Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 1990
>

Finnish Forest Research Institute. Research Papers.

Helsinki : Metsäntutkimuslaitos, 1981-.
ISSN 0358-4283

Sarjan kotisivulle- Homepage of Research Papers

346-371 (1990)

Numerot maksutta toimituskuluin (5 EUR) lukuunottamatta niitä, joissa hinta.


346
Nurmi, Juha & Keijo Polet. (eds.). 1990.
	IEA/BE task VI activity 5 workshop, Jyväskylä;
	Measurement and evaluation of wood fuel: proceedings of the A/BE task 
	VI activity 5 workshop in Jyväskylä, Finland October 25-27, 1989.
	- Kannuksen tutkimusasema.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 346. - 64 s.
	[ISBN 951-40-1083-3]
	[polttoaineet, puu, energianlähteet, hake]

	Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

	Baker, Andrew J.:
	Practices for sampling and testing wood fuel in the United States. s. 4-6.
	[polttopuu, teollisuus, metsäteollisuus, energia, puu]

	Verkasalo, Erkki:
	Scaling of forest chips and chipwood in Finland. s. 7-17.
	[hake, tuotanto,käyttö]

	Björklund, Lars:
	Drying of wood samples in drying ovens. s. 18-27.
	[puunkuivaus, kosteus, kuivaus]

	Carr, Mike:
	An assessment of the fluidised bed combustion of chipped forestry waste. 
	s. 28-34.
	[hake, energia, jätepuu]

	Flyktman, Martti:
	An indirect method for determination of fuel energy in district
	heatingplants using wood and peat. s. 35-38.
	[puu, turve, energia, polttoaineet]

	Voipio, Raili:
	The chemical composition of small tree biomass in Finland. s. 39-55.
	[pienpuu, kemialliset ominaisuudet, puukemia, biomassa]

	Boocock, David G.B.:
	The effect of chemical and physical characteristics of feedstock on wood
	liquefaction by steam/water pyrolysis. s. 56-64.
	[puukemia, kemianteollisuus, raaka-aineet]


347
Varmola, Martti & Pertti Palviainen. (toim.). 1990.
	Lapin metsien terveys: metsäntutkimuspäivät Rovaniemellä 1989.
	- Rovaniemen tutkimusasema.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 347. - 140 s.
	[ISBN 951-40-1087-6]
	[metsätuhot, metsän taudit]

	Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

	Reissell, Anni:
	Ilman laatu Pohjois-Suomessa. s. 8-18.
	[ilman saastuminen, ilman laatu]

	Jukola-Sulonen, Eeva-Liisa:
	Suomen metsäpuiden elinvoimaisuus vuosina 1986-88. s. 18-22.
	[metsätuhot, harsuuntuminen]

	Raitio, Hannu:
	Mäntyjen ravinnetalous Sallan puustovaurioalueella. s. 23-31.
	[männynversosyöpä, ravinnetalous, mänty, Pinus sylvestris, 
	Ascocalyx abietina, kasvinravinteet]

	Jalkanen, Risto:
	Vauriot Lapin luonnossa talven 1986-87 jälkeen. s. 31-33.
	[metsätuhot, Pinus sylvestris, neulaskato, mänty, talvi]

	Tikkanen, Eero:
	Ilmastostressi ja ilmansaasteet - kesän 1987 neulaskadon syitä. s. 34-42.
	[metsätuhot, neulaskato, ilman saastuminen, ilmasto, puut, Pinus 
	sylvestris, mänty, stressi]

	Jalkanen, Risto:
	Juurten jäädytyskokeet Hietaperänkankaalla. s. 43-47.
	[metsätuhot, Pinus sylvestris, neulaskato, lämpötila, mänty, 
	juuristo, stressi]

	Kinnunen, Kari:
	Lapin vesistöjen happamoituminen. s. 58-63.
	[happamoituminen, ilman saastuminen, vesistöt]

	Fink, Siegfried:
	Microscopical aspects of prematurely yellowing needles in 
	Lappish trees. s. 63.
	[metsätuhot, Pinus sylvestris, neulasvauriot, mänty]

	Holopainen, Toini:
	Männyn neulasten rakennevauriot juuriston jäädytyskokeilla
	Hietaperänkankaalla. s. 64-69.
	[metsätuhot, Pinus sylvestris, neulasvauriot, pakkasvauriot, 
	juuristo, mänty]

	Sutinen, Sirkka:
	Männyn ja kuusen neulasten soluvaurioista Lapissa. s. 76-80.
	[metsätuhot, neulasvauriot, Pinus sylvestris, Picea abies
	solubiologia, mänty, kuusi]

	Haverinen, Antti:
	Jäkälät bioindikaattoreina Rovaniemen ympäristössä. s. 81-89.
	[ilman saastuminen, jäkälät, bioindikaattorit, metsätuhot]

	Räisänen, Marja-Liisa:
	Mineraalimaan happamoituminen eräillä koealoilla Itä-Lapissa. s. 90-95.
	[happamoituminen, metsämaa, maanmuokkaus, alumiini]

	Kortesharju, Jouko:
	Ravinne- ja raskasmetallimittauksia Kolarin sementtitehtaan 
	vaikutusalueella. s. 96-100.
	[metsätuhot, ilman saastuminen, kalkki, saastuminen]

	Mattila, Eero:
	Eräiden metsätuhojen esiintyminen Pohjois-Suomessa valtakunnan 
	metsien inventoinnin mukaan. s. 100-113.
	[metsätuhot, valtakunnan metsien inventointi, myrskytuhot, 
	hirvituhot, sienitaudit]

	Penttilä, Timo:
	Männyn neulasvuosikertojen lukumäärä turvemailla 1985-88 
	Pohjois-Suomessa. s. 113-122.
	[metsätuhot, Pinus sylvestris, neulaskato, turvemaat, mänty]

	Sepponen, Pentti:
	Aurausalueiden marjakasvien kemiallisesta koostumuksesta. s. 122-126.
	[auraus, marjat, kemiallinen analyysi, maanmuokkaus, 
	ympäristövaikutukset, kasvinravinteet]

	Nuorteva, Heikki:
	Sairaan metsän ravinneanalyysi. s. 127-130.
	[metsätuhot, neulasanalyysi, mänty, Pinus sylvestris, Ascocalyx 
	abietina, männynversosyöpä, kasvinravinteet]

	Kubin, Eero:
	Sormipaisukarvejäkälän, Hypogymnia physodes, alkuainepitoisuudet 
	Lapin ja Koillis-Suomen metsälautakuntien alueilla 1986. s. 131-140.
	[sormipaisukarve, metsätuhot, bioindikaattorit, Hypogymnia 
	physodes , jäkälät, saastuminen]


348
Ferm, Ari. 1990.
	Coppicing, aboveground woody biomass production and nutritional
	aspects of birch with specific reference to Betula pubescens.
	- Kannuksen tutkimusasema.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 348. - 35 s. + 180 liites.
	[ISBN 951-40-1089-2]]
	[Betula pubescens, vesominen, hieskoivu, vesametsät energiametsät,
	asvifysiologia, koivu, biomassatuotos, mallit, väitöskirja, dissertation]


349
Palo, Matti & Gerardo Mery. (eds.). 1990.
	Deforestation or development in the third world? Vol. 3.
	- Finnish Forest Research Institute. Division of social 
	economics of forestry.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 349. - 189 s.
	(Scandinavian Forest Economics No. 32)
	[ISBN 951-40-1091-4]
	[metsien häviäminen, kehitysmaat, deforestation, developing 
	countries]
	
	Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

	Siiriäinen, Ari:
	On the historical aspect of deforestation in the tropics. s. 23-28.
	[metsien häviäminen, trooppiset metsät, metsähistoria]

	Luna, Luis Eduardo:
	Traditional human environmental awareness in the Amazon. s. 29-34.
	[metsänsuojelu, kulttuuriekologia, sademetsät, yhteiskunta]

	Poso, Simo:
	An approach for forest inventory and monitoring at a global scale. 
	s. 37-44.
	[metsäninventointi, metsävarat, metsänarviointi, kaukokartoitus]

	Päivinen, Risto:
	Tropical forest cover monitoring project : a part of the UNEP/GRID 
	activities. s. 45-49.
	[metsäninventointi, satelliittikuvaus, kaukokartoitus, trooppiset metsät]

	Grainger, Alan:
	Modelling deforestation in the humid tropics. s. 51-67.
	[metsien häviäminen, mallit, trooppiset metsät, skenaariot]

	Kuru, Assefa:
	Roots of deforestation problems in Ethiopia. s. 71-79.
	[metsien häviäminen, eroosio, metsätalous]

	Nahuz, Marcio A.R.:
	Deforestation and development: a compound issue for Brazil. s. 81-87.
	[metsien häviäminen, trooppiset metsät]

	Altamirano, Homero:
	Deforestation in Chile : a historical review. s. 89-96.
	[metsien häviäminen, metsähistoria, metsävarat]

	Qi, Li Shan:
	Tropical forests and their development strategies in China. s. 97-100.
	[trooppiset metsät, metsävarat, metsien häviäminen]

	Fürstenberg, Peter Freiherr von:
	A review of tropical deforestation : development policy and forest 
	research. s. 103-109.
	[metsien häviäminen, trooppiset metsät]

	Schmithüsen, Franz:
	Tropical forest conservation and protection : political issues and policy 
	considerations. s. 111-120.
	[metsänsuojelu, trooppiset metsät, metsien häviäminen, metsäpolitiikka]

	Green, Gina C.:
	Conservation through the looking glass : the case of Central America. 
	s. 121-129.
	[metsänsuojelu, trooppiset metsät, metsien häviäminen]


	Hofstad, Ole:
	Tropical forests as non-renewable resources: the theory of 
	optimal exploitation. s. 133-143.
	[trooppiset metsät, metsien häviäminen, taloustieteet, 
	metsänkäyttö, puuvarat, markkinat]

	Kengen, Sebastião:
	Some reflections on deforestation and development : the 
	Brazilian experience. s. 145-154.
	[metsien häviäminen, trooppiset metsät, metsätalous]

	Palo, Matti:
	Deforestation and development in the third world : roles of 
	system causality and population. s. 155-172.
	[kehitysmaat, metsien häviäminen, yhteiskunta, kehitys]


350
Saarenmaa, Hannu. (toim.). 1990.
	Metsäntutkimuslaitoksen tietojärjestelmästrategia: työryhmän 
	mietintö. - Helsinki, Rovaniemi.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 350. - 82 s. 2., muuttam. p. 1991.
	[ISBN 951-40-1090-6]
	[metsäntutkimus, strategia, tietohallinto, mallit]


351
Toropainen, Mikko. 1990.
	Metsätalous tilan päätuotantosuuntana kansantalouden näkökulmasta 
	- Joensuun tutkimusasema. 
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 351. - 82 s.
	[ISBN 951-40-1096-5]
	[panos-tuotosanalyysi, maatilat, metsätalous]


352
Lipas, Erkki. 1990.
	Kalkituksen aiheuttama boorinpuute kangasmaan kuusikossa.
	- Vantaa. Maantutkimusosasto.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 352. - 22 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-1097-3]
	[lannoitus, kuusi, ravinteiden puute, Picea abies, kasvinravinteet,
	kalkitus, boori]


353
Rauskala, Raimo. 1990.
	Laskennalliset kantohinnat hakkuuvuonna 1987/88 ja 1988/89 sekä niiden 
	vaikutus metsäveroperusteisiin vuonna 1988 ja 1989. - Helsinki. 
	Matemaattinen osasto. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 353. - 69 s.
	[ISBN 951-40-1098-1]
	[kantohinnat, metsäverotus, hinnat, puun hinta, tilastot, verotus]


354
Siipilehto, Jouni. 1990.
	Kokemuksia Husky Hunter-tiedonkeruulaitteen käytöstä: aikavertailu 
	perinteiseen lomaketallennukseen.
	- Vantaa. Metsänhoidon tutkimusosasto.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 354. - 22 s. + kuv. + liitt.
	[ISBN 951-40-1099-X]
	[metsäinventointi, atk, taimikkoinventointi, tietojenkeruu, aikatutkimus] 


355
Sirén, Matti. 1990. (ed.).
	IUFRO Conference P4.02.01, Hyytiälä ; 1989 Machine design and 
	working methods in thinning: proceedings of IUFRO P4.02.01 conference 
	September 17-22 1989 Hyytiälä, Finland. - Helsinki. 
	Metsäteknologian tutkimusosasto. 
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 355. - 206 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-1101-5]
	[harvennushakkuut, metsäkoneet, menetelmät, puunkorjuu, 
	työmenetelmät] 

	Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

	Epalts, Aivars:
	The impact of mechanized thinnings on the remaining stand. s. 11-21.
	[harvennushakkuut, korjuuvauriot, puunkorjuu, metsätalous] 

	Sirén, Matti:
	Cost of mechanized thinning to the stand - how to evaluate. s. 23-40.
	[harvennushakkuut, puunkorjuu, kustannukset, korjuukustannukset, 
	korjuuvauriot]

	Wästerlund, Ivan:
	Effects of damage on the newly thinned stand due to mechanized forest 
	operations. s. 41-56.
	[harvennushakkuut, korjuuvauriot, puunkorjuu]

	Eriksson, Ulf:
	Tractive forces and torque distribution on a forwarder equipped with an all 
	hydrostatic transmission. s. 57-68.
	[kuormatraktorit, metsäkoneet, tekniikka, puunkorjuu, korjuuvauriot]

	Helgesson, Tommy:
	The effect of mechanized harvesting on timber quality. s. 69-73.
	[puunkorjuu, korjuuvauriot, laatu]

	Sever, Stanislav:
	Yogoslav experience in designing thinning machines. s. 75-97.
	[metsäkoneet, puunkorjuu, harvennushakkuut, metsäkuljetus,
	koneistaminen]

	Terlesk, Cedric:
	Planning of mechanized thinning in New Zealand Pinus radiata 
	plantations. s. 99-119.
	harvennus, Pinus radiata, puunkorjuu, koneistaminen, suunnittelu]

	Ryans, Mark:
	The state of mechanized precommercial thinning in central and eastern 
	Canada. s. 121-139.
	[harvennushakkuut, koneistaminen, puunkorjuu, metsäkoneet]
	Ramanauskas, Romualdas:
	Manipulators with telescopic boom for thinning and their influence on 
	formable stand. s. 141-151.
	[harvennushakkuut, metsäkoneet, puunkorjuu, koneistaminen] 

	Haschke, Peter:
	Die technologischen Verfahren der Jungbestandspflege und 
	Dünnholzgewinnung unter den forstlichen Bedingungen der DDR.
	s. 153-162.
	[harvennushakkuut, metsänhoito, puunkorjuu, koneistaminen]

	Hoellinger, Gilbert:
	Working methods in thinnings : logging systems and working techniques. 
	s. 163-186.
	[harvennushakkuut, puunkorjuu, metsätalous]

	Lilleberg, Risto:
	Possibilities of multi-tree processing in thinnings. s. 187-190.
	[harvennushakkuut, koneistaminen, puunkorjuu]

	Ilavsky, Ján:
	Logging technologies and utilization of biomass from thinnings.
	s. 191-196.
	[harvennushakkuut, biomassa, käyttö, rehu, puunkorjuu, koneistaminen]

	Hakanpää, Armas:
	The development of forest machine training in Finland. s. 197-203.
	[metsäkoneenkuljettajat, koulutus


356
	Toimintasuunnitelma 1990
	- Helsinki. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 356. - 52 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-1106-6]
	[metsäntutkimus, toiminta, suunnittelu]


357
Saramäki, Jussi & Päivi Mäkkeli. (toim.). 1990.
	Metsätalouden suunittelu: metsäntutkimuspäivä Joensuussa 1990. 
	- Joensuun tutkimusasema.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 357. - 63 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-1108-2]
	[metsätalouden suunnittelu]

	Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

	Pohtila, Eljas:
	Metsätalouden suunnittelun tutkimus Metsäntutkimuslaitoksessa. s. 5-8.
	[metsätalouden suunnittelu, metsäntutkimus, metsänarviointi, valtakunnan 
	metsien inventointi]

	Päivinen, Risto:
	Suunnittelu metsätaloudessa. s. 9-12.
	[metsätalouden suunnittelu] 

	Gustavsen, Hans G.:
	Puuston kasvumallit. s. 13-23.
	[metsänarviointi, mallit, kasvumallit]

	Kangas, Jyrki:
	Metsikön uudistamisen päätöksenteko. s. 24-30.
	[metsänuudistus, päätöksenteko]

	Kangas, Jyrki:
	Metsien monikäytön suunnittelu - perusteita ja edellytyksiä. s. 31-37.
	[metsien moninaiskäyttö, metsätalouden suunnittelu]

	Korhonen, Kari T.:
	Metsätiedon hankinta suunnittelua varten. s. 38-40.
	[metsänarviointi, metsätalouden suunnittelu, tiedonhankinta]

	Ranta, Risto:
	Yksityismetsätalouden suunnittelunäkymät. s. 41-42.
	[metsätalouden suunnittelu, yksityismetsät]

	Pyykkönen, Juhani:
	Puunkorjuu osana suunnittelua. s. 43-44.
	[metsätalouden suunnittelu, puunkorjuu]

	Siitonen, Markku:
	Pohjois-Karjalan metsien kehitysvaihtoehdot. s. 45-63.
	[metsätalouden suunnittelu, tilastot, metsävarat]


358
Verkasalo, Erkki. 1990.
	Seulontanäytteiden otto ja tulosten laskenta sahanhakkeen hinnoittelua 
	varten. - Helsinki. Metsäteknologian tutkimusosasto.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 358. - 25 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-1110-4]
	[hake, hinnat, sahateollisuus, massateollisuus, raaka-aineet]


359
Kanninen, Kaija & Aarne Reunala, Risto Häkkinen. 1990.
	Työskentelyilmapiiri Metsäntutkimuslaitoksessa 1989.
	- Helsinki. Metsäteknologian tutkimusosasto.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 359. - 147 s.
	[ISBN 951-40-1113-9]
	[metsäntutkimus, henkilöstö, työympäristö]


360
Kurkela,Timo & Ryszard Siwecki. (eds.). 1990.
	Scots pine diseases: proceedings of an international symposium
	Kórnik, Poland, 16-20, May 1989: joint meeting: 7th European 
	Colloquium of Forest Pathologists and the members of two IUFRO 
	Working Parties S2.05.04 Resistance of pines to Melampsora 
	pinitorqua, S2.06.02 Canker and shoot blight of conifers. - 
	- Vantaa. Metsänsuojelun tutkimusosasto.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 360. - 218 s.
	[ISBN 951-40-1100-7]
	[Pinus sylvestris, metsätuhot, metsäpatologia, mänty,
	sienitaudit, kasvitaudit]

	Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

	Manka, Karol:
	Diseases of Pinus sylvestris in Polish forests. s. 11-14.
	[Pinus sylvestris, metsätuhot, mänty, metsäkuolemat, sienitaudit, 
	neulaskato]

	Kowalski, Tadeus:
	Fungi infecting the shoots and stems of Pinus sylvestris and P. nigra in 
	southern Poland. s. 15-29.
	[sienitaudit, Pinus sylvestris, Pinus nigra, mänty, euroopanmustamänty]

	Kurkela, Timo:
	Diseases of Scots pine in Finland. s. 31-32.
	[sienitaudit, Pinus sylvestris, mänty]

	Rosnev, Bojan:
	Fungi having an impact on Scots pine. s. 33-37.
	[sienitaudit, Pinus sylvestris,mänty, sienet]

	de Kam, Martinus:
	The main pine diseases in the Netherlands in the 1980's. s. 39.
	[Pinus sylvestris, sienitaudit, mänty, sienet]

	Capretti, Paolo:
	Main diseases of Pinus sylvestris L. in Italy. s. 41-42.
	[Pinus sylvestris, sienitaudit, mänty, sienet]

	Laflamme, Gaston:
	Diseases of Scots pine in Canada. s. 43-46.
	[Pinus sylvestris, sienitaudit, mänty, sienet]

	Saho, Haruyoshi:
	Pathogenic fungi on Pinus sylvestris in Hokkaido, Japan. s. 47-48.
	[Pinus sylvestris, sienitaudit, mänty, sienet]

	Stephan, Bruno Richard:
	The current scleroderris situation in Europe. s. 49-54.
	[Ascocalyx abietina, sienitaudit, männynversosyöpä,puulajit]

	Barklund, Pia:
	Gremmeniella abietina in Sweden: historical background and 
	symptomatology of the disease. s. 55-58.
	[Ascocalyx abietina, männynversosyöpä, sienitaudit]

	Karlman, Margareta:
	Gremmeniella infection on lodgepole pine in northern Sweden. s. 59-66.
	[Ascocalyx abietina, Pinus contorta, männynversosyöpä, 
	kontortamänty,sienitaudit]

	Uotila, Antti:
	Variation in uniascus monoascospore cultures of Ascocalyx abietina. 
	s. 67-73.
	[Ascocalyx abietina, Pinus sylvestris, biologia, männynversosyöpä, mänty, 
	sienitaudit]

	Bussieres, G.:
	Susceptibility of Jack pine from Quebec seed sources to Sceloderris 
	canker. s. 75.
	[Ascocalyx abietina, Pinus banksiana, männynversosyöpä, banksinmänty, 
	sienitaudit]

	Laflamme, Gaston:
	Climatic factors causing ascospores release of Gremmeniella abietina var 
	balsamea.
	s. 77-81.
	[Ascocalyx abietina, Picea mariana, 
	männynversosyöpä,mustakuusi,sienitaudit,biologia]

	Capretti, Paolo:
	How environmental factors affect Brunchorstia pinea (Karst.) Höhn. 
	infection on pines. s. 83-84.
	[Ascocalyx abietina, Pinus nigra, männynversosyöpä, 
	euroopanmustamänty, sienitaudit]

	Sakowska-Krzencessa, Maria:
	The epiphytotic occurrence of Gremmeniella abietina in Scots pine forests 
	of northern Poland during 1982-1984. s. 85-87.
	[Ascocalyx abietina, Pinus sylvestris, männynversosyöpä, mänty, 
	sienitaudit]

	Petäistö, Raija-Liisa:
	Inoculation of Scots pine seedlings with Ascocalyx abietina during a 
	simulated growing season. s. 89-91.
	[Ascocalyx abietina, Pinus sylvestris, männynversosyöpä, mänty, 
	sienitaudit]

	de Kam, Martinus:
	A serious epidemic of Sphaeropsis sapinea in the Netherlands and the role 
	of ammonium deposition as an epidemiological factor. s. 93-97.
	[Sphaeropsis sapinea, sienitaudit, typpi, Pinus sylvestris, Pinus nigra, 
	mänty, euroopanmustamänty]

	Chou, C. K. S.:
	Infection of Pinus radiata by Sphaeropsis sapinea in New Zealand 
	- an owerview. s. 99-102.
	[Sphaeropsis sapinea, sienitaudit, Pinus radiata]

	Przybyl, Krystyna:
	Sphaeropsis sapinea shoot blight of Pinus nigra, P. ponderosa, and P. 
	jeffreyi in Kórnik Arboretum. s. 103-107.
	[Sphaeropsis sapinea, Pinus nigra, Pinus jeffreyi, sienitaudit, Pinus 
	ponderosa, euroopanmustamänty]

	Kurkela, Timo:
	Crumenulopsis sororia in basal cankers of Scots pine on afforested
	abandoned fields. s. 109-113.
	[Crumenulopsis sororia,Pinus sylvestris, sienitaudit, mänty, 
	pellonmetsitys]

	Kurkela, Timo:
	Differentiation of pine shoot tissue in relation to the development 
	of aecia by Melampsora pinitorqua. s. 115-121.
	[Melampsora pinitorqua, Pinus sylvestris, männynversoruoste, mänty,
	sienitaudit,solubiologia]

	Giertych, Maciej:
	Variation between half-sib progenies of Pinus sylvestris L. in crown 
	deformations by Melampsora pinitorqua Rostr. s. 123-126.
	[Melampsora pinitorqua, Pinus sylvestris, männynversoruoste, mänty,
 	sienitaudit]

	Naidénov, Yantscho:
	Propagation and biology of Melampsora pinitorqua Rostr. in Bulgaria.
	s. 127-130.
	[Melampsora pinitorqua, sienitaudit, männynversosyöpä, Pinus sylvestris, 
	Pinus nigra, Pinus corsicana, Pinus strobus, mänty, euroopanmustamänty, 
	strobusmänty]

	Powers, Harry R. Jr.:
	Selecting and breeding pines for resistance to Cronartium quercuum f. sp. 
	fusiforme. s. 131-138.
	[Cronartium quercuum, sienitaudit, metsänjalostus, Pinus elliottii, Pinus 
	taeda, elliotinmänty, loblollymänty, ruostesienet, resistenssijalostus]

	Snow, Glenn A.:
	Fusiform rust resistance in western sources of loblolly pine. s. 139-142.
	[Cronartium quercuum, Pinus taeda, sienitaudit, loblollymänty, ruostesienet]

	Dimitri, Lyubomir:
	Some remarks on the present situation in forestry and the role of forest 
	pathology. s. 143-147.
	[metsäpatologia, metsätuhot]

	Prus-Glowacki, Wieslaw:
	Studies on the genetic structure of groups of Scots pine trees resistant
	and susceptible to Heterobasidion annosum. s. 149-160.
	[Heterobasidion annosum, Pinus sylvestris, juurikääpä, mänty, sienitaudit, 
	resistenssi, perinnöllisyystiede]

	Werner, Antoni:
	Tissue responses of thin roots of Scots pine to infection by Heterobasidion 
	annosum. s. 161-169.
	[Heterobasidion annosum, Pinus sylvestris, juurikääpä, mänty, sienitaudit, 
	biologia]

	Kobets, Elena V.:
	Interrelations of Pinus sylvestris seedlings with Heterobasidion annosum 
	and "Mycorrhiza Frank" at the cell level. s. 171-175.
	[Heterobasidion annosum, Pinus sylvestris, juurikääpä, mänty, sienitaudit, 
	mykorritsasienet]

	Krawiarz, Kazimierz:
	Inhibition of ATP-ase of Scots pine roots by toxin produced by 
	Heterobasidion annosum.s. 177-180.
	[Heterobasidion annosum, Pinus sylvestris, juurikääpä, mänty, sienitaudit, 
	biologia]

	Krawiarz, Kazimierz:
	Pathogenicity of four Heterobasidion annosum isolates and their ATP-ase 
	activity. s. 181-183.
	[Heterobasidion annosum, biologia, juurikääpä, sienet]

	Fedorov, N. I.:
	Monitoring the state of health of Scots pine forests in Byelorussia. 
	s. 185-186.
	[Pinus sylvestris, sienituhot, Heterobasidion annosum, Armillaria, 
	juurikääpä, mesisienet, metsätuhot, kaukokartoitus]

	Zolciak, Anna:
	A note on the diversity of Armillaria species in Poland. s. 187-189.
	[Armillaria, sienitaudit, mesisienet]

	Rudawska, Maria:
	Some mechanisms of resistance of mycorrhizae to pathogenic infections. 
	s. 191-199.
	[sienitaudit, mykorritsasienet]

	Sierota, Zbigniew H.:
	Comparison of some morphological features of needles of pine growing 
	under abiotic or biotic stress. s. 201.
	[neulasvauriot]

	Lorenc-Pulinska, Gabriela:
	Direct effects of sulphur dioxide on Scots pine. s. 203-208.
	[Pinus sylvestris, rikkidioksidi, mänty, ilman saastuminen]

	Rachwal, Leslaw:
	Field selection and conservation of Scots pine individuals less 
	sensitive to air pollution. s. 209-215.
	[ilman saastuminen, Pinus sylvestris, metsätuhot, perinnöllisyystiede, 
	mänty]


361
Valtanen, Jukka & Irene Murtovaara, Merja Moilanen. (toim.). 1990.
	Metsäntutkimuspäivät Oulussa 22.-23.11.1989.
	- Muhoksen tutkimusasema.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 361. - 133 s.
	[ISBN 951-40-1115-5]
	[metsäntutkimus, metsänuudistus]

	Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

	Venäläinen, Martti:
	Menestyykö Kolarin ja Jämsän mäntyjen risteytymä Oulujoen rannoilla?
	s. 1-14.
	[metsänjalostus, siemenviljelmät, mänty, alkuperäkokeet, Pinus sylvestris]

	Hagman, Max.:
	Vieraat puulajit metsätaloudessamme. s. 15-26.
	[ulkomaiset puulajit, puulajit]

	Viherä-Aarnio, Anneli:
	Erilaisten hieskoivualkuperien menestyminen Muhoksella - 
	metsänjalostuksen kenttäkoetuloksia. s. 27-39.
	[hieskoivu, alkuperäkokeet, Betula pubescens, metsänjalostus]

	Lovén, Lasse:
	Metsäverotuksen erityispiirteet Pohjanmaalla. s. 40-46.
	[metsäverotus]

	Tasanen, Tapani:
	Maanmuokkauksen ja viljelytavan vaikutus männynviljelyn tulokseen.
	s. 47-58.
	[metsänuudistus, Pinus sylvestris, metsänviljely, mänty, maanmuokkaus, 
	istutus, maanpinnan valmistus, kylvö, paakkutaimet, paljasjuuritaimet]

	Oikarinen, Matti:
	Suomussalmen yksityismetsien männynviljelyiden inventointi 1988. 
	s. 59-61.
	[metsänuudistus, Pinus sylvestris, metsänviljely, taimikkoinventointi, 
	mänty]

	Valtanen, Jukka:
	16-vuotiaat pellonmetsitykset Pohjois-Pohjanmaalla. s. 62-66.
	[pellonmetsitys, Pohjois-Pohjanmaa]

	Kubin, Eero:
	Pohjanmaan alavien kankaiden metsän uudistaminen : 
	karhunkämmenkankaan koekentän ja tulosten esittely. s. 67-80.
	[metsänuudistus, Pohjanmaa, istutus, kylvö, luontainen uudistaminen, 
	maanmuokkaus, kulotus, auraus, Pinus sylvestris, Picea abies, lehtikuusi, 
	rauduskoivu, Larix, Betula pendula, kuusi,mänty]

	Moilanen, Mikko:
	Suometsien lannoittaminen Pohjois-Suomessa. s. 81-85.
	[suometsät, lannoitus]

	Poikolainen, Jarmo:
	Hailuodon jäkäläkankaiden taimikoista. s. 86-90.
	[metsätyypit, jäkälätyypit]

	Korhonen, Matti:	
	Pankit metsäsektorin taustavoimana. s. 91-93.
	[metsäsektori, pankit, metsäteollisuus]

	Heikkilä, Risto:
	Hirvituhot ja niiden torjunta. s. 94-103.
	[hirvituhot, metsätuhot, torjunta]

	Särkiö, Hannu:
	Metsätalouden toimenpiteet maanpuolustuksen kannalta. s. 104-108.
	[puolustusvoimat, maanpuolustus, metsätalous]

	Valtanen, Hannu:
	Metsäteollisuuden lähiajan näkymät ja haasteet metsätalouteen. s. 109-116.
	[metsäteollisuus, metsäsektori, puuhuolto] 

	Valtanen, Jukka:
	Metsä ja ajan virtaukset. s. 117-133.
	[metsänhoito, metsähistoria]


362
Varmola, Martti & Tuija Katermaa. (toim.). 1990.
	Metsänparannus: metsäntutkimuspäivät Rovaniemellä 1990.
	- Rovaniemen tutkimusasema.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 362. - 128 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-1116-3]

	Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

	Hyppönen, Mikko:
	Metsänparannusvarat metsien käsittelyn ohjaamisessa. s. 7-13.
	[metsänparannus, kannattavuus]

	Aarnio, Jukka:
	Metsänparannusinvestointien yksityistaloudellisesta kannattavuudesta.
	s. 14-20.
	[metsänparannus, kannattavuus]

	Penttilä, Timo:
	Metsäojituksen vaikutus puustoon ja sen kasvuun Pohjois-Suomen 
	turvemailla. s. 21-31.
	[metsäojitus, ojitusalueet, kasvu]

	Hökkä, Hannu:
	Ojitusalueiden metsien puuston kokojakauman muoto ja sen kuvaaminen. 
	s. 32-40.
	[ojitusalueet, metsänarviointi, läpimitta, kokojakauma, mallit]

	Hånell, Björn:
	Aktuell forskning inom ämnesområdet skoglig torvmarkslära i Sverige.
	s. 41-52.
	[turvemaat, metsäntutkimus, Ruotsi, suometsätiede]

	Moilanen, Mikko:
	Oulun läänin metsät 1990-2020 -projektin esittely. s. 53-55.
	[metsänarviointi, metsätalouden suunnittelu]

	Siitonen, Juha:
	Lapinmyyrän puustolle aiheuttamat tuhot Länsi-Lapin ojitetuilla soilla.
	s. 56-61.
	[myyrätuhot, suometsät, lapinmyyrä, ojitusalueet, Microtus oeconomus]

	Jalkanen, Risto:
	Typpilannoituksen vaikutus mäntyjen talvenkestävyyteen kangasmailla 
	Pohjois-Suomessa. s. 62-64.
	[Pinus sylvestris, lannoitus, mänty, kangasmaat, talvenkestävyys, typpi]

	Airaksinen, Kirsti:
	Typpilannoituksen vaikutus männyn neulasen rakenteeseen. s. 65-73.
	[Pinus sylvestris, typpi, lannoitus, mänty, neulaset, solubiologia,
	rakenne]

	Hynynen, Jari:
	Lannoituksen vaikutus männikön kasvuun, latvavaurioihin ja 
	tuulituhoalttiuteen Lapissa. s. 74-82.
	[Pinus sylvestris, metsätuhot, lannoitus, mänty, kasvu, tuulituhot, 
	latvusvauriot]

	Nikula, Ari:
	Kuusen käpytuholaisten ja -tautien esiintyminen Pohjois-Suomessa kesällä 
	989 s. 83-89.
	[Picea abies, käpytuhot, sienitaudit, hyönteistuhot, kuusi, siemensato,
	kuusenkäpykääriäinen, Kaltenbachiella strobi, kuusenkäpykärpänen, 
	Lasiomma anthracina, kuusenkäpysääski, Kaltenbachiola strobi, 
	kuusentuomiruoste, Pucciniastrum areolatum, kuusentalvikkiruoste, 
	Chrysomyxa pirolata]

	Ruotsalainen, Seppo:
	Kuusen siemenen syysvariseminen. s. 90-99.
	[Picea abies, siemenhuolto, kuusi, siemen, variseminen]

	Saarenmaa, Liisa:
	Metsänviljely päätöksenteko-ongelmana. s. 100-108.
	[päätöksenteko, metsänviljely, metsänuudistus]

	Mäkitalo, Kari:
	Maankäsittely- ja viljelymenetelmän vaikutus männyn viljelyn 
	onnistumiseen Lapissa. s. 109-120.
	[Pinus sylvestris, metsänuudistus, mänty, metsänkäsittelytavat, 
	maanmuokkaus, metsänviljely]

	Rossi, Seppo:
	Alustavia tuloksia pellonmetsitysten onnistumisesta Lapin 
	metsälautakunnan alueella. s. 121-128.
	[pellonmetsitys, metsitys]


363
Westerlund, Göran. (toim.). 1990.
	Metsäntutkimuslaitoksen henkilöstön julkaisutoiminta 1989. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 363. - 17 s.
	[ISBN 951-40-1118-X]
	[julkaisut, metsäntutkimus]


364
Selby, J. Ashley. 1990.
	Finnish land use policies: from disintegration to integration? =
	Suomalainen maankäyttöpolitiikka: hajaannuksesta yhtenäisyyteen?
	- Helsinki. 
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 364. - 43 s. + kuv. + kartt.
	[ISBN 951-40-1125-2]
	[maankäyttö, metsitys, maapolitiikka, maatalousmaa, pellonmetsitys]


365
Mustonen, Mika. 1990.
	Pellon metsittämiseen vaikuttavat tekijät.
	 - Helsinki. - Kansantaloudellisen metsäekonomian tutkimussuunta.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 365. - 70 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-1126-0]
	[pellonmetsitys, maatalouspolitiikka, metsitys, palkkiot]


367
Verkasalo, Erkki. 1990.
	Koivu ja haapa mekaanisen metsäteollisuuden raaka-aineena 
	Yhdysvalloissa. - Helsinki. - Metsäteknologian tutkimusosasto, 
	puuntutkimussuunta.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 367. - 93 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-1128-7]
	[metsäteollisuus, raaka-aineet, mekaaninen metsäteollisuus, 
	koivu, haapa, Betula, Populus, puulajit, dendrologia]


368
Mäkinen, Pekka. 1990.
	Lumikenkien käytön vaikutus hakkuutyön ajanmenekkiin ja 
	kuormittavuuteen. - Helsinki. - Metsäteknologian tutkimusosasto, 
	metsätyötieteen tutkimussuunta.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 368. - 37 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-1129-5]
	[lumikengät, puunkorjuu, ergonomia]


369
Laiho, Olavi & Tuire Kilponen. (toim.). 1990.
	Metsäntutkimuspäivä Porissa 1989. - Parkanon tutkimusasema.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 369. - 88 s.
	[ISBN 951-40-1134-1]]
	[metsäntutkimus, metsänuudistus]

	Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

	Savonen, Eira-Maija:
	Siemensadon määrään ja laatuun vaikuttavia tekijöitä sekä siemensadon 
	ennustaminen. s. 4-14.
	[siemensato, kukinta, puuston kehitys, puuston rakenne, tuholaiset, 
	siemenen laatu, tuleentuminen, siemensato, määrä]

	Kinnunen, Kaarlo:
	Ensituloksia rehevien kivennäismaiden kylvöstä. s. 15-21.
	[Pinus sylvestris, kylvö, mänty, kivennäismaat]

	Laiho, Olavi:
	Mätästys ja luontainen uudistaminen. s. 22-30.
	[luontainen uudistaminen, maanmuokkaus, mätästys, turvemaat, savimaat]

	Kaunisto, Seppo:
	Kaliumin merkitys suometsissä. s. 31-35.
	[suometsät, kalium, turvemaat, metsätalous]

	Derome, John:
	Kangasmaiden kalkitus. s. 36-59.
	[kangasmaat, kalkitus, orgaaninen aines, happamuus, kivennäismaat, 
	boori, mangaani, maanparannus, rikki, kalkitus, maanmuokkaus, kalkki]

	Karppinen, Heimo:
	Yksityismetsänomistajien puunmyyntihalukkuus: taustaa keskustelulle. 
	s. 60-72.
	[yksityismetsänomistajat, puunmyynti, metsänomistajat, puuntarjonta]

	Raitio, Hannu:
	Lehtipuiden harsuuntuminen. s. 73-75.
	[lehtipuut, ,harsuuntuminen, lehtikato]

	Raitio, Hannu:
	Juurten pakkaskestävyys. s. 77-88.
	[juuret,kylmänkestävyys, havupuut]


370
	Kangasmaiden ominaisuudet ja hoito: maantutkimuspäivä Kouvolassa 
	1990. - Vantaa. Maantutkimusosasto.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 370. 84 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-1136-8]
	[kangasmaat, maaperä]

	Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:
	
	Derome, John:
	Maaperän luonnollinen happamoituminen. s. 5-17.
	[maaperäkemia, happamoituminen, metsämaa]

	Helmisaari, Heljä-Sisko:
	Ravinnekierto metsäekosysteemissä. s. 18-36.
	[ravinnekierto,metsäekosysteemit]

	Mälkönen, Eino:
	Kuinka paljon metsät sietävät typpeä?. s. 37-47.
	[metsämaa, typpi, maaperäkemia, kasvinravinteet, ilman saastuminen, 
	lannoitus]

	Lipas, Erkki:
	Kalkituksen vaikutus ravinteiden saatavuuteen. s. 49-59.
	[kalkitus, kasvinravinteet, metsämaa]

	Tamminen, Pekka:
	Metsämaiden alueellinen viljavuus. s. 61-72.
	[metsämaa,viljavuus, kasvupaikkaluokitus, metsätyypit]

	Levula, Teuvo:
	Maanmuokkaus metsän uudistamiseksi. s. 73-84.
	[maanmuokkaus, metsänuudistus]


371
Korhonen, Kari & Matti Maltamo. 1990.
	Männyn maanpäällisetn osien kuivamassat Etelä-Suomessa. 
	- Joensuun tutkimusasema. 
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 371. - 26 s.
	[ISBN 951-40-1137-6]

 

  Päivitetty:   11.11.2001/Kirjasto/KKKo  Metla : Julkaisut : Metlan Tiedonantoja    Palaute Metlan etusivulle