Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 1989
>

Finnish Forest Research Institute. Research Papers.

Helsinki : Metsäntutkimuslaitos, 1981-.
ISSN 0358-4283

Sarjan kotisivulle- Homepage of Research Papers

321-345 (1989)

Numerot maksutta toimituskuluin (5 EUR) lukuunottamatta niitä, joissa hinta.


321
Moilanen, Mikko. 1989.
	Tuloksia KCuB-lannoitteen käytöstä viljavan nevarämeen lannoituksessa 
	Pohjois-Suomessa. - Muhoksen tutkimusasema.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 321. - 32 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-1033-7]
	[suot, lannoitus, kasvinravinteet, lehvästöanalyysi, mänty, hieskoivu,
	neulasnalyysi, Pinus sylvestris, Betula pubescens]


322
Ferm, Ari & Maire Ala-Pöntiö. (toim.). 1989.
	Metsäntutkimuspäivä Kannuksessa 1988. - Kannuksen tutkimusasema.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja. 322. - 96 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-1035-3]
	[metsäntutkimus]

	Sisältää seuraavat artikkelit. - Contains the following papers:

	Nyyssönen, Aarne:
	Metsäntutkimuslaitos 70 vuotta. s. 3-7
	[metsäntutkimus, historia]

	Leikola, Matti:
	Metsänhoito ja kansalaismielipide. s. 8-20
	[metsätalous, metsänhoito, mielipiteet, asenteet]

	Appelroth, Eric:
	40 år sedan prof. Olli Heikinheimo utfärdade sin appell mot
	blädningsartad behandling av skogen. s. 21-39
	[metsätalous, historia, metsänhoito, harsinta]

	Ferm, Ari:
	Hieskoivun kasvatus soilla. s. 40-52
	[hieskoivu,suot, Betula pubescens, turvemaat]

	Koistinen, Esa:
	Alikasvosten hyväksikäyttö metsänuudistamisessa. s. 53-66
	[metsänuudistus,alikasvos, luontainen uudistaminen]

	Starr, Michael R.:
	Maan kehitys ja viljavuus Pohjanlahden rannikolla. s. 67-77
	[maaperä, maannostuminen, viljavuus, kasvillisuus, metsät,
	maan ominaisuudet]

	Nurmi, Juha:
	Palahakkeen tuotos ja käyttö - kansainvälinen yhteistutkimus. s. 83-96
	[hake, hakkurit, energiapuu]


323
Huuri, Olavi, Leena Huuri & Seppo Oja. 1989.
	Selostus vuonna 1713 julkaistusta Hannss Carl von Carlowitzin 
	teoksesta Sylvicultura Oeconomica = An account of Sylvicultura
	Oeconomica by Hannss Carl von Carlowitz, published in 1713.
	- Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 323. - 140 s.
	[ISBN 951-40-1036-1]
	[metsätalous, historia, metsänhoito, metsävarat, puunkäyttö, 
	metsänkäsittelytavat]


324
Seppälä, Risto. (ed.). 1989.
	Forest Sector Analysis Symposium. Kerimäki; 1989.
	Forest sector analysis revisited: proceedings of an International 
	Symposium July 25-29, 1988, Kerimäki, Finland. - Helsinki. 
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 324. - 121 s.
	[ISBN 951-40-1038-8]
	[metsätalous, mallit, puukaupat, metsäekonomia, metsätalouden 
	suunnittelu, metsäsektori]

	Sisältää seuraavat artikkelit. - Contains the following papers:

	Byström, Stig: 
	A decision support system for the forest industry. s. 13-31
	[metsäteollisuus, päätöksenteko, tietojärjestelmät, matemaattiset
	mallit, mallit]

	Kallio, Markku:
	Alternative scenarios for the development of the Finnish forest sector. 
	s. 32-3
	[metsätalous, mallit, kauppa, metsäsektori, skenaariot, metsäekonomia]

	Durbak, Irene:
	Modeling technology change and fiber consumption in the U.S. pulp and 
	paper industry. s. 40-50
	[metsäteollisuus, skenaariot, kemiallinen metsäteollisuus, mallit]

	Baudin, Anders:
	Determinants of market shares in the newsprint industry. s. 51-65
	[metsäteollisuus, mallit, kemiallinen metsäteollisuus,
	sanomalehtipaperi, markkinaosuus]

	Hyttinen, Pentti:
	METSO - forest income calculation system. s. 66-69
	[mallit, metsätulot, metsätalouden suunnittelu, yksityismetsänomistajat, 
	suunnittelu]

	Blandon, Peter:
	Expected prices and the felling decision. s. 70-84
	[puukaupat,mallit, puunkorjuu, puun hinnat, päätöksenteko]

	Kallio, Markku:
	Some developments in modeling of international trade in forest products. 
	s. 85-93
	[metsätalous, mallit, metsäteollisuus, kauppa, mallit]

	Cardellichio, Peter A.:
	Methods for improving the representation of bilateral trade flows
	in spatial equilibrium models. s. 94-109
	[metsätalous, mallit, kansainvälinen kauppa, bilateraalinen kauppa]

	Marcin, Thomas C.:
	Moving toward a new systems paradigm for forestry sector modeling 
	and analysis. s. 110-121
	[metsätalous, mallit, metsäteollisuus]


325
Ihalainen, Antti & Heikki Pajuoja. 1989.
	Kunnittaisen puuston kasvun ja poistuman laskentamenetelmä.
	- Helsinki. Metsänarvioimisen tutkimusosasto.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 325. - 23 s. + kuv.+ taul.
	[ISBN 951-40-1041-8]
	[metsäninventointi, kunnat, poistuma, kasvu, puusto]


326
	Metsäntutkimuslaitoksen toimintasuunnitelma 1989. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 326. - 33 s.
	[ISBN 951-40-1043-4]
	[metsäntutkimus, toiminta,suunnittelu]


327
	Metsäntutkimuspäivä Kajaani 1988. Metsäntutkimuspäivä
	Kajaanissa 24.11.1988. - Muhoksen tutkimusasema.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 327. - 91 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-1044-2]
	[metsäntutkimus, metsätalous]

	Sisältää seuraavat artikkelit. - Contains the following papers:

	Palo, Matti:
	Metsään perustuva taloudellinen kehitys ja Kainuu. s. 4-18
	[metsätalous, taloudellinen kehitys]

	Partanen, Harri:
	Sotaväki metsässä. s. 19-25
	[puolustusvoimat, metsätalous]

	Mäki-Petäys, Esa:
	Kainuun metsien käytön keskittyminen omaan maakuntaan. s. 26-36
	[metsätalous, puunkäyttö, metsävarat, metsäteollisuus]

	Poikolainen, Jarmo:
	Puiden elinvoimaisuuden muutoksista Kainuussa vuosina 1986-88.
	s. 37-54
	[puusto, elinvoima, metsät, lehtikato, puustovauriot, neulaskato]

	Niemistö, Pentti:
	Vaihtoehtona laatuharvennus. s. 55-79
	[harvennus, valikoiva harvennus, puuaineen laatu]

	Paananen, Seppo:
	Oulujoen vesistöalueen uittotoiminta. s. 80-86
	[uitto]

	Uotila, Antti:
	Pohjois-Suomen versosyöpätuhot. s. 87-91
	[männynversosyöpä, mänty, Ascocalyx abietina, Pinus sylvestris,
	sienituhot, metsätuhot]


328
	Metsäntutkimuspäivä Tuusulassa 1989. - Helsinki. Metsänjalostuksen 
	tutkimusosasto.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 328. - 86 s.
	[ISBN 951-40-1051-5]
	[metsänjalostus, metsäntutkimus]

	Sisältää seuraavat artikkelit. - Contains the following papers:

	Hagman, Max:
	Varttamisesta varianssianalyyseihin - 40 vuotta jalostustoimintaa 
	Ruotsinkylässä. s. 5-19
	[metsänjalostus, historia, kasvinjalostus]

	Koski, Veikko:
	Siemensiirrot ja ilmastoon sopeutuminen. s. 20-37
	[alkuperäkokeet, siemenen siirto, ilmastoon sopeutuminen]

	Viherä-Aarnio, Anneli:
	Raudus- ja hieskoivun jalostuksen nykytilanne Etelä-Suomessa.
	s. 38-53
	[Betula pendula, Betula pubescens, jalostus, rauduskoivu, hieskoivu,
	koivu, metsänjalostus]

	Venäläinen, Martti:
	Mitä jälkeläiskokeet osoittavat männyn siemenviljelysten jalostushyödystä?
	s. 54-66
	[mänty, metsänjalostus, Pinus sylvestris, siemenviljelmät, jalostus]

	Hagman, Max:
	Eräiden lehtikuusijälkeläistöjen alkukehityksestä. s. 67-73
	[Larix, metsänjalostus, lehtikuusi, risteytys]

	Beuker, Egbert:
	Hybridihaapa - esimerkki lajiristeytysjalostuksesta. s. 76
	[hybridihaapa, metsänjalostus, Populus tremula x tremuloides, risteytys]

	Viherä-Aarnio, Anneli:
	Pajut jalostuksen kohteena. s. 77-86
	[pajut, metsänjalostus, Salix, energiapuu]


329
Heino, Esa. 1989.
	Suomalainen pajukirjallisuus = Finnish bibliography on willow. 
	- Kannuksen tutkimusasema.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 329. - 30 s.
	[ISBN 951-40-1052-3]
	[pajut, bibliografiat, Salix, julkaisut]


330
Tervo, Mikko & Lauri Valsta. (toim.). 1989.
	Metsästä markkinoille: kannattavuus, rakennemuutos ja kilpailukyky 
	metsätaloudessa ja metsäteollisuudessa. - Helsinki.
	Metsäekonomian tutkimusosasto.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 330. - 188 s.+ kuv.
	[ISBN 951-40-1053-1]
	[metsäekonomia, liiketaloustiede]

	Sisältää seuraavat artikkelit. - Contains the following papers:

	Tervo, Mikko:
	Jouko Hämäläinen tutkijana ja tutkimusjohtajana. s. 6-8
	[metsäntutkimus, metsäekonomia, liiketaloustiede]

	Uotila, Esa:
	Pysty- vai hankintakauppa? Täyskatelaskelmaan perustuva ratkaisu
	esimerkkitapauksessa. s. 11-21
	[puukaupat, metsänomistajat, pystykaupat, hankintakaupat, kannattavuus]

	Laakkonen, Olavi:
	Metsänlannoituksen kannattavuusvertailuja. s. 22-29
	[metsänlannoitus, lannoitus, kannattavuus]

	Aarnio, Jukka:
	Metsänparannusinvestointi puuntuotannon voimaperäistämiskeinona.
	s. 30-38
	[metsänparannus, investoinnit, kannattavuus]

	Salminen, Olli:
	Vajaatuottoisuus liiketaloudellisena ongelmana. s. 39-45
	[vajaatuottoiset metsät, puuntuotanto, kannattavuus]

	Naskali, Arto:
	Metsän hinnoittelemattomien hyödykkeiden arvottaminen. s. 46-62
	[ympäristö, taloustieteet, metsät, moninaiskäyttö, arvo]

	Karhula, Jarmo:
	Maatilojen metsälisämaan oston kannattavuus. s. 63-74
	[metsät, maatilat, kauppa, lisämaa]

	Vehkamäki, Seppo:
	Objektiivisuus, subjektiivisuus ja hallintoviranomainen metsälön
	hinnan muodostumisessa. s. 75-78
	[metsälöt, hinnat, metsänarvonlaskenta]

	Hänninen, Harri:
	Yksityismetsänomistajat hakkuumahdollisuuksiensa käyttäjinä.
	s. 79-91
	[puunmyyntikäyttäytyminen, yksityismetsänomistajat, puukaupat,
	puunkorjuu, metsänomistajat]

	Palo, Matti:
	Yksityismetsätalouden edistäminen rakennemuutoksessa. s. 92-107
	[yksityismetsätalous,rakennemuutos,metsänomistajat]

	Korhonen, Marja:
	Suomen metsä- ja puuvarojen institutionaalinen säätely ja johtaminen.
	s. 108-125
	[metsävarat, puuvarat, säätely]

	Enroth, Raija-Riitta:
	Suomalaisen metsäteollisuuden kansainvälistyminen ja henkilöstön 
	kehittämistarpeet. 
	s. 126-132
	[metsäteollisuus, kansainvälistyminen, henkilöstö]

	Ihalainen, Ritva:
	Metsänhoitajat rakennemuutoksessa. s. 133-139
	[metsänhoitajat, rakennemuutos, ammatit]

	Tarkkanen, Tuomas:
	Informaation hankinta strategista johtamista varten - haaste 
	suomalaisille metsäteollisuusyrityksille. s. 140-146
	[johtaminen, informaatio, metsäteollisuus]

	Valtonen, Kari:
	Puutuotteiden loppukäyttötutkimukset talonrakentamisessa. 
	s. 147-156
	[puulevyt, sahatavara, käyttö, talonrakennus, rakentaminen]

	Hankala, Tapio:
	Puun energiakäyttö metsien hyväksikäytössä. s. 157-165
	[puu, energia, polttopuu, hake]

	Hänninen, Riitta:
	Suomen vanerimarkkinat Länsi-Euroopassa vuosina 1961-1986. 
	s. 166-178
	[vaneri, markkinat, metsäteollisuustuotteet, vienti]

	Mäkelä, Jarmo:
	Ekonometrisen mallin mahdollisuudet sahatavaran viennin 
	ennustamisessa energiakriisin jälkeen. s. 179-188
	[ekonometriset mallit, vienti, sahatavara, metsäteollisuustuotteet]

331
Petäjistö, Leena, Tapio Hankala & Sirpa Onttinen. 1989.
	Puu ja turve yhdyskuntien ja teollisuuden polttoaineena. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 331. - 40 s. + kuv. + liitt.
	[ISBN 951-40-1054-X]
	[puu, turve, polttoaineet, käyttö]


332
Parviainen, Jari, Jyrki Kangas & Pekka Knuutinen. 1989.
	Kolmevuotiaiden istutusrauduskoivikoiden alkukehitys Itä-Savossa.
	- Joensuun tutkimusasema. 
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 332. - 48 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-1056-6]
	[rauduskoivu, taimikot, Betula pendula, istutus, metsänuudistus, koivu]


333
Westerlund, Göran. (toim.). 1989.
	Metsäntutkimuslaitoksen henkilöstön julkaisutoiminta 1988. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 333. - 40 s.
	[ISBN 951-40-1057-4]
	[julkaisut, metsäntutkimus]


334
Tamminen, Pekka. 1989.
	Punalatikan tuhoista kärsivän männyntaimikon lannoitus. - Vantaa.
	Maantutkimusosasto.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 334. - 18 s. + kuv.+taul.
	[ISBN 951-40-1058-2]
	[punalatikka, mänty, taimikot, Aradus cinnamomeus, lannoitus,
	Pinus sylvestris, taimituholaiset, lannoitus]


335
Koivula, Jutta & Heikki Pajuoja. 1989.
	Metsätyövoiman rakenteellinen muutos: metsäalan rakennemuutoksen 
	tutkimusprojektin raportti 2. - Helsinki. Kansantaloudellisen
	metsäekonomian tutkimussuunta.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 335. - 43 s. + kuv. + taul.
	[ISBN 951-40-1061-2]
	[metsätyövoima, työolot, muutokset, metsätyö, koulutus, metsurit, 
	työmarkkinat]


336
Berg, Markku & Eero Kakkuri. 1989.
	Puun kasvatuksen kulut vuosina 1985 ja 1986. - Helsinki. 
	Matemaattinen osasto.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 336. - 24 s. + kuv. + taul.
	[ISBN 951-40-1065-5]
	[metsänhoito, kustannukset, metsätalous, metsäverotus, puunkasvatus,
	metsähallinto, kustannukset]


337
Laiho, Olavi & Tuire Kilponen. (toim.). 1989.
	Metsäntutkimuspäivä Tampereella 1988. - Parkanon tutkimusasema.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 337. - 58 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-1066-3]
	[metsänuudistus, suometsät, mykorritsat, männynversosyöpä]

	Sisältää seuraavat artikkelit. - Contains the following papers:

	Laiho, Olavi:
	Metsäntutkimuslaitos 70 vuotta. s. 3-5
	[metsäntutkimus, tutkimus]

	Kaunisto, Seppo:
	Turvemaiden ravinnetalouden perusteita. s. 6-14
	[turvemaat, kasvinravinteet, ojitus, suometsät, ravinteet, lannoitus]

	Reinikainen, Antti:
	Luonnontilaisesta suosta turvekankaaksi. s. 15-25
	[suotyypit, ojitus, kasvupaikkaluokitus]

	Levula, Teuvo:
	Maanmuokkaus metsän uudistamiseksi. s. 26-27
	[maanmuokkaus, metsänuudistus]

	Leikola, Matti:
	Kuusen luontainen uudistaminen Pirkka-Hämeen yksityismailla.
	s. 29-39
	[luontainen uudistaminen, Picea abies, metsänuudistus, kuusi]

	Sarjala, Tytti:
	Mykorritsat ja puiden typpiravitsemus. s. 40-48
	[mykorritsat, typpi, sienet, symbioosi, puut]

	Kurkela, Timo:
	Versosyöpäepidemioiden syyt. s. 49-53
	[sienituhot, Ascocalyx abietina, metsätuhot, männynversosyöpä]

	Suninen, Reijo:
	Versosyöpätilanne Pirkanmaalla. s. 54-58
	[sienituhot, Ascocalyx abietina, metsätuhot, männynversosyöpä]


338
Tervo, Leo. 1989.
	Ekbacken-ruisku tukkimiehentäin torjuntaan metsänviljelyaloilla. 
	- Suonenjoen tutkimusasema. 
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 338. - 15 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-1068-X]
	[kemiallinen torjunta, tukkimiehentäi, Hylobius abietis, Pinus sylvestris,
	torjunta, mänty, hyönteistuhot, taimet, maaperä]


339
Heiskanen, Juha. 1989.
	Kangasmaiden vesitalous: kirjallisuustarkastelu. - Helsinki. 
	Maantutkimusosasto.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 339. - 53 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-1069-8]
	[kangasmaat, vesitalous, metsänhoito, hydrologia]


340
Ramos, Adson, Jose G.A. Garneiro & Gilberto B. deSouza. 1989.
	Methods for the determination of amylase, invertase and cellulase
	in seeds of Araucaria angustifolia. - Helsinki. 
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 340. - 21 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-1070-1]
	[Araucaria angustifolia, kasvifysiologia, parananaraukaria, siemen,
	entsyymitoiminta]


341
Uotila, Antti & Lalli Laine. 1989.
	Research reports of Phacidium coniferarum, pruning damages
	and the effect of green pruning on the growth in conifers: bibliography
	= Tutkimusraportteja syyshaavakasta, havupuiden
	pystykarsintavaurioista ja karsintavoimakkuuden kasvuvaikutuksista:
	kirjallisuusluettelo. - Helsinki. Metsänsuojelun tutkimusosasto.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 341. - 20 s.
	[ISBN 951-40-1071-X]
	[Phacidium coniferarum]
	[syyshaavakka, julkaisut, pystykarsinta, havupuut, kirjallisuus, 
	bibliografiat, havupuut, vauriot]


342
Verkasalo, Erkki & Jorma Länsitalo. 1989.
	Pikkutukkien kappaleittainen mittaus Pohjois-Suomessa. 
	- Helsinki. Metsäteknologian tutkimusosasto.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 342. - 41 s.+ kuv.
	[ISBN 951-40-1074-4]
	[tilavuustaulukot, tukit, puutavaranmittaus, pikkutukit]


343
Maltamo, Matti & Jyrki Kangas, Rauno Tolonen. 1989.
	Vesakon alkukehitys ja sen vaikutus taimikkoon: kirjallisuustarkastelu.
	- Joensuun tutkimusasema.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 343. - 66 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-1077-99]
	[vesominen, puulajit, kasvifysiologia, koivu, luontainen uudistaminen,
	Betula, lisääminen, metsäekologia, vesakot, vesakontorjunta,
	taimikonhoito]


344
Rikala, Risto. 1989.
	Kontortamännyn kasvatuskoe: perustaminen ja taimien alkukehitys.
	- Suonenjoen tutkimusasema.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 344. - 46 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-1080-9]
	[Pinus contorta, koealat, kontortamänty, viljely] 


345
Sippola, Anna-Liisa. 1989.
	Suojelualuetyypit ja kansallispuistojen suojelun toteutuminen - 
	kahdeksan esimerkkiä. - Rovaniemen tutkimusasema. 
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 345. - 181 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-1081-7]
	[luonnonsuojelualueet, kansallispuistot, suojelualueet]

 

  Päivitetty:   11.11.2004/Kirjasto/KKKo  Metla : Julkaisut : Metlan Tiedonantoja    Palaute Metlan etusivulle