Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 1985
>

Finnish Forest Research Institute. Research Papers.

Helsinki : Metsäntutkimuslaitos, 1981-.
ISSN 0358-4283

Sarjan kotisivulle- Homepage of Research Papers

171-209 (1985)

Numerot maksutta toimituskuluin (5 EUR) lukuunottamatta niitä, joissa hinta.


171
Parviainen, Jari, Pertti Harstela & Leo Tervo. 1985.
	Kuutiopaakkutaimimenetelmä. - Joensuun tutkimusasema. 
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 171. - 44 s. + kuv.

	Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

	Parviainen, Jari:
	Menetelmän biologinen tausta ja yksivuotisten taimien kasvatuskokemuksia.
	s. 4-30

	Harstela, Pertti:
	Tuotannon teknologia. s. 31-44


172
Karppinen, Heimo. 1985.
	Hakkuumahdollisuuksien hyväksikäyttö yksityismetsälöillä (III):
	Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan ja Vaasan piirimetsälautakuntien
	aluetta koskevia ennakkotietoja. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 172. - 64 s. + kuv. + liitt.
	Nimeke myös eng.
	[ISBN 951-40-0932-0]


173
Kuusela, Kullervo. 1985.
	Metsäekosysteemi tutkittaessa ympäristönmuutoksia. - Helsinki. 
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 173. - 37 s.
	[ISBN 951-40-0930-4]


174
Hemmi, Lauri, Esa Ojala & Juhani Salmi. 1985.
	Mäntykuitupuun kuoriutuminen Kemijoen uitossa. - Helsinki. 
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 174. - 67 s. + kuv. + liitt.
	[ISBN 951-40-0929-0]


175
Hakkila, Pentti & Olli Uusvaara. 1985.
	Department of forest technology: at the Finnish Forest Research Institute.
	- Helsinki. 
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 175. - 83 s. + kuv 
	[ISBN 951-40-0928-2]


176
Rauskala, Raimo. 1985.
	Forest taxation and roundwood supply in Finland. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 176.
	[ISBN 951-40-0927-4]


177
Kaunisto, Seppo. (toim.). 1985.
	Metsityskokeet Kihniön Aitonevalla - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 177. - 53 s.
	Nimeke myös eng
	[ISBN 951-40-0926-6]


178
	Metsäntutkimuslaitoksen työohjelma 1985. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 178. - 101 s.
	[ISBN 951-40-0925-8]


179
Parviainen, Jari, Seppo Sokkanen & Matti Ruotsalainen. 1985.
	Metsän uudistamisen vaihtoehtoja vertaileva laskentaohjelma "VILJO.
	- Helsinki. 
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 179. - 93 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-0940-1]


180
Lähde, Erkki, Yrjö Norokorpi & Matti Oikarinen. 1985.
	Mikkelin ekoläänin metsien vaihtoehtoiset käsittelymallit. - Helsinki. 
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 180. - 67 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-0923-1]


181
	Harvennuspuun korjuu ja metsikön tuleva tuotto: vuoden 1984
	tutkimuspäivän esitelmät. - Helsinki. 
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 181. - 50 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-0961-4]

	Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

	Lähde, Erkki:
	Metsikön perustamistiheys - puun määrän ja laadun avain. s. 3-5

	Kallio, Tauno:
	Harvennusmetsien puunkorjuu ja metsätuhot. s. 6-7

	Isomäki, Antti:
	Tutkimus ajourien puuntuotannollisesta merkityksestä. s. 8-19

	Maukonen, Antti:
	Puunkorjuumenetelmien puustolle aiheuttamat vauriot. s. 20-26

	Sirén, Matti:
	Metsäkoneiden maastokelpoisuus. s. 27-43

	Harstela, Pertti:
	Korjuukustannusten ja metsikön tulevan tuoton optimointi. s. 44-50


182
Saksa, Timo. (toim.). 1985.
	Varttuneen metsän metsänhoidollisen käsittelyn vaihtoehdoista:
	Vesijaolla 7. -9.5.1984 pidetyn koulutus- ja neuvottelutilaisuuden
	alustukset. - Suonenjoen tutkimusasema.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 182. - 81 s. + kuv., kartt. + liitt.
	[ISBN 951-40-0924-X]

	Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

	Lähde, Erkki:
	Jatkuvan kasvatuksen edellytykset ja käyttömahdollisuudet. s. 4-12

	Linnilä, Kimmo:
	Läpimittajakauman kuvaamiseen käytettyjä malleja. s. 13-23

	Kubin, Eero:
	Jatkuva kasvatus pienmetsälön metsien hoidon vaihtoehtona. s. 24-31

	Sepponen, Pentti:
	Jatkuva kasvatus metsien moninaiskäytön kannalta. s. 32-38

	Laiho, Olavi:
	Alikasvosten elpyminen ja niiden hyväksikäyttö. s. 39-50

	Saksa, Timo:
	Aukon koon ja reunametsän sijainnin vaikutus metsän uudistumisen
	edellytyksiin. s. 51-59

	Valtanen, Jukka:
	Määrämittahakkuun vaikutukset metsän kehitykseen. s. 60-66

	Linnilä, Kimmo:
	Varttuneen metsän käsittelyvaihtoehdot. s. 67-81


183
Ringbom, Staffan. 1985.
	Virkesproduktionens totala lönsamhet och dess mätning. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 183. - 32 s.
	[ISBN 951-40-0922-3]


184
	Metsäntutkimuspäivä Seinäjoella 1984. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 184. - 47 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-0921-5]

	Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

	Kaunisto, Seppo:
	Suonpohjien metsätaloudellinen käyttö. s. 4-8

	Kinnunen, Kaarlo:
	Männyn luontaisen uudistamisen nykynäkymät. s. 9-15
	[Pinus sylvestris]

	Laiho, Olavi:
	Maanmuokkaus kivennäismaiden ongelma-alueilla. s. 16-24

	Raitio, Hannu:
	Hallavauriot männyllä. s. 25-34
	[Pinus sylvestris]

	Lipas, Erkki:
	Karujen kangasmaiden lannoitus. s. 35-43

	Ahti, Erkki:
	Hapansade ja sen vaikutukset. s. 44

	Kaunisto, Seppo:
	Turvekankaiden uudistaminen. s. 45

	Paavilainen, Eero:
	Suometsät valtakunnan metsien inventointien valossa. s. 46-47


185
Kuuluvainen, Jari. 1985.
	Short term demand for and suppy of sawlogs in Finland. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 185. - 139 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-0920-7]


186
Tikkanen, Eero. 1985.
	Aurausalueen heikkokuntoisten männyntaimien ravinnetaloudesta
	Pohjois-Suomessa. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 186. - 23 s.
	[ISBN 951-40-0919-3]
	[Pinus sylvestris]


187
Pajuoja, Heikki. 1985.
	Metsäverotus, kiertoaika ja puuntarjonta: teoreettinen katsaus. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 187. - 21 s.
	[ISBN 951-40-0918-5]


188
Eeronheimo, Olli. 1985.
	Suometsien hakkuumahdollisuudet. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 188. - 22 s. + kuv. kartt
	[ISBN 951-40-0917-7]


189
Juntunen, Marja-Liisa. 1985.
	Työnjohto metsäyhtiöissä: tapaustutkimus puunhankintaorganisaatioiden 
	piirien toimihenkilöiden työjärjestelyistä. - Helsinki. 
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 189. - 80 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-0916-9]


190
Kaila, Erkki, Hilkka Kinnunen & Tapio Timonen. 1985.
	BIB-viitetietokantaohjelmisto: tietokannan muodostus ja käyttö. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 190. - 31 s. + liitt
	[ISBN 951-40-0915-0]


191
Rauskala, Raimo. 1985.
	Kunnittaiset kantohinnat ja puukuutiometrin bruttoarvot
	hakkuuvuonna 1983/84. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 191. - 44 s. + kuv., kartt
	[ISBN 951-40-0914-2]


192
	Metsäntutkimuslaitoksen toimintakertomus 1984. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 192. - 117 s.
	[ISBN 951-40-0913-4]


193
	Metsäntutkimuslaitoksen tutkimusrekisterin vuosikirja ja
	julkaisutoiminta 1984. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 193. - 112 s.
	[ISBN 951-40-0912-6]


194
Heinonen, Jaakko. (toim.). 1985.
	Spatiaalisen tilastotieteen soveltaminen metsäntutkimukseen:
	seminaariraportti 4.2.1985 Keilaniemi, Espoo. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 194. - 129 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-0911-8]


195
Finèr, Leena. 1985.
	Tuloksia Ruokolahden Eräjärvensuon lannoituskokeesta. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 195. - 23 s. + kuv. kartt. + liitt
	Nimeke myös eng
	[ISBN 951-40-0939-8]


196
Saastamoinen, Olli & Helena Poikajärvi. (toim.). 1985.
	Tietojärjestelmien kehittäminen metsäalalla: ajankohtaista
	tutkimuksesta. Metsäntutkimuspäivät Rovaniemellä 1985. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 196. - 165 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-0910-X]

	Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

	Nyyssönen, Aarne:
	Metsäntutkimus ja metsätalouden käytäntö. s. 7-10

	Seppälä, Risto:
	Metsäsektorin tietojärjestelmä. s. 11-14

	Kaila, Erkki:
	Atk metsätiedon hallinnassa. s. 15-21

	Varmola, Martti:
	INKA-tietokanta kasvu- ja tuotostutkimusta varten metsätalouden 
	suunnittelun avuksi. s. 22-27

	Mattila, Eero:
	VMI-tiedostot ja niiden käyttö Lapissa. s. 28-36

	Taipale, Markku:
	KIVALO-kuviotietokannan rakenne ja hyväksikäyttö. s. 37-41

	Kilkki, Pekka:
	Metsätalouden suunnittelun tietojärjestelmä. s. 42-46

	Roiko-Jokela, Pentti:
	Metsähallituksen atk-järjestelmien kehitysnäkymät. s. 47-49

	Ahola, Tapani:
	Atk metsätalouden suunnittelussa Lapin piirimetsälautakunnassa. s. 50-53

	Pekkonen, Timo:
	Metsäkarttajärjestelmä. s. 56-59

	Saarenmaa, Hannu:
	Asiantuntijajärjestelmät - erikoistietous käytännön ulottuville. s. 60-66

	Häggman, Hely:
	Havukirvojen massaesiintymisen vaikutus eräissä puulajikokeissa. s. 67-74
	[Adelges]

	Jalkanen, Risto:
	Harmaakaristeen vaikutus männyn kasvuun. s. 75-81
	[Lophodermella sulcigena, Pinus sylvestris]

	Häggman, Juhani:
	Männyn neulasten talviväri. s. 82-88
	[Pinus sylvestris

	Norokorpi, Yrjö:
	Metsänuudistamisen ja taimikonhoidon periaatteet - lyhennelmä
	työryhmän mietinnöstä. s. 89-94

	Numminen, Erkki:
	Kuusirotujen sopeutuminen ilmastoon Pohjois-Suomessa. s. 95-103
	[Picea abies]

	Kortesharju, Jouko:
	Hillan kypsymisnopeudesta. s. 104-113
	[Rubus chamaemorus]

	Helle, Timo:
	Metsikön iän vaikutus poron laidunnukseen kuivilla kankailla. s. 114-122

	Saastamoinen, Olli:
	Panos-tuotosmenetelmä metsätoimialojen alueellisten
	kerrannaisvaikutusten tutkimuksessa. s. 123-135

	Naskali, Arto:
	Pohjois-Suomen raakapuumarkkinoiden ostajarakenne. s. 136-153

	Penttilä, Timo:
	Suometsien ensiharvennusleimikoiden rakenne. s. 154-166


197
Pajuoja, Heikki. 1985.
	Metsätyön tauottamistutkimuksen ennakkotulokset. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 197. - 21 s. + kuv. + liitt
	[ISBN 951-40-0909-69


198
Kubin, Eero & Hannu Raitio. 1985.
	Puustovauriot keväällä 1985 Suomessa: metsäammattimiehille osoitetun
	kyselyn tulokset. - Helsinki. 
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 198. - 30 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-0945-2]


199
Moilanen, Mikko. 1985.
	Runkokäyrämallien tarkkuus lannoitetussa rämemännikössä. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 199. - 27 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-0946-0]


200
Jäppinen, Jukka-Pekka, Markku Kirsi & Kauko Salo. 1985.
	Luonnonvaraisten sienten sadot ja kaupallinen poiminta Itä- Suomessa, 
	ensisijaisesti Pohjois-Karjalan läänissä. - Joensuun tutkimusasema.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 200. - 103 s.
	[ISBN 951-40-0908-8]


201
Sairanen, Pentti. 1985.
	Pystykarsintakokemuksia Neuvostoliitossa. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 201. - 45 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-0907-X]
	[Neuvostoliitto]


202
Kaunisto, Seppo & Kaarlo Kinnunen. 1985.
	Taimilajin ja taimitarhalla todetun kasvuhäiriön vaikutus männyntaimien 
	alkukehitykseen maastossa. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 202. - 23 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-0906-1]
	[Pinus sylvestris]


203
	Metsäntutkimuslaitoksen hallinnon tietojenkäsittelyn kehittämissuunnitelma
	vuosille 1986 - 1990: Metsäntutkimuslaitoksen hallinnon tietojenkäsittelyn
	kokonaistutkimuksen (Halko) yhteenvetovaiheen tulostusaineisto 7.10.1985.
	- Helsinki. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 203. - 22 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-0905-3]


204
Moilanen, Mikko & Jorma Issakainen. 1985.
	Lannoitusvaikutuksen riippuvuus levitysajankohdasta nuorissa
	rämemänniköissä. - Helsinki. 
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 204. - 32 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-0904-5]
	[Pinus sylvestris]


205
Voipio, Raili. 1985.
	Beeta-karoteenin väheneminen männyn neulasissa varastoinnin aikana
	ja sääkaapin käyttö neulasten keinovanhennukseen. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 205. - 24 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-0903-7]
	[Pinus sylvestris]


206
	Metsäntutkimuspäivä Kannuksessa 28.11.1985. - Muhoksen tutkimusasema.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 206. - 99 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-0902-9]

	Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

	Paarlahti, Kimmo:
	Turvemaan varttuneiden kuusikoiden ja koivikoiden lannoitus:
	ennakkotuloksia. s. 4-18
	[Picea abies, Betula]

	Ferm, Ari:
	Pienikokoisen hieskoivun rungon kosteuden ja tiheyden vaihtelu
	turvemaalla. s. 19-39
	[Betula pubescens]

	Hytönen, Jyrki:
	Kaatoajankohdan, kaatotavan ja kannonkorkeuden vaikutus viljeltyjen ja 
	luonnonpajujen sekä hieskoivun vesomiseen. s. 40-57
	[Betula pubescens, Salix]

	Valtanen, Jukka:
	Muokattujen alueiden luontainen taimettuminen Keski-Pohjanmaalla.
	s. 58-67

	Poikolainen, Jarmo:
	Havaintoja erään uudistusalan taimituhoista Keski-Pohjanmaalla.
	s. 68-80

	Kubin, Eero:
	Uudistamistavan valinta ja taimikonhoidon toteuttamistapa voimakkaasti
	vesoittuvalla alueella: esimerkki ongelmakentän tutkimisesta. s. 81-91

	Kurkela, Timo:
	Metsän taudit Pohjanmaalla. s. 92-99


207
Heikka, Timo. 1985.
	Meri Trackmo -telatraktori suopuuston harvennuksessa. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 207. - 38 s. + kuv. + liitt
	[ISBN 951-40-0901-0]


208
Tervo, Mikko (toim.). 1985.
	Havusahatukkilaatujen arvosuhdetutkimuksista. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 208. - 30 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-0900-2]


209
Ahti, Erkki & Antti Pätilä. 1985.
	Happaman laskeuman vaikutukset turvemaiden ominaisuuksiin:
	teoreettinen tarkastelu. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 209. - 34 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-0899-5]

 

  Päivitetty:   11.11.2004/Kirjasto/KKKo  Metla : Julkaisut : Metlan Tiedonantoja   Palaute Metlan etusivulle