Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 1991
>

Finnish Forest Research Institute. Research Papers.

Helsinki : Metsäntutkimuslaitos, 1981-.
ISSN 0358-4283

Sarjan kotisivulle- Homepage of Research Papers

372-400 (1991)

Numerot maksutta toimituskuluin (5 EUR) lukuunottamatta niitä, joissa hinta.


372
Nikkanen, Teijo. 1991.
	Punkaharjun puulajipuiston kehittäminen.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 372. -50 s.


373
Tikkanen, Eero & Varmola Martti. (eds.). 1991.
	Research into forest damage concerned with pollution in Finnish 
	Lapland and the Kola Peninsula of the U.S.S.R. A seminar held in
	Kuusamo, Finland, 25-26 May 1990.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 373. -157 s.

	Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

	Tikkanen, Eero:
	A review of research into forest damage connected
	with air pollution in Finnish Lapland. s. 7-19.

	Tikkanen, Eero & Mikkola Kari:
	The Lapland Forest Damage Project: multidisciplinary cooperation in
	environmental sciences. s. 20-34.

	Witter, John A.:
	Evaluation of the research plan of the Lapland Forest Damage Project.
	s. 35-48.

	Derome, John & Niska Kaarina, Lindroos Antti-Jussi, Välikangas Pekka:
	Ion-balance monitoring plots and bulk deposition in Lapland during July
	1989-June 1990. s. 49-76.

	Raitio, Hannu:
	A comparison of element analyses of pine needle samples.
	s. 77-80.

	Jalkanen, Risto:
	Mineral contents of fruit bodies of three mushroom species in Salla, 
	eastern Lapland. s. 81-85.

	Kubin, Eero:
	A survey of element concentrations in the epiphytic lichen Hypogymnia 
	physodes in Northern Finland in 1986. s. 86-100.

	Sutinen, Sirkka:
	Tissue and cellular effects of air pollutants on coniferous trees.
	s. 101-108.

	Neuvonen, Seppo:
	Field experiments on the effects of pollution at Kevo Subarctic Research
	Station. s. 109-114.


	Reinikainen, Jaana & Turunen Minna, Huttunen Satu:
	Effects of acid irrigation on conifer seedlings. s. 115-119.


	Lukina, Natalia & Nikonov Vjatcheslav:
	Pollution-induced changes in the primary production of spruce 
	ecosystems in the Kola Peninsula. s. 120-131.

	Jevtjugina, Zinaida:
	The atmospheric pollution load on forest ecosystems
	 in the central part of the Kola Peninsula. s. 132-141.

	Kasulina, Galina:
	Spatial variation in podzol development in a spruce 
	ecosystem in the Kola Peninsula. s. 142-152.

	Kruglikova, Jelena:
	The chemical composition of wild berries subjected to atmospheric 
	industrial pollution in the Kola Peninsula. s. 153-157.


374
Ferm, Ari & Heino Esa. (toim.). 1991.
	Keski-Pohjanmaa - nouseva metsämaakunta. Metsäntutkimuspäivä 
	Ylivieskassa 14.6.1990.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 374. -43 s.

	Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

	Pohtila, Eljas:
	Avauspuheenvuoro. s. 4-7.

	Paavilainen, Eero:
	Puuntuotannon mahdollisuudet Etelä-Suomen soilla.
	s. 8-11.

	Ahti, Erkki:
	Kunnostusojituksen puuntuotanto- ja ympäristövaikutukset.
	s. 12-14.

	Jokela, Sinikka:
	Kunnostusojitusten ympäristövaikutukset. Kommenttipuheenvuoro.
	s. 15-18.

	Laatikainen, Pertti: 
	Kunnostusojitus Keski-Pohjanmaalla. s. 19-20.

	Kaunisto, Seppo: 
	Turvemaiden ravinnetalouden ongelmat. s. 21-24.

	Sirén, Matti: 
	Hakkuun koneellistaminen asettaa haasteita. s. 25-26.

	Sunabacka, Sixten: 
	Hakkuukoneet ja metsurit mittaavat puuta tarkkuudestta tinkimättä.
	s. 27-29.

	Ferm, Ari: 
	Hieskoivulla on markkinarako. s. 30-31.

	Hytönen, Jyrki: 
	Peltojen metsityksen tutkimus. s. 32-34.

	Hovila, Pekka: 
	Peltojen metsittäminen Keski-Pohjanmaalla. s. 35-36.

	Jokinen (Lipponen), Katriina: 
	Metsätuhot Keski-Pohjanmaalla. s. 37- 38.
		
	Tolonen, Rauno: 
	Taimikon perkauksen ajankohta - näppituntumalla vai tietokoneella?
	s. 39-40.

	Hankala, Aarne: 
	Taimikonhoitosuosituksia keski-pohjalaisittain. s. 41-42.


375
Lappalainen, Erkki. 1991.
	Puun kasvatuksen kulut vuosina 1987 ja 1988.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 375. -25 s.


376
	Toimintasuunnitelma 1991.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 376. -59 s.


377
Uusvaara, Olli. 1991.
	Havaintoja nuorten istutusmänniköiden oksikkuudesta ja puuaineen 
	laadusta. Summary: Observations about the branchiness and wood 
	quality of young plantation-grown Scots pine.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 377. -56 s.


378
Vitikka, Pentti & Posio Heikki, Saarenmaa Hannu. 1991.
	Hyönteistuhoriski keinotekoisessa ylispuiden kelouttamisessa. Summary: 
	Bark beetle damage in conjunction with artificial snag production in
	Finnish Lapland. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 378. -32 s.


379
Holopainen, Jarmo & Rikala Risto. 1991.
	Luteet ja männyntaimien kasvuhäiriöt. Summary: Lygus bugs and growth 
	disturbances in Scots pine seedlings. 
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 379. -35 s.


380
Kalaja, Hannu. 1991.
	TAPIO 250 ja 330 R -hakkuukoneet.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 380. -20 s.


381
Valtanen, Jukka. 1991.
	Peltojen metsityksen onnistuminen Pohjois-Pohjanmaalla 1970-luvulla.
	Summary: Results of afforestation of arable land in northern Ostrobotnia.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 381. -52 s.


382
Bremer, Katri & Lehto Kirsi, Kurkela Timo. 1991.
	Metsäpuiden virus- ja mykoplasmatauteja. Summary:
	Diseases caused by viruses and mycoplasmas in forest trees.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 382. -15 s.


383
Mäkkeli, Päivi & Hotanen Juha-Pekka. (toim.). 1991.
	Metsänkasvatuksen perusteet turve- ja kivennäismailla. 
	Metsäntutkimuspäivä Joensuussa 1991.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 383. -84 s.

	Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

	Parviainen, Jari:
	Avaussanat. s. 5-6.

	Paavilainen, Eero: 
	Puuntuotannon mahdollisuudet Etelä-Suomen soilla.
	s. 7-10.

	Finér, Leena: 
	Turvemaiden ravinnetaseet. s. 11-22.

	Hotanen, Juha-Pekka: 
	Suotyyppijärjestelmän käyttökelpoisuus ja turvekangastyypin
	ennustettavuus metsäojitetuilla turvemailla. s. 23-32.

	Hynönen, Tenho: 
	Turvemaapeltojen metsitys (ennakkotuloksia). s. 33-38.

	Hyvärinen, Eero: 
	Pohjois-Karjalan kivennäismailla käytetyt maanmuokkausmenetelmät.
	s. 39-42.

	Mannerkoski, Hannu: 
	Maanmuokkauksen vaikutus maan vesi-, happi- ja lämpötalouteen.
	s. 43-51.

	Mälkönen, Eino: 
	Neulas- ja maa-analyysien käyttökelpoisuus metsänhoitotoimenpiteiden 
	suunnittelussa. s. 52-61.

	Heinonen, Tiina: 
	Puulajin ja maan välinen vuorovaikutus. s. 62-70.


384
Hannelius, Simo. (toim.). 1991.
	Elektroniikka metsänarvioinnissa. Metsän kasvu ja sen mallittaminen.
	Taksaattoriklubi.  Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 384. -97 s.

	Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

	Kuittinen, Risto: 
	Tulevaisuuden satelliitit. s. 4.

	Tätilä, Pekka: 
	Satelliittipaikannus. s. 14-15.

	Pekkonen, Timo: 
	Digitaalisesta kuvasta metsätalouskartaksi.
	s. 16-19.

	Poso, Simo: 
	Taksaattorin näkökulma eletroniikkaan perustuvan uuden tekniikan 
	hyväksikäyttöön. s. 20-23.

	Ahola, Arto: 
	Kenttäkokemuksia tiedonkeruulaitteista VMI:ssä. s. 24-26.
	
	Suvanto, Risto & Kiema Pasi: 
	Yksittäisen puun numeerinen ilmakuvatulkintamenetelmä.
	s. 27-31.

	Kähkönen, Varpu: 
	Metsien monikäytön suunnittelu kuntatasolla satelliittikuvia hyödyntäen. 
	Esimerkkinä Sipoo. s. 32-43.

	Waite, Mark-Leo: 
	Koealat metsätalouden suunnittelussa. s. 44-48.

	Pyykkönen, Juhani: 
	Kasvun mallittamisen tarve. s. 49.

	Mielikäinen, Kari: 
	Kasvumallien perusteet. s. 50-54.

	Sievänen, Risto: 
	Prosessimallien soveltaminen metsätalouden tarkoituksiin.
	s. 55-65.

	Lappi, Juha: 
	Puun pituuskasvu ja boniteetti. s. 66-69.

	Ojansuu, Risto: 
	Männyn runkomuodon muutos. s. 70-81.

	Leskinen, Jarmo: 
	Kasvumallien kalibrointi käytäntöä varten. s. 82-87.

	Miina, Jari: 
	Kuivatuksen vaikutus suomännikön kasvuun.
	s. 88-97.

385
Ojansuu, Risto & Hynynen Jari, Koivunen Jaana, Luoma Pirkko. 1991.
	Luonnonprosessit metsälaskelmassa (MELA) -  Metsä 2000 -versio. 
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 385. -59 s.


386
Rauskala, Raimo. 1991.
	Laskennalliset kantohinnat hakkuuvuonna 1989/90 ja niiden vaikut
	metsäveroperusteisiin vuonna 1990.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 386. -57 s.


387
Valtanen, Jukka & Murtovaara Irene, Moilanen Merja. (toim.). 1991.
	Metsäntutkimuspäivät Haapajärvellä 21.-22.11.1990. 
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 387. -90 s.

	Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

	Takala, Pentti:
	Metsätyöt 1990-luvulla. s. 1-4.

	Kaila, Simo:
	Metsänhoitotöiden koneellistamismahdollisuudet 1990-luvulla.
	s. 5-14.

	Niemistö, Pentti:
	Pohjois-Suomen puutase 1990-luvulla. s. 15-24.

	Henriksén, Olav:
	Puunhankinta 1990-luvulla - metsäteollisuuden näkökanta.
	s. 25-30.

	Penttilä, Timo & Salminen Hannu:
	Suometsien kasvu Pohjois-Suomessa. s. 31-40.

	Joensuu, Samuli:
	Metsäojitus ja laskeutusaltaat. s. 41-51.

	Poikolainen, Jarmo:
	Havupuuston harsuuntuneisuuden tulkinta ilmakuvilta Kiimingin kunnan 
	alueella. s. 52-56.

	Kubin, Eero:
	Tuloksia kotimaisten ja ulkolaisten puulajien vertailukokeesta
	Pyhäjärvellä. s. 57-66.

	Valtanen, Jukka:
	Pohjanmaan viljelytaimikoiden alkukehitys. s. 67-83.

	Reunala, Aarne:
	Metsäalan tiedottamisen tiet ja harharetket. s. 84-90.


388
Valtanen, Jukka & Lehtosaari Aarne. 1991.
	Männyn uudistumiseen vaikuttavat tekijät Siikalatvan alueella.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 388. -120 s + liitteet.


389
Oikarinen, Matti. 1991.
	Suomussalmen männynviljelyinventointi.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 389. -59 s.


390
Saarilahti, Martti. 1991.
	Maastoliikkuvuuden perusteet.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 390. -99 s.


391
Ferm, Ari & Polet Keijo. (toim.). 1991.
	Peltojen metsitysmenetelmät. Tutkimushankkeen väliraportti. Developing 
	methods for afforestation of fields. Interim report. 
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 391. -120s.

	Sisältää seuraavat artikkelit - Contains the following papers:

	Ferm, Ari: 
	Peltojen metsitysmenetelmät- tutkimuksen ja väliraportin esittely.
	s. 4-8.
	
	Ferm, Ari & Hytönen Jyrki: 
	Kenttäkokeet peltojen metsitysmenetelmät -tutkimushankkeessa. 
	Abstract: Developing methods for afforestation of fields - Field 
	experiments. s. 9-14.

	Rossi Seppo & Varmola Martti, Hyppönen Mikko: 
	Lapin pellonmetsitysinventoinnin tulokset. 
	Abstract: Results of field afforestation inventory in Lapland.	
	s. 15-18.

	Valtanen, Jukka: 
	Peltojen metsityksen onnistuminen Pohjois-Pohjanmaalla 1970-luvulla.
	Abstract: Results of afforestation of arable land in Northern
	Ostrobothnia. s. 19-21.

	Hytönen, Jyrki: 
	Pellonmetsityksen onnistuminen Keski-Pohjanmaalla.
	Abstract: Fleld afforestation in Central Ostrobothnia. s. 22-28.

	Hynönen, Tenho & Saksa Timo: 
	Peltojen metsitystulos Pohjois-Savossa 1970- ja 1980-luvuilla.
	Abstract: Field afforestation in northern Savo in 1970's and 1980's.
	s. 29-34.

	Kinnunen, Kaarlo: 
	Pellonmetsityksen onnistuminen Länsi-Suomessa.
	Abstract: On the outcome of afforestation of arable land in western
	Finland. s. 35-38.

	Torpo, Jussi: 
	Peltojen metsittämisketjut 20 vuotta vanhojen kokeiden valossa. 
	Abstract: Field afforestation methods in the light of 20-year-old 
	experiments. s. 39-48.

	Saramäki, Jussi & Ferm Ari, Valkonen Sanna: 
	Ennakkotuloksia pelloille viljeltyjen hies- ja rauduskoivujen kasvusta 
	sekametsinä. 
	Abstract: Preliminary results on the growth of planted mixture of
	Betula pendula and Betula pubescens on old agricultural fields.
	s. 49-54.

	Urvas, Leila: 
	Pelto- ja metsämaiden ravinnelukujen vertailu.
	Abstract: The comparison of the fertility of arable land and forest soils.
	s. 55-59.

	Ekola, Elina: 
	Peltomaiden ominaisuudet ja metsänkasvatus.  
	Abstract: Soil characteristics and afforestation of old agricultural fields.
	s. 60-65.

	Kaunisto, Seppo: 
	Maa-analyysin mahdollisuudet eräiden Alkkian metsitettyjen suopeltojen 
	ravinnetilan arvioimisessa.
	Abstract: Soil analysis as a means of determining the nutrient regime on 
	some afforested peatland fields at Alkkia. s. 66-70.

	Ferm, Ari & Hokkanen Timo, Moilanen Mikko, Issakainen Jorma:
	Pelloille viljellyn mäntytaimikon ravinneongelmien torjuminen tuhkalla. 
	Abstract: Amending nutrient disorders of pine with wood ash on an
 	afforested peatland field. s. 71-79.
	
	Kontunen-Soppela, Sari & Lähdesmäki Pekka, Pietiläinen Pekka,
	Hytönen Jyrki, Ferm Ari: 
	Typpiaineenvaihdunnan häiriöstä johtuva kasvuhäiriö 
	pellonmetsitysmäntyjen vaivana.
	Abstract: A growth disturbance based on disorders in the nitrogen 
	metabolism in Scots pine growing on old fields. s. 80-85.

	Halonen, Aila & Laiho Olavi: 
	Metsitettyjen peltojen mykorritsat.
	Abstract: Mycorrhizae of afforested fields.
	s. 86-91.

	Henttonen, Heikki: 
	Myyrätuhoriskit peltojen metsityksessä. 
	Abstract: Damage by microtine rodents in farmland afforestations in 
	Finland: risk and control. s. 92-99.

	Heikkilä, Risto: 
	Hirvituhon vaikutus pellonmetsityksen onnistumiseen.
	s. 100-104.

	Tahvanainen, Liisa & Viljanen Maisa: 
	Energiapuutuotanto vaihtoehtona pellonmetsityksessä.
	Abstract: Energywood production as an alternative for afforestation 
	fabandoned farm land. s. 105-107.

	Selby, Ashley: 
	Sosioekonomiset tekijät ja peltojen metsittäminen. s. 108-115.

	Aarnio, Jukka: 
	Peltojen metsittämisen kannattavuusvaikutuksista maanviljelijä-
	metsänomistajan näkökulmasta. 
	Abstract: The profitability effects of the field afforestation from the
 	standpoint of the farmer. s. 116-120.


392
Ripatti, Pekka. 1991.
	Ennakkotuloksia yksityismetsälöiden omistajanvaihdoksista ja 
	osittamisesta. Summary: On the ownership changes and divisions of 
	non-industrial private forest holdings in Finland. 
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 392. -39 s.


393
	Metsäsektorin ajankohtaiskatsaus.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 393. -42 s.


394
Laiho, Olavi & Kilponen Tuire. (toim.). 1991.
	Metsäntutkimuspäivä Nurmossa 1990.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 394. -59 s.

	Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

	Paavilainen, Eero: 
	Puuntuotannon mahdollisuudet Etelä-Suomen soilla. s. 5-7.

	Suni, Juha: 
	Luontainen uudistaminen ja koneellinen korjuu ojitusalueilla.
	s. 8-9.

	Kinnunen, Kaarlo: 
	Alikasvos-, luonnon- ja istutustaimien alkukehitys mustikkatyypillä.
	s. 10-16.

	Hytönen, Jyrki: 
	Peltojen metsitysmenetelmät -tutkimus. s. 17.

	Hytönen, Jyrki: 
	Peltojen metsityksen tuloksia Keski-Pohjanmaalla. s. 18-30.

	Laiho, Olavi & Halonen Aila: 
	Peltomäntyjen mykorritsajuuristo. s. 31-35.

	Kaunisto, Seppo: 
	Pellonmetsitysten tuloksia Alkkiasta. s. 36-37.

	Raitio, Hannu: 
	Neulas- ja lehtianalyysi. s. 38-48.

	Levula, Teuvo:
	Tuhkalannoitus kangasmaalla. s. 49-59.


395
Saarenmaa, Hannu. (toim.). 1991.
	Current advances in the use of computers in forest research. Workshop of 
	the IUFRO Working Party S4.11-03 Joensuu, Finland, February 14, 1991.
	Mesäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 395. - 83 s.

	Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

	Lämås, Tomas & Ståhl Göran, Thuresson Tomas: 
	Estimating inoptimality losses in harvesting decisions with neural
	networks. s. 5-12.

	Feychting, Henrik & Hagner Olle, Nilsson Mats: 
	Estimation of forest stand characteristics using neural networks and
	satellite remote sensing. s. 13-17.

	Nikula, Ari & Väkevä Jouni: 
	Modeling the risk of moose browsing in forest plantations with neural 
	networks. s. 18-21.

	Kolström, Taneli & Salminen Hannu: 
	Stand development simulation an object-oriented approach.
	s. 22-28.

	Kurttio, Olavi & Talkkari Ari, Turkia Ari: 
	The design of a data management system for research measurements.
	s. 29-35.

	Kolström, Taneli & Ahonen Jarmo: 
	Rule-based reasoning in selection of forest regeneration method.
	s. 36-41.

	Nuutinen, Tuula: 
	Utilizing relational database system technology in timber sale planning.
	s. 42-49.

	Valsta, Lauri: 
	Stochastic stand level optimization using scenarios. s. 50.
	
	Väkevä, Jouni & Saarenmaa Hannu: 
	Rule-based diagnosis of Scots pine pests. s. 51-60.

	Saarenmaa, Hannu & Kaila Erkki, Nuutinen Tuula, Kolström Taneli:
	Operational forest management planning with logic programming.
	s. 61-68.

	Loh, Douglas K. & Chu Yi-Te, Holtfrerich David, Choo Yew K.:
	Integrated resource management automation. s. 69-77.

	Hyttinen, Pentti: 
	Decision support systems in farm management: the potential of
	integrating expert systems with conventional problem solving techniques.
	s. 78-83.


396
Pajamäki, Jaakko & Karvinen Kaarlo. 1991.
	Metsänjalostuksen koeviljelysluettelo. Tilanne 1.10.1991.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 396. -160 s.


397
Hetemäki, Lauri & Kuuluvainen Jari. 1991.
	Estimating supply and demand for roundwood: how to incorporate the data 
	and theory. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 397. -40 s.


398
Mäkelä, Helena & Salminen Hannu. 1991.
	Metsän tilaa ja muutoksia kuvaavia puu- ja puustotunnusmalleja.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 398. -265 s.


399
Esa Ylitalo. 1991.
	Puun kasvatuksen kulujen osuus metsätalouden bruttoarvonlisäyksestä 
	vuosina 1985-1989. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 399. -39 s.


400
Valkonen, Sauli. 1991. 
	Pystymitatun puuston kasvun laskenta puun kasvumalleilla.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 400. -43 s.

 

  Päivitetty:   11.11.2004/Kirjasto/KKKo  Metla : Julkaisut : Metlan Tiedonantoja   Palaute Metlan etusivulle