkuus, oksien kyljestyminen
	ja rungon laatu. Pysyvien koealojen väliraportti. 
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 584. -25 s.
	[ISBN 951-40-1492-8]
	

 

  Päivitetty:   14.12.2010/MGal  Metla : Julkaisut : Metlan Tiedonantoja   Palaute Metlan etusivulle