Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 1992
>

Finnish Forest Research Institute. Research Papers.

Helsinki : Metsäntutkimuslaitos, 1981-.
ISSN 0358-4283

Sarjan kotisivulle- Homepage of Research Papers

401 - 445 (1992)

Numerot maksutta toimituskuluin (5 EUR) lukuunottamatta niitä, joissa hinta.


401
Lauhanen, Risto. 1992.
	PATU M 100 -kaivuri metsäojituksessa.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 401. -23 s.


402
Onttinen, Sirpa & Vanhanen Heidi. 1992.
	Metsurien koulutustarve.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 402. -40 s.


403
Lähde, Erkki & Silander Veikko, Hakulinen Kari. 1992.
	Metsikkökoealojen kartoitus takymetrilla.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 403. -32 s.


404
Hakkila, Pentti & Malinovski Jorge, Sirén Matti. 1992.
	Feasibility of logging mechanization in Brazilian forest plantations.
	A comparison between Brazil and Finland. Tiivistelmä:
	Puun korjuun koneellistamisen tarve ja mahdollisuudet Brasilian 
	viljelymetsissä. Vertailu Brasilian ja Suomen välillä.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 404. -66 s.


405
Ihalainen, Ritva. 1992.
	Yksityismetsänomistuksen rakenne 1990.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 405. 41 -s.


406
Varjo, Jari & Kangas Jyrki, Päivinen Risto. (toim.). 1992.
	Metsätalouden suunnittelu Suomessa ja Ruotsissa.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 406. -52 s.


407
Salminen, Hannu & Katermaa Tuija. (eds.). 1992.
	Simulation of forest development. Presentations from a symposium 
	held in Saariselkä, Finland, October 12-14, 1991.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 407. -82 s.

	Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

	Salminen, Hannu: 
	Growth and yield models in simulation: Some historical perspectives.
	s. 7-9.

	Mielikäinen, Kari: 
	Growth models for predicting stand development.
	s.10-14.

	Sievänen, Risto: 
	An aggregated, process-based stand growth model.
	s.15-20.

	Nikinmaa, Eero: 
	The allocation of carbohydrates. s. 21-34.

	Holmberg, Maria: 
	Forest soil acidification models. s. 35-44.

	Kellomäki, Seppo: 
	Response of the boreal forest ecosystem to
	changing climate and its silvicultural implications.
	s. 45-48.

	Kuuluvainen, Timo:
	Analyzing empirical stand development series in relation to simulated
	estimates of radiation interception: A new look at old data. s. 49-55.

	Kolström, Taneli: 
	The early development of pine plantation and its silvicultural
	implications: an on-going work. s. 56-59.

	Kaitala, Veijo: 
	Stabilization and uncertain resources. s. 60-65.

	Kaila, Erkki: 
	Information system analysis and modelling: The
	problem of object identification. s. 66-74.

	Saarenmaa, Hannu: 
	Object-oriented topological simulation models of trees 
	and massively parallel computing. s. 75-82.


408
Veijalainen, Heikki. 1992.
	Neulasanalyysituloksia suometsistä talvella 1987-88.
	Summary: Nutritional diagnosis of peatland forests by needle analysis
	in winter 1987-88. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 408. -28 s.


409
Lauhanen, Risto. 1992.
	Kunnostusojituksen ongelmat ja tutkimustarpeet.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 409. -45 s.


410
Sippola, Anna-Liisa & Rauhala Juha-Pekka. 1992.
	Acerbin keinosta Jerisjärven tielle. Pallas-Ounastunturin
	kansallispuiston historiaa.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 410. -117 s.


411
Kolström, Taneli. 1992.
	Dynamics of uneven-aged stands of Norway spruce: a model approach.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 411. -21 s.


412
Kangas, Jyrki & Matero Jukka, Pukkala Timo. 1992.
	Analyyttisen hierarkiaprosessin käyttö metsien monikäytön
	suunnittelussa - tapaustutkimus.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 412. -48 s.


413
Kauhanen, Heikki & Varmola Martti. 1992.
	Itä-Lapin metsävaurioprojektin väliraportti. The Lapland Forest 
	Damage Project, Interim report.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 413. -269 s.


414
Lappi, Juha. 1992.
	JLP: A linear programming package for management planning. 
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 414. -134 s.


415
Sievänen, Tuija. 1992.
	Aulangon ja Ahveniston ulkoilualueiden käyttö ja kävijät.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 415. -70 s.


416
Tervo, Leo & Kangas Juhani, Kuikka Martti, Sarantila Riitta. 1992.
	Paakkutaimien käsittely taimitarhalla tukkimiehentäitä vastaan.
	Abstract: Treatment of container seedlings in the nursery
	against pine weevil (Hylobius abietis).
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 416. -22 s.


417
Haltia, Olli. 1992.
	Harvennushakkuut, metsätalous ja -teollisuus Suomen kansantaloudessa.
	Summary: Thinnings, forestry and forest industry in 
	the Finnish economy.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 417. -48 s.


418
Saksa, Timo. 1992.
	Männyn istutustaimikoiden kehitys muokatuilla uudistusaloilla.
	Abstract: Development of Scots pine plantations in prepared 
	reforestation areas.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 418. -48 s.


419
Valtanen, Jukka & Murtovaara Irene, Moilanen Merja. (toim.). 1992.
	Metsäntutkimuspäivä Taivalkoskella 1991.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 419. -95 s.

	Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

	Parviainen, Kauko: 
	Pohjois-Suomen puuntuotanto ja metsäteollisuus.
	s. 7-9.

	Hakkarainen, Juhani: 
	Turvetuotannon vaikutus Pohjois-Suomen elinkeinoelämään.
	s. 10-17.

	Rinta-Kartano, Juhani: 
	Paikallispankit ja metsäraha. s. 18-23.

	Pukkala, Timo: 
	Männyn siemensadon ennustaminen. s. 24-33.

	Niemistö, Pentti: 
	Ylispuumäntyjen kasvu ja vaikutus taimikkoon. s. 34-43.

	Oikarinen, Matti:
	Mitä uudistamistutkimuksesta saadaan irti. s. 44-57.

	Moilanen, Mikko: 
	Suopuustojen ravinnetila Pohjois-Suomen vanhoilla ojitusalueilla.
	s. 58-65.

	Kubin, Eero:
	Tutkimustuloksia korkeiden alueiden metsänuudistamisen ekologiselta
	koekentältä Kuusamosta. s. 66-85.

	Valtanen, Jukka: 
	Vaarametsien uudistaminen. s. 86-95.


420
Finér, Leena. 1992.
	Biomass and nutrient dynamics of Scots pine on a drained
	ombrotrophic bog. 
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 420. -43 s.


421
Rusanen, Mari. 1992.
	Suomen metsänjalostuksen yleistilastoa 1.1.1992.
	General statistics on forest tree breeding in Finland 1.1.1992.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 421. -16 s.


422
Hakkila, Pentti (toim.).
	1992. Metsäenergia.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 422. -51 s.


423
Laiho, Olavi & Luoto Tiina. 1992.
	Metsäntutkimuspäivä Tampereella 1991.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 423. -38 s.

	Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

	Kaunisto, Seppo: 
	Biotiitti kaliumin lähteenä ravinneanalyysin valossa. s. 4.


	Saarinen, Markku & Silver, Timo:
	Kunnostusojituksen kohdevalinta karuilla rämeillä. s. 5-9.

	Laiho, Olavi & Hovila, Timo: 
	Männyn äestysistutus savimaahan Somerolla. s. 10-18.

	Peltonen, Antti:
	Penkkikyntötuloksia Pirkanmaalta. s. 19-20.

	Levula, Teuvo: 
	Männyntaimikoiden kehtitys eräillä muokkaus- ja kulotuskokeilla.
	s. 21-31.

	Suni, Juha: 
	Koneellisen korjuun hakkuutähteet ja maanmuokkaus.
	s. 32-34.

	Mälkönen, Eino: 
	Metsien terveydentilan tutkimusohjelma. s. 35-36.

	Raitio, Hannu: 
	Lehtipuiden ruskettumisilmiö Länsi-Suomessa keväällä 1991. 
	s. 37-38.


424
Heiskanen, Juha & Tamminen Pekka. 1992.
	Maan fysikaalisten ominaisuuksien määrittäminen.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 424. -32 s.


425
Rossi, Pekka & Rikala Risto. 1992.
	Lehtipuiden kantojen vesominen lannoituksen jälkeen.
	Abstract: Stump sprouting in an Alnus-Betula-Salix stand 
	following fertilization.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 425. -22 s.


426
Smolander, Heikki & Pulkkinen Minna. (toim.). 1992.
	Siilinjärven siemenpäivät.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 426. -142 s.

	Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

	Savolainen, Outi:
	Siemenviljelyssiemenen geneettinen laatu. s. 7-12.

	Kärkkäinen, Katri: 
	Männyn kukinta ja siementuotanto metsänrajalla. s. 13-18.

	Venäläinen, Martti: 
	Pohjoisten ja eteläisten mäntyalkuperien itämistunnukset.
	s. 19-34.

	Nikkanen, Teijo: 
	Siemenen tuottaminen kuusen siemenviljelyksillä. s. 35-46.

	Nygren, Markku: 
	Männyn siemenviljelyssiemenen itämistunnukset syys- ja
	talvikeräyksissä. s. 47-58.

	Nygren, Markku & Leinonen Kari: 
	Pääpuulajiemme laboratorio- ja kenttäitävyydestä. s. 59-78.
	
	Häggman, Juhani: 
	Männyn siemenen laadun vaikutus jälki-itämiseen. s. 79-84.

	Jalkanen, Anneli: 
	Siemenen massan ja itämisajan vaikutus yksivuotiaiden 
	valko- ja mustakuusen taimien kokoon. s. 85-90.

	Savonen, Eira-Maija:
	Kasvuhormonit ja siementen dormanssi. s. 91-98.

	Saarinen, Markku & Suomilammi Tauno:
	Lämpötilan ja vesitalouden automaattinen mittausjärjestelmä
	vanhalla ojitusalueella. s. 99-110.

	Rummukainen, Arto & Tervo Leo: 
	Kylvön mekanisointi. s. 111-122.

	Kinnunen, Kaarlo: 
	Tuloksia kone- ja käsinkylvöstä. s. 123-134.

	Kolström, Taneli: 
	Tuloksia kuusen kylvöstä Pohjois-Karjalassa. s. 135-142.


427
Eeronheimo, Heikki & Virtanen Risto, Sippola Anna-Liisa, Sepponen Pentti,
Salmela Sinikka, Pikkupeura Raimo. 1992.
	Pallas-Ounastunturin kansallispuiston kasvillisuus.
	Ounastunturin Pyhäkeron alue.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 427. -119 s.


428
Hakkila, Pentti & Mery Gerardo. 1992.
	Puun korjuu ja käyttö Chilessä. Resumen:
	Explotación y uso de la madera en Chile.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 428. -59 s. 


429
Hetemäki, Lauri. 1992.
	Katsaus tuotantoteorian sovelluksiin: etäisyysfunktiot ja
	joustavat funktiomuodot.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 429. -40 s.


430
Hytönen, Marjatta. 1992.
	Metsien monikäytön tutkimus Suomessa 1970-1990:
	kirjallisuuskatsaus. Multiple-use forestry research in Finland 1970-1990:
	an annotated bibliography.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 430. -395 s.


431
Ylitalo, Esa. 1992.
	Laskennalliset kantohinnat hakkuuvuosina 1989/90 ja 1990/91 
	sekä niiden vaikutus metsäveroperusteisiin vuonna 1991.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 431. -57 s.


432
Niemistö, Pentti. 1992.
	Runkolukuun perustuvat harvennusmallit.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 432. -18 s.


433
Kurkela, Timo. 1992.
	Lehtikuusensyöpä.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 433. -12 s.


434
Uotila, Esa & Toivanen Erja. 1992.
	Hankintaleimikoiden työvaikeustekijät ja runkolajeittaiset
	puunkorjuukustannukset.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 434. -45 s.


435
Enroth, Raija-Riitta. (toim.). 1992.
	Euroopan integraatio ja metsäsektori.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 435. -95 s.


436
	Metsäsektorin ajankohtaiskatsaus 1992.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 436. -56 s.


437
Nikula, Ari & Varmola Martti, Lahti Marja-Lea. 1992.
	Metsäntutkimuspäivät Rovaniemellä 1992.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 437. -162 s.

	Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

	Helle, Timo & Nöjd Pekka: 
	Jäkäläpeitteen vaikutus männyn kasvuun. s. 5-15.

	Mattila, Eero: 
	Valtakunnan metsien inventointi ja kaukokartoitus. s. 16-38.

	Mikkola, Kari: 
	Ajankohtaista Itä-Lapin metsävaurioprojektista. s. 39-42.

	Niska, Kaarina & Derome John, Lindroos Antti-Jussi: 
	Metsikkösadanta Lapissa. s. 43-53.

	Norokorpi, Yrjö: 
	TCA ilmansaasteena ja sen esiintymisestä Lapissa.
	s. 54-59.

	Ruotsalainen, Seppo: 
	Vaihtelu pohjoissuomalaisten plusmäntyjälkeläistöjen
	versosurmakestävyydessä. s. 60-77.

	Saarenmaa, Hannu & Väkevä Jouni, Perttunen Jari:
	Metsätuhojen tunnistaminen asiantuntijajärjestelmän avulla.
	s. 78-89.

	Hallikainen, Ville: 
	Näkökohtia suomalaisesta erämaatutkimuksesta. s. 90-101.

	Eeronheimo, Heikki & Sippola Anna-Liisa: 
	Pallas-Ounastunturin kansallispuiston numeerinen kasvillisuuskartta.
	s. 102-111.

	Kuusipalo, Jussi: 
	Metsien monikäytön tutkimusohjelma ja tutkimuksen uudet haasteet.
	s. 112-124.

	Valkonen, Sauli: 
	Korkeiden alueiden metsänuudistamisongelmat aikaisempien 
	tutkimusten valossa. s. 125-132.

	Ritari, Aulis & Timonen Mauri:
	Kehysmalli korkeiden alueiden metsänuudistamistutkimuksen
	suuntaamiselle. s. 133-142.

	Nikula, Ari:
	Hirvilaidunten kunto Lapin kolmion alueella
	taimikkoinventointien perusteella tarkasteltuna. s. 143-150.

	Hökkä, Hannu:
	Ojituksen yhteydessä tehdyn hakkuun vaikutus puuston tuotokseen.
	s. 151-162.


438
Driver, B.L. & Peterson George L. 1992.
	Evaluation of the multiple-use research program of the Finnish 
	Forest Research Institute.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 438. -71 s.


439
Sievänen, Tuija. (ed.). 1992.
	Nordic outdoor recreation. International comparative studies.
	Proceedings of the workshop held in Siuntio, Finland 9.-10.9.1992. 
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 439 -144 s.

	Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

	Sievänen, Tuija & Knopp Timothy B.:
	Outdoor recreation in Finland and Minnesota - integration vs
	designation. s. 9-31.

	Sievänen, Tuija & Knopp Timothy B.:
	Project plan for international investigation of 
	long-distance hiking and skiing-trails. s. 32-37.

	Teigland, Jon & Anderson Dorothy, Lime David, Sievänen, Tuija:
	Long-distance trails and trail systems: basic concepts. s. 38-46.

	Sievänen, Tuija & Anderson Dorothy, Lime David, Teigland Jon:
	Comparative recreation research and experiences of long-distance 
	trail studies. s. 47-61.

	Lime, David & Anderson Dorothy, Teigland Jon, Sievänen Tuija, 
	Jensen Frank, Thompson Jerrilyn L.:
	Ideas and experiences from Scandinavia concerning
	long-distance trails: potential application to Minnesota. s. 62-71.

	Anderson, Dorothy & Freimund Wayne A., Pitt David G.:
	Developing a recreation resource inventory model (RRIM) for 
	forest planning and management. s. 72-88.

	Karjalainen, Eeva & Sievänen Tuija:
	Methods to inventory the quality of long-distance trails.
	s. 89-100.

	Jørgensen, Ian:
	Cykelruter i Denmark - behøver vi forske i det? s. 101-107.

	Herva, Heikki & Kankainen Mikko:
	The management point of view on long-distance trails: 
	"Experiences in Central Finland". s. 108-116.

	Kyöstiö, Kauko & Sievänen Tuija:
	Management of long-distance trails on private land in Finland.
	s. 117-121.

	Veijola, Pertti:
	The role of the Finnish National Board of Forestry in 
	outdoor recreation. s. 122-125.

	Teigland, Jon:
	Impacts from new roads on tourism and outdoor recreation - 
	environmental impact linkages and assessment as strategy.
	s. 126-137.

	Grimstad, Ingun:
	Trails through nature and culture in Norway. s. 138-141.


440
Ovaskainen, Ville & Hänninen Harri, Kuuluvainen Jari. 1992.
	Puunmyyntitulojen verotukseen siirtymisen vaikutukset 
	puun tarjontaan ja verokertymään.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 440. -23 s.


441
Richardson, Robin & Ala-Ilomäki Jari. 1992.
	Possibilities for Finnish harvesting machinery in Canada.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 441. -32 s.


442
Saarilahti, Martti & Isoaho Paula. 1992.
	Handbook for ox skidding researches.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 442. -101 s.


443
Sievänen, Tuija. 1992.
	Aulangon puistometsän matkailijoiden mielipiteet.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 443. -39 s.


444
Nyyssönen, Aarne & Poso Simo, Rautala Johanna. (eds.). 1992.
	Proceedings of Ilvessalo symposium on national forest inventories.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 444. -279 s.


445
Raitio, Hannu & Rikala Risto, Heiskanen Juha, Kytö Maarit, 
Poteri Marja. 1992. 
	Männyntaimien kasvuhäiriö taimitarhalla. Summary: Growth
	disturbance of Scots pine seedlings in nurseries.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 445. -37 s.

 

  Päivitetty:   11.11.2004/Kirjasto/KKKo  Metla : Julkaisut : Metlan Tiedonantoja   Palaute Metlan etusivulle