Metla

Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 578

Kari Valtonen, Heikki Juslin & Pertti Laine 1996
Metsäteollisuuden vihreät markkinat.
145 s. Sidottu.
ISBN 951-40-1482-0.
ISSN 0358-4283.
[Hinta 100 mk - 16,80 EUR]

Suomalainen metsäsektori on lyhyessä ajassa joutunut mukautumaan yhä voimakkaampiin vaatimuksiin ekologisesta kestävyydestä puuntuotannossa.Tämä asettaa aivan uusia vaatimuksia metsäsektorin toiminnalle. Tässä julkaisussa selvitetään vihreiden markkinoiden vaatimuksia sekä metsien hoidolle ja käytölle että metsäteollisuuden tuotannolle, tuotteiden käytölle ja jätteiden käsittelylle. Tarkastelun alla ovat muun muassa:

Tutkimus kohdistuu Suomen lisäksi myös tärkeimpiin markkina-alueisiin ja kilpailijamaihin. Lisäksi tarkastellaan ekologisen markkinoinnin tähänastista soveltamista ja kehitystarpeita suomalaisessa metsäteollisuudessa sekä suomalaisen metsäteollisuuden sopeutumismahdollisuuksia vihreillä markkinoilla.

[MT] [1995]


THA/2011/JSaa - 8.7.1997
Palaute: tekijöille | ylläpitäjälle