Metla

Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 583

Mauno Pesonen, Juha Malinen & Arto Kettunen 1996
Yksityismetsänomistajien puuntuotantostrategiat ja potentiaaliset hakkuumahdollisuudet.
61 s. Sidottu.
ISBN 951-49-1490-1
[Full-text] (pdf)

Pitkän taantuman jälkeen metsäteollisuus on jälleen investoinut merkittävissä määrin Suomeen. Investointien valmistuttua raakapuun tarpeen yksityismetsissäon arveltu nousevan yli 50 miljoonaan kuutiometriin. Metsäteollisuus onkin esittänyt huolensa metsänomistajien puunmyyntihalukkuudesta ja puun tarjonnan riittävyydestä. Tässä julkaisussa annetaan helppotajuiset vastaukset mm. seuraaviin kysymyksiin:

[index 1995] [MT]


THA/2011/JSaa - 8.7.1997
Palaute ylläpitäjälle