Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 1987
>

Finnish Forest Research Institute. Research Papers.

Helsinki : Metsäntutkimuslaitos, 1981-.
ISSN 0358-4283

Sarjan kotisivulle- Homepage of Research Papers

243-285 (1987)

Numerot maksutta toimituskuluin (5 EUR) lukuunottamatta niitä, joissa hinta.


243
Penttilä, Timo & Martti Varmola. (toim.). 1987.
	Lapin kolmion puuntuotannon mahdollisuudet. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 243. - 120 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-0867-7]


244
Maukonen, Antti. 1987.
	Ylispuuhakkuun taimikolle aiheuttamat vauriot. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 244. - 30 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-0866-9]


245
Hytönen, Jyrki. 1987.
	Lannoituksen vaikutus koripajun ravinnetilaan ja tuotokseen kahdella
	suonpohja-alueella. - Helsinki. 
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 245. - 31 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-0865-0]
	[Salix viminalis]


246
	Metsäntutkimuslaitoksen työohjelma 1987. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 246. - 120 s.
	[ISBN 951-40-0864-2]


247
Karppinen, Heimo & Harri Hänninen. 1987. 
	Hakkuumahdollisuuksien hyväksikäyttö yksityismetsälöillä: 
	5. Ennakkotietoja Keski-Pohjanmaan piirimetsälautakunnasta.
	- Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 247. - 48 s. + kuv.
		[ISBN 951-40-0863-49]


248
Hankala, Tapio. 1987.
	Puun energiakäytön alueelliset kasvumahdollisuudet. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 248. - 53 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-0862-6]


249
	Metsäpuiden kylmänkestävyys: tutkimuspäivän 1986 esitelmät.
	- Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 249. - 71 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-0861-8]

	Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

	Pelkonen, Paavo:
	Metsäpuiden pakkaskestävyys. s. 3-11

	Hänninen, Heikki:
	Metsäpuiden vuosirytmistä. s. 12-21

	Koski, Veikko:
	Kylvöajan vaikutus karaistumiseen. s. 22-30

	Raitio, Hannu:
	Pakkaskestävyys ja ravinteet. s. 31-35

	Repo, Tapani:
	Pakkaskestävyyden mittausmenetelmät. s. 36-48

	Repo, Tapani:
	Puiden pakkaskestävyyden määritys impedanssimenetelmällä. 
	s. 49-57

	Toivonen, Annika:
	Männyn taimien syysväri ja kuiva-ainepitoisuus karaistumisen 
	indikaattorina. s. 58-64
	[Pinus sylvestris]

	Kubin, Eero:
	Käytännön metsäammattimiesten näkemyksiä puiden
	terveydentilasta pakkastalven 1984-85 jälkeen. s. 65-66

	Sutinen, Marja-Liisa:
	Kennotaimien juurten pakkasvaurioista. s. 67-71


250
	Metsäntutkimuspäivä Kokkolassa: metsäteknologian 
	tutkimuspäivä. - Helsinki. 
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 250. - 113 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-0860-X]

	Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

	Ala-Ilomäki, Jari:
	Metsänkuljetuskaluston kulkuominaisuudet kantavalla maalla. 
	s. 3-17

	Eeronheimo, Olli:
	Kokemuksia telamaastureiden käytöstä metsäkuljetuksessa.
	s. 18-35

	Takalo, Sauli:
	Pientelamaasturi puutavaran kuormajuonnossa. s. 36-50

	Uusvaara, Olli:
	Puuntutkimussuunnan ohjelman pääpiirteet ja tavoitteet.
	s. 51-53

	Velling, Pirkko:
	Männyn ominaisuuksien maantieteellinen vaihtelu esimerkki
	nuoresta provenienssikoesarjasta. s. 54-68
	[Pinus sylvestris]

	Verkasalo, Erkki:
	Keski- ja pohjoispohjalainen hieskoivu vaneriteollisuuden raaka-aineena.
	s. 69-79
	[Betula pubescens]

	Rikkonen, Pentti:
	Havupuutukkien ja tavallisen kuitupuun mittaus sekä puuston pystymittaus.
	s. 80-85

	Sairanen, Pentti:
	Pitkän kuitupuun pinomittaustutkimus. s. 86-113


251
Virtanen, Eija. (toim.). 1987.
	BIB-viitetietokantaohjelmisto: version 2.1 käyttöohje.
	- Rovaniemen tutkimusasema. 
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 251. - 62 s.
	[ISBN 951-40-0859-69]


252
Kinnunen, Hilkka. 1987.
	Metlan sarjat viitetietokantana. - Rovaniemen tutkimusasema. 
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 252. - 24 s.
	[ISBN 951-40-0858-8]


253
Poikajärvi, Helena. (toim.). 1987.
	Metsäntutkimuspäivät Rovaniemellä 1986. - Helsinki. 
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 253. - 133 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-0857-X]

	Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

	Uronen, Reino:
	Ministeriö ja metsäntutkimus. s. 4-5

	Varmola, Martti:
	Mitä tiedetään Lapin kolmion puuntuotannollisesta potentiaalista? 
	s. 6-12

	Mattila, Eero:
	Metsävarat Lapin ja Koillis-Suomen piirimetsälautakuntien osa-alueissa:
	inventointi vuosina 1978-84. s. 13-29

	Jalkanen, Risto:
	Mäntytaimikon hirvituhoista typpilannoitetulla ruohoisella sararämeellä. 
	s. 30-38
	[Pinus sylvestris]

	Sutinen, Marja-Liisa:
	Taimien fysiologisesta kunnosta. s. 39-47

	Numminen, Erkki:
	Männyn siemenen siirto Pohjois-Suomessa. s. 48-60
	[Pinus sylvestris]

	Saastamoinen, Olli:
	Ennakkotuloksia marjojen ja sienien poiminnasta eräissä Lapin
	kunnissa v. 1985. s. 61-67

	Hyvärinen, Vesa:
	Metsikköhistoria ja metsäekologinen tutkimus. s. 68-73

	Harstela, Pertti:
	Lumi kuormitustekijänä puutavaran teossa. s. 74-79

	Pajuoja, Heikki:
	Metsätyö tällä hetkellä - työpäivän rakenteen tarkastelua. s. 80-88

	Tikkanen, Eero:
	Paksusammaltyypin kuusikoista ja niiden uudistamisesta. s. 89-98
	[Picea abies]

	Niska, Kaarina:
	Muokkauksen ja lannoituksen vaikutus männyn taimien alkukehitykseen.
	s. 99-108
	[Picea abies]

	Varmola, Martti:
	Lapin luontaisesti syntyneiden männyntaimikoiden harvennus.
	s. 109-121

	Penttilä, Timo:
	Sarkaleveyden vaikutus ojitetun suon puuntuotokseen - tuloksia
	Rovaniemen Imarin koekentältä. s. 122-133


254
Lehto, Kari. 1987.
	Turvallisuusnäkökohdista ja suojauksista Metsäntutkimuslaitoksen 
	atk-järjestelmissä. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 254. - 55 s.
	[ISBN 951-40-0856-1]


255
	Metsäntutkimuspäivä Taivalkoskella 1986. - Muhoksen tutkimusasema.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 255. - 51 s. 
	Julkaisulla virheellinen ISBN: 951-40-0886-3
	[ISBN 951-40-0855-3]

	Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

	Kubin, Eero:
	Puulajien vertailukokeet Koillismaalla. s. 1-17

	Valtanen, Jukka:
	Miten korkeiden maiden metsät uudistetaan. s. 18-27

	Niemistö, Pentti:
	Nuoren hieskoivun harventaminen. s. 28-39
	[Betula pubescens]

	Jääskeläinen, Osmo O.:
	Pohjois-Suomen hieskoivulla tänään kysyntää - entä huomenna.
	s. 40-51
	[Betula]


256
Jukola-Sulonen, Eeva-Liisa. [et al.]. 1987.
	Havupuiden elinvoimaisuus Suomessa vuosina 1985-1986. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 256. - 92 s.
	[ISBN 951-40-0854-5] [Full-text]


257
	Metsikkökokeiden maastotyöohjeet. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 257. - 237 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-0853-79


258
	Itä-Suomen metsätiedepäivä 9.12.1986: "Metsäntutkimus käytännön 
	toiminnan perustana?" - Joensuun tutkimusasema.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 258. - 61 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-0852-99

	Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

	Nyyssönen, Aarne:
	Suomen metsäntutkimuksen suuntaviivat. s. 5-11

	Hahtola, Kauko:
	Metsäntutkimus alueellisen kehityksen kannalta. s. 12-18

	Reunala, Aarne:
	Pehmeät arvot tulossa metsäntutkimukseen ja käytäntöön. s. 19

	Kilkki, Pekka:
	Tutkimusmenetelmät tiedon tuotannon välineenä. s. 20-26

	Leikola, Matti:
	Millainen on suomalainen metsäntutkija. s. 27-48

	Rauhalahti, Markku:
	Tutkimuksen tiedotus. s. 49-51

	Asplund, Kaj:
	"Metsäntutkimus käytännön toiminnan perustana." s. 52

	Takala, Pentti:
	Metsäntutkimus käytännön toiminnan perustana. s. 53

	Oksanen, Matti J.:
	Metsäteollisuuden odotukset metsäntutkimukselta. s. 54-55

	Elovainio, Aarne:
	Metsätehon tutkimustoiminta ja sen tulosten hyväksikäyttö.
	s. 56-58

	Kellomäki, Seppo:
	Puheenvuoro Itä-Suomen metsätiedepäivillä. s. 59

	Parviainen, Jari:
	Metsäntutkimus käytännön toiminnan pohjana? s. 60-61

259
Mäkinen, Pekka. 1987.
	Lumikenkien käyttö metsätyössä. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 259. - 14 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-0851-09


260
Pajuoja, Heikki. (ed.). 1987.
	Lauri Heikinheimo - forest economist and research leader:
	Lauri Heikinheimo's 70th anniversary. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 260. - 63 s.
	[ISBN 951-40-0850-29]

	Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

	Hämäläinen, Jouko:
	A review of the department of forest economics 1960-1984. s. 7-9

	Kuusela, Kullervo:
	Lauri Heikinheimo - forest economist and research leader: personal 
	reflections. s. 10-15

	Heikinheimo, Lauri:
	The industrial structure of the United States, Sweden and Finland 
	in 1880-2000. s. 16-22

	Heikinheimo, Lauri:
	Heikinheimo and his "family" - the philosophy behind the department. 
	s. 24-28

	Pajuoja, Heikki:
	Curriculum vitae. s. 30-36

	Pajuoja, Heikki:
	Bibliography of the department of forest economics 1960-1984. s. 38-63


261
Heikkilä, Risto & Jyrki Raulo. 1987.
	Hirvituhot vuosina 1976-77 istutetuissa rauduskoivun taimikoissa. 
	- Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 261. - 16 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-0849-9]
	[Betula pendula, Alces alces] 


262
Toropainen, Mikko. 1987.
	Pohjois-Karjalan, Itä-Savon ja koko Itä-Suomen metsätilasto 1974-1984. 
	- Joensuun tutkimusasema. 
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 262. - 57 s.
	[ISBN 951-40-0848-0]


263
	Punkaharjun metsänjalostuspäivä 1986. -Vantaa. Metsänjalostuksen
	tutkimusosasto.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 263. - 96 s.
	[ISBN 951-40-0845-6]

	Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

	Mikola, Jouni:
	Jälkeläistestaus siemenviljelyksien kehittämisen perustana. s. 5-42

	Velling, Pirkko:
	Laatuominaisuuksien ottaminen huomioon siemenviljelyksien 
	harventamisessa. s. 43-53

	Nikkanen, Teijo:
	Siemenviljelyksen harvennussuunnitelman teko atk:n avulla. s. 54-67

	Hagman, Max.:
	Kuusen pakkasvauriot talvella 1984-85 koetulosten valossa. s. 68-89
	[Picea abies]

	Ryynänen, Leena
	Solukkoviljely, keino visakoivun suvuttomaan lisäämiseen. s. 90-96
	[Betula pendula]


264
Tervo, Mikko & Jukka Lakomaa, Jarmo Mäkelä. 1987.
	Markkinahakkuiden suhdannevaihteluita edeltävät aikasarjat. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 264. - 35 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-0846-4]


265
Rauskala, Raimo. 1987.
	Kunnittaiset kantohinnat ja puukuutiometrin bruttoarvot 
	hakkuuvuonna 1985/86. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 265. - 59 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-0845-6]


266
Kortesharju, Jouko. 1987.
	Kulotuksen, kattamisen, kyntämisen ja ferrosulfaattikäsittelyn 
	vaikutus hillaan ojitetulla suolla . - Helsinki. 
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 266. - 18 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-0844-8]
	[Rubus chamaemorus]


267
Ihalainen, Antti. 1987.
	Puukohtaisten mittausten ja arviointien luotettavuudesta valtakunnan 
	metsien 8. inventoinnin pysyvillä koealoilla. - Helsinki. 
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 267. - 37 s.
	[ISBN 951-40-0843-X9


268
Kalaja, Hannu. 1987.
	Rumpuhakkuri TT 54 R 12. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 268. - 28 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-0842-19


269
Linnilä, Kimmo. 1987.
	Tilastollinen tietojenkäsittely mikrotietokoneilla. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 269. - 29 s.
	[ISBN 951-40-084-3]


270
	Metsäntutkimuspäivä Porissa 1986. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 270. - 60 s. + kuv
	[ISBN 951-40-0840-5]

	Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

	Kaunisto, Seppo:
	Mäntytaimikoiden lannoituksesta paksuturpeisilla soilla. s. 3-9
	[Pinus sylvestris]

	Levula, Teuvo:
	Urea metsänlannoitteena. s. 10-13

	Kinnunen, Kaarlo:
	Männyn uudistamisen onnistuminen Satakunnassa. s. 14-23
	[Pinus sylvestris]

	Laiho, Olavi:
	Kuusen luontainen uudistaminen. s. 24-37
	[Picea abies]

	Savonen, Eira-Maija:
	Siemenviljelyksen perustaminen ja Satakunnan siemenviljelykset. 
	s. 38-47

	Raitio, Hannu:
	Nuorten mäntyjen typpi-, kalsium- ja magnesiumtalouden häiriö 
	kuivalla kankaalla. s. 48-57
	[Pinus sylvestris]

	Kurkela, Timo:
	Männynversosyöpä. s. 58-60
	[Ascocalyx abietina]


271
Silfverberg, Klaus & Jorma Issakainen. 1987.
	Tuhkan määrän ja laadun vaikutus neulasten ravinnepitoisuuksiin ja 
	painoon rämemänniköissä. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 271. - 25 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-0839-1]
	[Pinus sylvestris]


272
Palo, Matti & Jyrki Salmi. (ed.). 1987.
	Deforestation or development in the third world? - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 272. - 258 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-0838-3]

	Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

	Siiriäinen, Ari:
	Man's role in the ecological progress in Africa : towards a long-term 
	historical model. s. 15-51

	Palo, Matti:
	Deforestation in the tropics: pilot scenarios based on quantitative
	analyses. s. 53-106

	Palo, Matti:
	Deforestation perspectives for the tropics : a provisional theory with 
	pilot applications. s. 107-139

	Mery, Gerardo:
	Latin American forest sector development : a short-term review 
	andprospects. s. 143-219

	Palo, Matti:
	Deforestation and development perspectives in developing countries:
	a research project plan for 1987-1991. s. 223-258


273
Parviainen, Jari. (ed.). 1987.
	Proceedings of the Symposium on the co-operation of forestry between 
	Finland and Brazil August 10-11, 1987. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 273. - 158 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-0837-5]
	[Brasilia]

	Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

	Nyyssönen, Aarne:
	Finnish forestry research and international cooperation. s. 17-23

	Parviainen, Jari:
	Cooperation in forestry research between the Finnish forest research 
	Institute and the Federal University of Parana (Curitiba, Brazil). s. 24-32

	Carneiro, Jose Geraldo de Araujo:
	The forest research cooperation between the Finnish forest 
	research institute and the "Universidade federal do Parana"
	in Brazil - complementary remarks. s. 33-40

	Valtanen, Hannu:
	The future trends for forestry and forest industry in Finland. s. 41-64

	Kengen, Sebastiano:
	The future trends of forestry sector and forest policy in Brazil. 
	s. 65-100

	Murakami, Etsuro:
	Future trends for the forest industry in Brazil. s. 101-115

	Kanninen, Markku:
	The oraganization, financing, and planning of Finnish forestry research. 
	s. 116-123

	Bianchetti, Arnaldo:
	National forest research program - PNPF. s. 124-131

	Gomide, Jose Livio:
	The linkage between university and industry forest research in Brazil: 
	the Federal University of Vicosa example. s. 132-135

	Leikola, Matti:
	Forestry education at the university of Helsinki. s. 135-138

	Kellomäki, Seppo:
	The forestry education and research at the university of Joensuu.
	s. 139-141

	Malinovski, Jorge Roberto:
	Forestry education and research at the "Universidade federal do Parana."
	s. 142-158


274
Verkasalo, Erkki. 1987.
	Polttohakkeen painomittauskokeilu akselipainovaa'alla. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 274. - 32 s. + kuv. + liitt
	[ISBN 951-40-0836-7]


275
Onttinen, Sirpa. 1987.
	Metsäalan toimihenkilöiden koulutustarve 1980- ja 1990-luvuilla.
	- Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 275. - 62 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-0835-9]


276
Jäppinen, Juha-Pekka. 1987.
	Suomalaisten metsäsienten vientimahdollisuudet = Finnish forest
	mushrooms - the export challenge. - Joensuun tutkimusasema.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 276. - 79 s.
	[ISBN 951-40-0834-0]


277
Eeronheimo, Olli. 19987.
	Puunkorjuu Yhdysvalloissa. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 277. - 59 s. + kuv. 
	Kurssikirja.
	[ISBN 951-40-0833-2]
	[Yhdysvallat]


278
Saarenmaa, Hannu & Helena Poikajärvi. 1987.
	Korkeiden maiden metsien uudistaminen: Metsäntutkimuspäivät
	Rovaniemellä 1987. - Rovaniemen tutkimusasema.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 278. - 179 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-0832-4]
	[vuoristot]

	Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

	Ritari, Aulis:
	Maaperä- ja ilmastovaikutuksen erottaminen metsänviljelykokeissa. 
	s. 8-16

	Norokorpi, Yrjö:
	Metsänviljelyn onnistuminen korkeilla alueilla. s. 17-31

	Mäkitalo, Kari:
	Kuusen luontaisesta uudistumisesta korkealla paksusammaltyypin maalla.
	s. 32-46
	[Picea abies]

	Fries, Clas:
	Svensk skogsforskning med inriktning på skogsföryngring i svåra 
	klimatlägen. s. 47-65

	Ruotsalainen, Seppo:
	Kuusen alkuperäsiirrot korkeilla mailla. s. 66-79
	[Picea abies]

	Mononen, Sinikka:
	Männynsiemenen siirrot Pohjois-Suomessa. s. 80-91
	[Pinus sylvestris]

	Numminen, Erkki:
	Röntgenanalyysi metsäpuiden siementen itävyyskelpoisuuden mittarina. 
	s. 92-103

	Häggman, Hely:
	Männyn siemenen syntypaikan jälkivaikutus taimien kehitykseen. 
	s. 104-114

	Häggman, Juhani:
	Voiko männyn siemen jälki-itää? s. 115-122
	[Pinus sylvestris]

	Norokorpi, Yrjö:
	Peräpohjolan kuusentaimien perkausmenetelmät. s. 123-135
	[Picea abies]

	Penttilä, Timo:
	Fosforilannoitteet suometsien lannoituksessa Pohjois-Suomessa. 
	s. 136-148

	Saarenmaa, Hannu:
	Myrskyjen seuraustuhot Lapin metsissä 1982-86. s. 149-151

	Mattila, Eero:
	Eriasteisten puuntuotannon rajoitusten piirissä olevat metsähallituksen
	metsät Lapissa. s. 152-163

	Penttilä, Timo:
	Lapin suometsät - VMI 7:n tuloksia. s. 164-174

	Varmola, Martti:
	Lapin metsä 2000 -projektin esittely. s. 175-179

	
279
Häkkinen, Risto & Kimmo Linnilä. 1987.
	Logistiset ja loglineaariset mallit ja niiden ratkaiseminen
	BMDP-ohjelmistolla. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 279. - 47 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-0831-6]


280
Juntunen, Marja-Liisa. 1987.
	Vaara-analyysi metsänomistajien hakkuutyöstä ennen ja jälkeen 
	lyhyen hakkuutekniikkakurssin. - Suonenjoen tutkimusasema.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 280. - 20 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-0830-89]


281
Moilanen, Mikko & Ari Ferm, Jorma Issakainen. 1987.
	Kasvihuonekokeita erilaisten jäteaineiden vaikutuksesta hieskoivun 
	alkukehitykseen turvealustalla. - Muhoksen tutkimusasema.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 281. - 36 s.
	[ISBN 951-40-0829-4]
	[Betula pubescens]


282
Verkasalo, Erkki. 1987.
	Rumpuhakkuri TT 97 R. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 282. - 45 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-0828-6]


283
Heinonen, Tiina & Tarja Lukkari. 1987.
	Puulajien kasvupaikkavaatimukset: alustavia tuloksia männyn, kuusen 
	ja rauduskoivun viljelyn onnistumisesta Nurmeksessa.
	- Joensuun tutkimusasema.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 283. - 19 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-0827-8]
	[Pinus sylvestris, Picea abies, Betula pendula]


284
	FAO/ECE/FINNIDA Meeting of Experts on Forest Resource Assessment.
	Kotka; 1987 Proceedings of ad hoc FAO/ECE/FINNIDA Meeting of 
	Experts on Forest Resource Assessment, Kotka 26-30 October 1987.
	- Helsinki. FINNIDA.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 284. - 433 s.
	[ISBN 951-40-0826-X]

	Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

	Wardle, P.:
	Objectives for international resource assessment. s. 13-35

	Singh, K.D.:
	Concepts and methodology of tropical forest resources assessment (1990). 
	s. 37-49

	Sokolov, V.:
	Aspects of temperate forest resource assessment relevant to 
	global framework. s. 51-76

	Padovani, F.:
	Towards a structure for the forest resources assessment. s. 77-129

	Haszprunar, Johann:
	National report: Austria. s. 133-143

	Nahuz, Marcio A.R.:
	National report: Brazil. s. 144-147

	Kyaw, U.S.:
	National report: Burma. s. 147-152

	Lowe, J.J.:
	National report: Canada. s. 153-159

	Longhui, Liu:
	National report: China. s. 159-163

	Molina, Luis Carlos:
	National report: Colombia. s. 164-174

	Matusk , Viliam:
	National report: Czechoslovakia. s. 175-179

	Schwenke, K.:
	National report: FRG. s. 180-186

	Kuusela, Kullervo:
	National report: Finland. s. 187-197

	Houllier, F.:
	National report: France. s. 198-206

	Thang, H.C.:
	National report: Malaysia. s. 207-220

	Sosa, Victor:
	National report: Mexico. s. 221-227

	Benessalah, Driss:
	National report: Morocco. s. 228-229

	Stuurman, F.J.:
	National report: Netherlands. s. 230-239

	Abayomi, J.O.:
	National report: Nigeria. s. 239-244

	Lovseth, Torgeir:
	National report: Norway. s. 245-249

	Barszczewski, W.:
	National report: Poland. s. 250-258

	Bengtsson, Göte:
	National report: Sweden. s. 259-266

	Mahrer, F.:
	National report: Switzerland. s. 267-282

	Bones, James T.:
	National report: U.S.A.. s. 283-287

	Orescanin, D.:
	National report: Yugoslavia. s. 288-293

	Yobwa, Ipalaka:
	National report: Zaire. s. 294-299

	Bengtsson, Göte:
	Estimation of fellings and total drain in Sweden. s. 303-308

	Collins, N.M.:
	The IUCN tropical forest programme and its linkages with the FAO 
	tropical forest resources assessment. s. 309-315

	Houllier, F.:
	Area change. s. 315-319

	Janz, Klaus:
	Assessing information on non-wood products and services from forests. 
	s. 320-327

	Kuusela, Kullervo:
	Resource assessment for predicting timber production. s. 328-337

	Lowe, J.J.:
	Classification and definitions. s. 338-341

	Malleux, J.:
	Forest Inventory Data Bank (FIDAB) into the forest resources assessment.
	s. 342-352

	Malleux, J.:
	Assessment of woody biomass changes in forestland. s. 353-356

	Molina, Luis Carlos:
	Compatibility among previous assessments and proposals for 1990. 
	s. 357-360

	Nahuz, Marcio A.R.:
	Scope and methodology of TFRA. s. 361-362

	Naumov, G.:
	UNEP's role and activities in management and conservation of 
	tropical resources. s. 363-368

	Nilsson, Sten:
	Forestry study at IIASA - experience on timber assessment studies 
	for Europe. s. 369-387

	Palo, Matti:
	Assessment of drain and uses of drain data : a review of Finnish 
	experiences. s. 388-395

	Pollanschütz, Josef:
	Estimate of increment. s. 396-397

	Riihinen, Päiviö:
	Economic and social aspects in forest resource assessment in developing 
	countries. s. 398-410

	Seppälä, Risto:
	Holistic forest sector models as means to combine forest resource 
	information to the use of resources. s. 411-416

	Sosa, Victor:
	Classification and assessment of forest and forestland degradation. 
	s. 417-422

	Thang, H.C.:
	Assessment of the forest resources of the ASEAN region and their
	management. s. 423-433


285
Pajuoja, Heikki. 1987.
	Markkinapuun hakkuiden ja puunkäytön perusteella laskettujen 
	poistumien vertailu. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 285. - 25 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-0825-1]

 

  Päivitetty:   11.11.2004/Kirjasto/KKKo  Metla : Julkaisut : Metlan Tiedonantoja   Palaute Metlan etusivulle