Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 1993
>

Finnish Forest Research Institute. Research Papers.

Helsinki : Metsäntutkimuslaitos, 1981-.
ISSN 0358-4283

Sarjan kotisivulle- Homepage of Research Papers

446 - 481 (1993)

Numerot maksutta toimituskuluin (5 EUR) lukuunottamatta niitä, joissa hinta.
If no price-tag is visible, and if not out of print, these issues are free-of-charge with postage added (5 EUR).


446
Hyvärinen, Arja & Jukola-Sulonen Eeva-Liisa, Mikkelä Heli,
Nieminen Tiina. (toim.). 1993.
	Metsäluonto ja ilmansaasteet.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 446. -221 s.


447
Kinnunen, Kaarlo. 1993.
	Männyn kylvö ja luontainen uudistaminen Länsi-Suomessa.
	Abstract: Direct sowing and natural regeneration of Scots pine in 
	western Finland. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 447. -35 s.


448
Petäjistö, Leena & Mustonen Mika, Selby Ashley. 1993.
	Metsittääkö vai ei?
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 448. -37 s.


449
Kangas, Jyrki & Matero Jukka. 1993.
	Ruunaan luonnonsuojelualueen jako aarni- ja puisto-osiin
	- kokemuksia AHP-menetelmästä osallistuvassa metsäsuunnittelussa.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 449. -44 s.


450
Ala-Ilomäki, Jari. 1993.
	Yksioteharvesterin mittaustarkkuuden riippuvuus rungon
	ominaisuuksista.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 450. -44 s.


451
Jalkanen, Risto & Aalto Tarmo, Lahti Marja-Lea. 1993.
	Forest pathological research in northern forests with a special
	reference to abiotic stress factors. Extended SNS meeting in forest
	pathology in Lapland, Finland, 3-7 August, 1992.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 451. -170 s.

	Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

	Jalkanen, Risto:
	Abiotic and biotic diseases of the northern boreal forests in Finland.
	s. 7-21.

	Nikula, Ari:
	Animals as forst pests in finnish Lapland. s. 22-29.

	Jalkanen, Risto & Nikula, Ari:
	Forest damage in northern Finland in 1992. s. 30-35.

	Yde-Andersen, Adam & Koch, Jørgen:
	Exceptional April frost injury in Sitka spruce plantations.
	s. 36-43.

	Redfern, Derek B.:
	Climatic injury as a problem of introduced species in northern Britain.
	s. 44-49.

	Venn, Kåre:
	Red belts in boreal forests. s. 50-54.

	Jalkanen, Risto & Närhi, Pekka:
	Red belt phenomenon on the slopes of the Levi fell in 
	Kittilä, western Lapland. s. 55-60.

	Jalkanen, Risto & Aalto, Tarmo:
	The effect of nitrogen fertilization on damage to and growth of
	Scots pine on a mineral soil site in Sodankylä, northern Finland.
	s. 61-76.

	Jalkanen, Risto:
	Defoliation of pines caused by injury to roots resulting from low
	temperatures. s. 77-88.

	Solberg, Svein:
	Monitoring of abiotic forest diseases in Norway. s. 89-92.

	Aamlid, Dan:
	Symptoms of sulphur dioxide injury to some boreal plants.
	s. 93-102.

	Tsvetkov, Vasili F.:
	On the dynamics of coniferous stand degradation under 
	industrial impact on the Kola peninsula. s. 103-107.

	Solheim, Halvor Aamlid, Dan:
	Possible influence of air pollution on endophytic fungi 
	in Norway spruce needles. s. 108-118.

	Uotila, Antti:
	Genetic variation of Gremmeniella abietina in Finland.
	s.119-122.

	Krutov, Vitali I.:
	Gremmeniella abietina in NW Russia. s. 123-127.

	Kaitera, Juha & Jalkanen, Risto:
	History of the decline in the Rikkilehto Scots pine stand.
	s. 128-137.

	Vuorinen, Martti:
	Respiration of Phacidium infestans in winter. s. 138.
	
	Kurkela, Timo:
	Production and release of ascopores by Phacidium infestans, 
	a snow blight fungus on Scots pine. s. 139-144.

	Stephan, B. Richard & Osorio, Mario:
	Needle fungi of Norway spruce. s. 145-151.

	Sutherland, Jack R.:
	Diseases of conifers in Canadian nurseries. s. 152.

	Hanso, Märt:
	Dieback on Tilia spp. in Estonia. s. 153.

	Asiegbu, Frederik, Jonsson, Lisbeth & Johansson, Martin:
	Infection by Heteterobasidion annosum in fine roots of spruce; use
	of ELISA for detection and effects on chitinase and peroxidase
	activity. s. 154-160.

	Sharma, Praveen & Børja Dagmar, Stougaard Peter,
	Lönneborg, Anders:
	Host-pathogen interaction in the roots of Norway spruce. s. 161.

	Hanso, Märt:
	Natural antagonists to Heterobasidion annosum. s. 162-166.

	Johansson, Martin:
	Avoiding infection of thinning stumps by Heterobasidion annosum.
	s. 167-170.

452
Hannelius, Simo. 1993.
	Viljavan kasvupaikan nuoren ja huonolaatuisen istutusmännikön
	kasvatusvaihtoehdot. Summary: Alternative growing methods
	for young and poor quality pine stands on fertile sites.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 452. -55 s.


453
Valsta, Lauri. 1993.
	Stand management optimization based on growth simulators.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 453. -51 s.


454
Seppälä, Heikki. 1993.
	Metsäteollisuus 2010. Arvio Suomen metsäteollisuudesta ja
	sen puunkäytöstä.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 454. -56 s.


455
Elovirta, Pertti. 1993.
	Metsätyömarkkinoiden rakennemuutos ja metsäalalle rekrytoituminen.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 455. -24 s.


456
Antikainen, Minna. 1993.
	Metsämaiseman suunnittelu Kolin kansallispuistossa.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 456. -96 s.


457
Karlsson, Kristian. (red.). 1993.
	Skogsforskningsdag i Vörå 1992. Metsäntutkimuspäivä Vöyrissä 1992.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 457. -47 s.

	Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

	Ferm, Ari:
	Åkermark beskogas mera än någonsin. s. 5-9.

	Kaunisto, Seppo:
	Metsänterveyslannoitus turvemailla. s. 10-14.

	Silfverberg, Klaus:
	Restprodukter som gödselmedel i skogen. s. 15-21.

	Eeronheimo, Olli:
	Suometsien puunkorjuu. s. 22-27.

	Lauhanen, Risto & Isoaho Paula, Saarinen Markku:
	Käsityönä kunnossapidettyjen metsäojitusalueiden tila 
	Keski-Pohjanmaalla. s. 28-33.

	Karlsson, Kristian:
	Den regionala variationen i momarkernas produktion i Österbotten.
	s. 34-41.

	Schulman, Eric:
	Synpunkter på skogsindustrins virkesanskaffning. s. 42-47.


458
Lauhanen, Risto. 1993.
	Yksitelainen LA-MA 10 -kaivuri metsäojien perkauksessa.
	Abstract: LA-MA 10 single track backhoe in forest ditch cleaning.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 458. -20 s.


459
Toropainen, Mikko. 1993.
	Metsäsektorin muutosten työllisyysvaikutukset 1989-1997.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 459. -84 s.


460
Kurkela, Timo & Lipponen Katriina. 1993.
	Metsänsuojelututkimuksen tuloksia. 
	Metsäntutkimuspäivä Vantaalla 9.12.1992.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 460. -81 s.

	Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

	Lilja, Arja & Hietala Ari, Sen Robin:
	Havupuiden lahojuuri- ja koivun versolaikkutauti. s. 5-12.

	Henttonen, Heikki:
	Myyrätorjunnan nykynäkymiä. s. 13-18.

	Heikkilä, Risto:
	Taimikon kunto ja hirvituhot. s. 19-20.

	Nuorteva, Heikki:
	Neulasmenetyksen vaikutus neulasten ravinneanalyysien tulkintaan.
	s. 21-26.

	Annila, Erkki & Varama Martti, Långström Bo, Niemelä Pekka:
	Pilkkumäntypistiäistuhojen vaikutus männyn elinvoimaisuuteen.
	s. 27-34.

	Lyytikäinen, Päivi & Niemelä Pekka, Annila Erkki, Varama Martti:
	Lannoituksen vaikutus männyn toipumiseen mäntypistiäistuhosta.
	s. 35-46.

	Pouttu, Antti:
	Puutavarapinot ja ytimennävertäjät. s. 47-52.

	Korhonen, Kari:
	Juurikäävän torjunta. s. 53-60.

	Heliövaara, Kari & Väisänen Rauno:
	Biodiversiteetti ja metsänkäsittely: säilyykö luonnonmetsien 
	hyönteislajisto talousmetsissä? s. 61-64.

	Kurkela, Timo:
	Sieni-itiöiden leviäminen. s. 65-70.

	Müller, Michael & Kantola Rauni:
	Surmakan monimuotoisuus Suomessa. s. 71-76.

	Lipponen, Katriina:
	Metsiemme terveydentila ja tuhonaiheuttajat - mielipidekyselyn 
	tuloksia. s. 77-81.


461
Kubin, Eero. 1993.
	Metsäekologisen havaintoverkoston kehittäminen.
	Abstract: Improvement of forest ecological monitoring network.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 461. -26 s.


462
Piri, Eino. (toim.). 1993.
	Tuli metsän ekologisessa kierrossa.
	Metsäntutkimuslaitoksen juhlaretkeily Kolilla 7.-8.6.1993.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 462. -31 s.


463
Ferm, Ari & Hytönen Jyrki, Koski Katri, Vihanta Seppo,
Kohal Olavi. 1993.
	Peltojen metsitysmenetelmät. Kenttäkokeiden esittely ja metsitysten
	kehitys kolmen ensimmäisen vuoden aikana.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 463. -127 s.


464
Murtovaara, Irene & Moilanen Merja. (toim.). 1993.
	Metsäntutkimuspäivä Kajaanissa 1992.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 464. -130 s.

	Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

	Kärki, Pentti:
	Metsänviljelijän kokemuksia Tornionjokilaaksosta. s. 3.

	Hokajärvi, Taisto:
	Lehtikuusi metsähallituksen mailla. s. 4-8.

	Viherä-Aarnio, Anneli:
	Lehtikuusen provenienssikokeet Pohjois-Suomessa. s. 9-19.

	Mikola, Jouni:
	Lehtikuusen valintajalostuksen mahdollisuudet. s. 20-31.

	Napola, Marja-Leena:
	Lehtikuusen hybridit Metsänjalostussäätiössä. s. 32-35.

	Nikkanen, Teijo:
	Risteymäsiementä kahden lehtikuusilajin siemenviljelykseltä.
	s. 36-44.

	Ruotsalainen, Seppo:
	Kokemuksia kanadanlehtikuusesta (Larix laricina) Pohjois-Suomessa.
	s. 45-53.

	Ruotsalainen, Seppo:
	Päätelmiä lehtikuusihybridien kasvusta Tornionjokilaaksossa.
	s. 54-59.

	Gustavsen, Hans:
	Siperialaisen lehtikuusen kasvu ja tuotos. s. 60-70.

	Siitonen, Juha:
	Lehtikuusen hyönteistuholaiset Suomessa. s. 71-78.

	Tuimala, Aili:
	Lehtikuusipuun ominaisuudet ja käyttö. s. 79-90.

	Verkasalo, Erkki:
	Lehtikuusen mittaus ja kauppa. s. 91-98.

	Hagman, Max.:
	Lehtikuusiajatuksia. s. 99-106.

	Kubin, Eero & Valtanen Jukka:
	Siperianlehtikuusen ja eräiden muiden puulajien
	alkukehityksestä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. 
	s. 107-130.


465
Sievänen, Tuija. 1993.
	Kolin kansallispuiston kävijät. Abstract: Visitors in Koli National Park.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 465. -56 s.


466
Pajamäki, Jaakko & Karvinen Kaarlo. 1993.
	Suomen metsänjalostuksen yleistilastoa 1.1.1993.
	General statistics on forest tree breeding in Finland 1.1.1993.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 466. -27 s.


467
Kangas, Jyrki & Karsikko Jari. 1993.
	Metsäkanalintujen elinympäristövaatimukset, metsänhoito
	ja metsäsuunnittelu.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 467. -60 s.


468
Lehtonen, Jukka. 1993.
	Ruotsinkylän tutkimusalueen kohdeselosteet.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 468. -79 s.


469
Nyyssönen, Aarne. (ed.). 1993.
	Proceedings of FAO/ECE meeting of experts on global forest resources
	assessment in cooperation with UNEP and with the support of FINNIDA
	(Kotka II).
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 469. -214 s.
	ISBN 951-40-1316-6

	Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

	Pohtila, E. Opening statement. p 14-16.

	Lanly, J.P. Introductory remarks. p. 17-20.

	Korotkov, A. Opening remarks. p. 21-23.

	Report as approved by the Meeting. p 26-32.

	Prins, C. Annex 1. General forest inventory parameters (Developing 
		and industrial countries). Report of working groups 1. p. 33-35.

	Janz, K. Annex II. Parameters related to biomass. Report of working
		group 2. p. 36-38.

	Collins, M. Annex III. Parameters related to biodiversity.
		Report of working group 3. p. 39-42.

	Singh, A. Annex IV. Parameters related to land cover /land use: 
		change and vegetation gradation. Report of working group 4. p. 43-45

	Annex V. Information of the satellite working group on "Remote
		sensing processing and archiving systems" (RESPAS) p. 46-47.

	List of participants. p. 49-54.

	Report on the status of forest invenotry worldwide. p. 56-87.

	Oresentation of the 1990 forest resource assessment (temperate
		zone) and plans for follow-up. p. 88-97.

	An overview of forest resources assessment 1990. 
		Tropical countries. p. 98-110.

	Summary of results for the temperate zones. Eleventh session
		of the committee on Forestry (Rome, 8-12 March 1993). Forest
		Resources Assessment 1990. p. 111-113.

	Summary of Final results for the tropical world. p. 114-116.

	Developments related to future forest resources assessment
		and related activities of other organizations. 117-129.

	The WCMC tropical managed areas assessment. p. 130-149.
	
	Lund, G.H. Greate  expectations and the year 2000 global
		assessment. p. 150-153.

	UNEP/FAO expert consultation on environmental parameters
		in future glbal forest assessment. Nairobi, 1-3 December
		1992. Report. p. 154-174.

	Bones, J.T. Report for consultancy on forest definitions 
		and classifications to be employed for Global Forest 
		Resources Assessment, 2000. (Agenda item  8). 175-194.
	
	Abayomi, J.O. Future forest resource assessments in Nigeria:
		Problems and prospects. (abstract). p. 196
	
	Alajärvi, P, Lehtonen, P. and Simula, M. Assessment
		of non-forestry plantations - world rubberwood supply. 
		(abstract) p. 197.
	
	Cinotti, B. The frenc forest inventory: an unsuspected approach
		to some non-woood benefits of forests. (Abstract). p. 198.
	
	Collins, M. Forest resource accounting (abstract). p. 199.

	Gueye, S. Concise description of the Senegal forest inventory
		situation. (abstract) p. 200.

	Liang, L. Forest resource inventory and monitoring in China -
		past developments, present situation and future trends. 
		(abstract) p. 201.

	Malleux J., and Kometter, R. Economical assessment of tropical 
		forest using forest inventory data. (abstract) p. 202.
	
	Stuurman, F.J. Planning Forest management and the role of 
		measurement of non-wood services in the forest (abstract) p. 203.

	Tomppo, E. National forest inventory of Finland. (abstract) 
		p. 204-205.

	Field excursion to Imatra. p. 206.
	Photographs. p. 207-214.


470
Laiho, Olavi & Luoto Tiina. (toim.). 1993.
	Metsäntutkimuspäivä Porissa 1992.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 470. -66 s.

	Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

	Kaunisto, Seppo:
	Ojituksen vaikutus kasvihuonekaasujen päästöihin suolta.
	s. 4-5.

	Saarinen, Markku:
	Miten käsitellä uudistamiskypsiä ojitusaluemetsiä. s. 6-12.

	Kinnunen:
	Luonnonsiemennyksen ja kylvön yhdistelmä männyn uudistamisessa.
	s. 13-20.

	Savonen, Eira-Maija:
	Koivun siemensato ja siementen käsittely. s. 21-27.

	Laiho, Olavi:
	Koivun uudistaminen ja kasvatus. s. 28-34.

	Laiho, Olavi:
	Lehtipuuston esiintyminen 1950-luvun alussa Etelä-Suomessa.
	s. 35-40.

	Raitio, Hannu:
	Hämeen- ja Pohjankankaan metsien tilasta ja taimikkotuhojen syistä
	kautta aikojen. s. 41-49.

	Sarjala, Tytti:
	Polyamiinit puiden stressitekijöinä. s. 50-53.

	Levula, Teuvo:
	Metsien terveydentila Harjavallan ympäristössä.
	s. 54-66.


471
Palo, Matti & Hellström Eeva. (toim.). 1993.
	Metsäpolitiikka valinkauhassa.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 471. -467 s.

	Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

	Welp, Martin:
	Metsälait ja metsäpolitiikka Saksassa. s.23-74.

	Wibe, Sören:
	Den svenska skogspolitikens idéutveckling. s. 75-96.

	Hellström, Eeva:
	Maanomistus ja metsäpolitiikka Iso-Britanniassa.
	s. 97-124.

	Hellström, Eeva:
	Puuntuotantoa ilman metsälakeja Yhdysvaltojen etelävaltioissa.
	s. 125-140.

	Hyttinen, Pentti:
	Metsänviljelyn edistäminen Teksasissa. s. 141-156.

	Mery, Gerardo:
	Metsien väheneminen ja metsälait kehitysmaissa.
	s. 157-171.

	Hellström, Eeva:
	Yksityismetsälain vastaisen metsänhävityksen taustatekijät.
	s. 175-250.

	Eriksson, Marja:
	Metsätalouden asiantuntijavalta Mera-aikakaudella. s. 251-270.

	Metz, Aino-Marjatta:
	Etujärjestöjen vaikutus Metsä 2000-ohjelman syntyyn.
	s. 271-306.

	Palo, Matti:
	Ympäristötietoisen metsäpolitiikan strategia. s. 307-467.


472
Pesonen, Mauno & Räsänen Petri. 1993.
	Metsäverovalinta - strateginen ratkaisu.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 472. -78 s.


473
Seppälä, Heikki & Siekkinen Virpi. 1993.
	Puun käyttö ja hiilitasapaino. Tutkimus puun käytön vaikutuksesta
	hiilen kiertokulkuun Suomessa 1990.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 473. -54 s.


474
Uotila, Esa & Kakkuri Eero, Toivanen Erja. 1993.
	Hankintahakkuut metsien pinta-alaverotuksessa.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 474. -37 s.


475
	Metsätilastollinen tietopalvelu 1993.
	Metsäsektorin ajankohtaiskatsaus 1993.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 475. -55 s.


476
Laitinen, Jarmo. 1993.
	Metsäalan työttömien yritysideat ja yrittäjäkoulutustarve.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 476. -35 s.


477
Jarva, Maija & Tervahauta Arja. 1993.
	Vesinäytteiden analyysiohjeet.
	Abstract: Methods of water analysis.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 477. -171 s.


478
Mäkkeli, Päivi & Kangas Jyrki. (toim.). 1993.
	Metsäluonnon ja -ympäristön hoito.
	Metsäntutkimuspäivä Joensuussa 1993.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 478. -68 s.

	Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

	Saramäki, Jussi:
	Avaussanat. s. 4-5.

	Paavilainen, Eero:
	Ympäristön ja luonnonhoidon tutkimus METLAssa.
	s. 6-11.

	Väisänen, Rauno:
	Metsätalouden ympäristövaikutukset ja luonnon monimuotoisuus.
	s. 12-17.
	
	Nevalainen, Seppo:
	Ilman saasteet metsien uhkatekijänä. s. 18-22.

	Piirainen, Sirpa:
	Metsätalouden vesistövaikutukset - tutkimustoiminta Itä-Suomessa.
	s. 23-28.

	Pukkala, Timo:
	Metsämaisema metsäsuunnittelussa. s. 29-36.

	Naskali, Arto:
	Luonnon monimuotoisuuden taloudellinen arvottaminen.
	s. 37-54.

	Kangas, Jyrki:
	Metsien monikäytön suunnittelu - ongelmia ja ratkaisukeinoja.
	s. 55-64.

	Tuhkalainen, Kyösti:
	Ruunaan luonnonsuojelualueen hoidon ja käytön suunnittelu.
	s. 65-68.

	

479
Nikula, Ari & Ritari Aulis, Lahti Marja-Lea. (toim.). 1993.
	Paikkatiedon ja satelliittikuvainformaation käyttö metsäntutkimuksessa.
	Tutkimuspäivä Rovaniemellä 1993.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 479. -110 s.

	Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

	Roiko-Jokela, P.:
	Paikkatieto strategisena voimavarana. s. 5-7.

	Paananen, R. & Nuutinen T.:
	Metsäntutkimuslaitoksen tutkimusmetsien tiedonhallinnan ja
	suunnittelun kehittäminen. s. 8-20.

	Tomppo, E. & Katila M.:
	Satelliittikuvapohjainen valtakunnan metsien inventoinnin tietotuotanto.
	s. 21-26.

	Mattila, E.:
	Paikkatietojärjestelmien virhelähteistä. s. 27-41.

	Eeronheimo, H.:
	Paikkatietojärjestelmien käyttö luonnonsuojelualueiden
	perusselvityksissä - esimerkkinä Pallas-Ounastunturin kansallispuiston
	kasvillisuuskartoitus. s. 42-51.

	Mikkola, K.:
	Satelliittikuvien käyttö ympäristömuutoksen osoittajana
	- esimerkkinä Montsegorskin metsätuhoalue. s. 52-61.

	Mäkitalo, K. & Sutinen R., Sutinen M-L., Pänttäjä M.:
	Metsämaan vesipitoisuuden luokitus dielektrisyyden ja gammasäteilyn 
	avulla: potentiaalinen apuväline metsänuudistamisen suunnitteluun.
	s. 62-78.

	Nikula, A.:
	Satelliittikuvainformaation ja paikkatietojärjestelmien käyttö hirven
	ravintovarojen alueellisessa paikantamisessa. s. 79-87.

	Ritari, A. & Nivala V.:
	Pohjois-Suomen numeerinen ilmastomalli mesoskaalassa. s. 88-98.

	Colpaert, A. & Kumpula J., Nieminen M.:
	Porolaidunten inventointi kaukokartoitusta ja
	paikkatietojärjestelmää käyttäen. s. 99-103.

	Blauberg, K.:
	Metsäntutkimuslaitoksen koetoiminnan tietojärjestelmän nykytila
	ja prototyyppi tulevaisuuden järjestelmästä. s. 104-105.

	Ritari, A. & Nivala V.:
	Lämpösumman alueellinen vaihtelu Pohjois-Suomessa
	kymmenvuotisjaksona 1981-1990. s. 106-107.

	Ritari, A. & Nivala V.:
	Tärkeimmät metsätalouskäyttöä rajoittavat aluevaraukset ja
	alueiden hallinta Pohjois-Suomessa. s. 108-110.


480
Salminen, Olli. 1993.
	Dynaamiseen ohjelmointiin perustuva viljelymetsiköiden harvennusten
	ja kiertoajan optimointi. Summary: Simultaneous optimization of
	thinnings and rotation of cultivated stands using dynamic programming.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 480. -48 s.


481
Timonen, Mauri& Gustavsen Hans Gustav, Ruotsalainen Kullervo,
Timonen Tapio. 1993.
	Lapin suojametsäalueen pysyvät (SUOJAINKA) kokeet.
	Suunnitelmat, mittausohjeet ja aineiston kuvaus.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 481. -60 s.

 

  Päivitetty:   19.06.2006/Kirjasto/JSaa  Metla : Julkaisut : Metlan Tiedonantoja   Palaute Metlan etusivulle