METLA
Hytönen, Marjatta. 1992.
Metsien monikäytön tutkimus Suomessa 1970-1990: tiivistelmäbibliografia
(Multiple-use forestry research in Finland 1970-1990: an annotated bibliography).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 430. 395 p. (Osittain englanniksi.)

Tiivistelmä

Bibliografia sisältää suomalaisten tekemiä metsien monikäyttöön liittyviä tutkimuksia ja selvityksiä vuosilta 1970-1990. Tutkimuksista esitetään bibliografiset tiedot ja tiivistelmät. Ulkomaalaisia lukijoita varten on englantia sisältävistä julkaisuista laadittu myös englanninkielinen tiivistelmä. Bibliografiassa esitellään yhteensä 783 julkaisua.

Aineiston taso vaihtelee väitöskirjoista kirjallisuuden pohjalta tehtyihin tutkielmiin. Kokoelmaan on poimittu julkaisuja ja artikkeleita metsien eri käyttömuotojen yhteensovittamisesta, metsäluonnon suojelusta, metsien virkistyskäytöstä ja kulttuuriarvoista sekä metsien rinnakkaistuotteista ja niiden hyödyntämisestä. Lisäksi mukana on komiteamietintöjä ja toimintaohjelmia, seminaari- ja kurssiraportteja sekä metsäalaa käsitteleviä käsi- ja mielipidekirjoja.

Julkaisussa on myös tekijäluettelo sekä suomen- ja englanninkieliset avainsanaluettelot.

Avainsanat: metsien monikäyttö, luonnonsuojelu, tiivistelmäbibliografia.

Kirjoittajan yhteystiedot: Marjatta Hytönen, Metsäntutkimuslaitos, Helsingin tutkimuskeskus, Unioninkatu 40 A, 00170 Helsinki. Puh. 09-857 051, sähköposti: marjatta.hytonen@metla.fi

Julkaisija: Metsäntutkimuslaitos, Helsingin tutkimuskeskus.

Tilaukset: Metsäntutkimuslaitos, Kirjasto, PL 18, 01301 Vantaa. Puh. 010 211 2200, fax: 010 211 2201, sähköposti: kirjasto@metla.fi


METLA Julkaisut MT index MT430

Updated: 10.2.1998 MHyt Palaute