Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 1984
>

Finnish Forest Research Institute. Research Papers.

Helsinki : Metsäntutkimuslaitos, 1981-.
ISSN 0358-4283

Sarjan kotisivulle- Homepage of Research Papers

126-170 (1984)

Numerot maksutta toimituskuluin (5 EUR) lukuunottamatta niitä, joissa hinta.


126
Veijalainen, Heikki. 1984.
	Hivenlannoituksen vaikutus erään istutusmännikön ravinnetalouteen
	turvemaalla. - Vantaa.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 126. - 19 s.
	[ISBN 951-40-0984-3]
	[Pinus sylvestris]


127
Silander, Veikko. 1984.
	Zanzibar forest tree nurseries: Report and guidelines
	November 1980 - June 1982. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 127. - 52 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-0983-5]


128
Rauskala, Raimo. 1984.
	Kunnittaiset kantohinnat ja puukuutiometrin bruttoarvot
	hakkuuvuonna 1982/83. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 128. - 38 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-0982-7]


129
Lyly, Olavi. (toim.). 1984.
	Metsänuudistamisen perusteista: Muhoksella 1.-2.11.1983
	pidetyn neuvottelu- ja koulutustilaisuuden alustukset. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 129. - 77 s.
	[ISBN 951-40-0981-9]

	Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

	Nieminen, Jarmo:
	Metsäpuiden siemensato uudistamisen lähtökohtana. s. 4-16

	Laiho, Olavi:
	Puulajien vaikutus maan ominaisuuksiin metsän uudistamisen kannalta. 
	s. 17-27

	Lähde, Erkki:
	Metsikön perustamistiheys - laatua vai määrää. s. 28-33

	Saksa, Timo:
	Tiheyden ja puulajisuhteiden vaikutus männyn taimien pituuskehitykseen.
	s. 34-43

	Tikkanen, Eero:
	Monimuotoinen metsäekosysteemi. s. 44-50

	Oikarinen, Matti:
	Erirakenteisuus vai tasarakenteisuus taimikkovaiheessa. s. 51-55

	Lyly, Olavi:
	Liittyykö kemialliseen vesakontorjuntaan riskejä ja ongelmia
	metsäluonnon kannalta. s. 56-63

	Valtanen, Jukka:
	Mitä muuttaisin käytännön metsänhoito-ohjeissa. s. 64-73

	Kinnunen, Kaarlo:
	Pysyvät seurantakokeet metsänuudistamisen ja taimikonhoidon 
	tutkimuksissa. s. 74-77


130
Vuokila, Yrjö. 1984.
	Harsinnan teoriaa ja käytäntöä. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 130. - 107 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-0976-2]


131
Toropainen, Mikko. 1984.
	Valtion avustukset kuntien aluelämpöinvestoinneissa. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 131. - 79 s. + kuv. + liitt.
	[ISBN 951-40-0977-0]


132
Ferm, Ari & Jyrki Hytönen. 1984.
	Säilytyksen vaikutus kosteusnäytteeseen puun kuivamassan määrityksessä.
	-Kannuksen tutkimusasema.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 132. - 16 s. + kuv
	[ISBN 951-40-0980-0]


133
Moilanen, Mikko & Jorma Issakainen. 1984.
	Ojituksen, lannoituksen ja muokkauksen vaikutuksesta luontaiseen
	uudistumiseen piensararämeellä. - Muhoksen tutkimusasema.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 133. - 17 s.
	[ISBN 951-40-0975-4]


134
Parviainen, Jari, Matti Ruotsalainen & Seppo Sokkanen. 1984.
	Metsänviljelyn toimenpideketjuja vertaileva laskentaohjelma "Viljo".
	- Joensuun tutkimusasema.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 134. - 66 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-0974-6]


135
Virtanen, Jaakko, Yrjö Norokorpi & Seppo Kaunisto. (toim.). 1984.
	Metsänuudistamisen ja taimikonhoidon periaatteet. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 135. - 32 s.
	[ISBN 951-40-0973-8]
	[metsänuudistus, taimikonhoito, bibliografiat]


136
Sairanen, Pentti. 1984.
	Kuitupuukuorman mittaus rautatiekuljetuksessa. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 136. - 22 s.
	[ISBN 951-40-0972-X]


137
	Metsäntutkimuspäivä Porissa 1983. - Parkanon tutkimusasema.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 137. - 65 s.

	Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

	Lähde, Erkki:
	Metsäntutkijan vastuusta. s. 4-6

	Kaunisto, Seppo:
	Suometsien uudistaminen turvekangasvaiheissa. s. 7-21

	Reinikainen, Antti:
	Kasvuhäiriöprojektin toiminta 1976-1981. s. 22-29

	Kinnunen, Kaarlo:
	Juuriston epämuodostumat männyntaimilla. s. 43-47

	Lipas, Erkki:
	Uusintalannoitus kangasmailla. s. 48-55

	Ahti, Erkki:
	Ilman epäpuhtauksien vaikutus metsien kasvuun ja metsämaahan. 
	s. 56-65

	Laiho, Olavi:
	Ongelmallisten metsänviljelykohteiden maanpinnan valmistus.
	s. 30-42


138
Siira, Jouko & Jorma Tahvanainen. (toim.). 1984.
	Lietelannoitus energiapuun kasvatuksessa. - Joensuun tutkimusasema.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 138. - 42 s.
	[ISBN 951-40-0965-7]

	Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

	Siira, Jouko:
	Lietelannoituksen vaikutus vesipajun (Salix cv. aquatica) ja 
	rauduskoivun (Betula pendula) kasvuun ja kemialliseen koostumukseen. 
	s. 3, 7-18
	[Salix cv. aquatica, Betula pendula]

	Hokkanen, Timo J.:
	Jätelannoituksen vaikutuksesta maaperän biologiseen aktiivisuuteen.
	s. 3, 19-29

	Tahvanainen, Jorma:
	Lietelannoitetun vesametsän tuotoksesta ensimmäisen kasvukauden 
	aikana. s. 4, 30-42


139
	Metsäntutkimuslaitoksen työohjelma 1984. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 139. - 78 s.
	[ISBN 951-40-0969-X]


140
	Metsäntutkimuslaitoksen tutkimusrekisteri 1984. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 140. - 83 s.
	[ISBN 951-40-0968-1]


141
Tervo, Mikko & J.A. Selby. (ed.). 1984.
	Symposium on forest products and roundwood markets, Hanasaari,
	Finland 14.-16.11.1983. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 141. - 202 s.
	[ISBN 951-40-0964-9]

	Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

	Juslin, Heikki:
	Export marketing strategies and functions of Finnish forest industry:
	theoretical background and empirical example. s. 5-17

	Hytönen-Kemiläinen, Riitta:
	A note on export functions for Finnish forest products. s. 18-29

	Valtonen, Kari:
	End-use of wood products in construction. s. 30-47

	Solberg, Birger:
	Univariate stochastic models and transfer function models for
	shortterm prognosis of sawnwood export prices to West Germany
	- some preliminary results. s. 48-68

	Carlén, Ola:
	Determinants of Swedish market shares of pulp and paper in the 
	Common Market. s. 69-79

	Kilander, Kjell:
	Present structure of the Swedish roundwood market and likely
	future trends. s. 80-87

	Gundersen, Gunnar A.:
	Market for timber and forest products in Norway. s. 88-97

	Jensen, Soeren Floee:
	The Danish market for coniferous roundwood. s. 98-105

	Remes, Jouni:
	Buyer concentration in the roundwood markets of Northern Finland.
	s. 106-120

	Löfgren, Karl-Gustaf:
	The ranking of different behavioral modes for a firm facing an
	uncertain supply curve. s. 121-133

	Bångman, Gunnel:
	Effects from subsidies to forestry on timberproduction and 
	regional employment. s. 134-149

	Kuuluvainen, Jari:
	On the timber supply behaviour of private nonindustrial
	forest owners in Finland. s. 150-162

	Saastamoinen, Olli:
	Stumpage and land rent theory. s. 163-169

	Tervo, Mikko:
	A recursive model of the Finnish roundwood markets. s. 170-179


	Kuuluvainen, Jari:
	Sawtimber markets in Finland. s. 180-192


142
Maukonen, Antti. 1984.
	Kulotusteknologian kehittäminen. - Suonenjoen tutkimusasema.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 142. - 26 s.
	[ISBN 951-40-0963-0]


143
Veijalainen, Heikki. 1984.
	Tuloksia rämetaimikoiden lannoituskokeista Keski-Pohjanmaan
	rannikkoalueelta. - Vantaa. 
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 143. - 27 s.
	[ISBN 951-40-0960-6]


144
Kaunisto, Seppo. 1984.
	Alustavia tuloksia kasvuhäiriöisten männyntaimien kehityksestä
	suopohjan turpeella. -Helsinki. - Parkanon tutkimusasema.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 144. - 15 s.
	[ISBN 951-40-0959-2]
	[mänty, kasvuhäiriöt, suot, Pinus sylvestris, kasvinravinteet, 
	kasvuhäiriöt, suot, kasvuhäiriöt, mänty]


145
Teivainen, Terttu. 1984.
	Myyrätuhojen runsaus ja niiden esiintymisalueet vuonna 1982/83. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 145. - 12 s. + kuv. + kartt.
	[ISBN 951-40-0958-4]


146
Selby, J. Ashley. 1984.
	Entrepreneurs in rural areas: a humanistic approach to the study of 
	small sawmills in North Karelia, Finland. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 146. - 123 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-0957-6]


147
Kanniainen, Vesa & Jari Kuuluvainen. 1984.
	On price adjustment in the sawlog and sawnwood export markets of 
	the Finnish sawmill industry. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 147. - 32 s.
	[ISBN 951-40-0955-X]


148
Sepponen, Pentti, Vuokko Pitkänen & Helena Poikajärvi. (toim.). 1984.
	Metsien kasvupaikkaluokitus: metsäntutkimuspäivät
	Rovaniemellä 1984. - Rovaniemen tutkimusasema. 
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 148. - 188 s.
	[ISBN 951-40-0954-1]

	Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

	Leikola, Matti:
	Miten metsätyyppiteoria kehittyi v. 1909-1925. s. 6-20

	Leikola, Matti:
	Miten metsätyyppijärjestelmä kehittyi v. 1909-1925. s. 21-37

	Lähde, Erkki:
	Pohjois-Suomen kasvupaikkojen erityispiirteistä ja luokituksen kehittämisestä.
	s. 38-46

	Sepponen, Pentti:
	Kangasmetsien kasvupaikkojen syntyprosessi ja eräitä luokitusmahdollisuuksia.
	s. 47-56

	Ritari, Aulis:
	Maiden luokittelu metsätalouden tarpeisiin. s. 57-64

	Reinikainen, Antti:
	Soiden ja metsäojitettujen turvemaiden luokittelun perusteet ja nykyongelmat. 
	s. 65-78

	Penttilä, Timo:
	Suometsien puustobonitoinnin mahdollisuudet. s. 79-89

	Eurola, Seppo:
	Luonnontilaisten soiden ekologia ja soiden metsänojituskelpoisuus.
	s. 90-108

	Numminen, Erkki:
	Pohjois-Suomen suotyyppien erikoispiirteitä. s. 109-112

	Kuusela, Kullervo:
	Maan luokitus valtakunnan metsien inventoinnissa. s. 113-117

	Timonen, Mauri:
	Kuvioittaisen arvioinnin kehittämisen suuntaviivoja. s. 118-131

	Gustavsen, Hans Gustav:
	Kasvupaikan luokittelu puuston valtapituuden ja iän avulla. s. 132-141

	Roiko-Jokela, Pentti:
	Pituusboniteettien käyttömahdollisuudet Pohjois-Suomessa. s. 142-147

	Varmola, Martti:
	Taimikoiden pituusbonitoinnin ongelmia. s. 148-151

	Lovén, Lasse:
	Metsämaiden veroluokitus Pohjois-Suomessa. s. 152-160

	Norokorpi, Yrjö:
	Korkeiden maiden erityispiirteet metsäveroluokituksessa. s. 161-170

	Numminen, Erkki:
	Verhopuuston käyttö kuusen istutuksessa. s. 171-177

	Saarenmaa, Hannu:
	Mauri-myrskyn seuraustuhot : ennakkotuloksia. s. 178-188


149
Hari, Pertti. (toim.). 1984.
	Metsäntutkimukseen liittyvistä kehityssuunnista. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 149. - 38 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-0970-3]


150
Hotanen, Juha-Pekka. 1984.
	Metsien tuoton alueellisista eroista sekä metsäveroperustemuutoksien 
	vaikutuksista kunnittaisiin tuottoeroihin Pohjois-Karjalassa.
	- Joensuun tutkimusasema.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 150. - 58 s.
	[ISBN 951-40-0966-5]


151
Björklund, Tarja. 1984.
	Tervalepän biomassa. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 151. - 71 s.
	[ISBN 951-40-0948-7]
	[Alnus glutinosa]


152
Kakkuri, Eero. 1984.
	Yksityismetsänomistajien puun kasvatuksen kulut vuosina 1981 ja 1982.
	- Helsinki. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 152. - 17 s.
	[ISBN 951-40-0949-5]


153
Korhonen, Markku. 1984.
	Esituloksia Sköldvikin alueen metsien kasvututkimuksesta vuosina 1974-1983.
	- Helsinki. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 153. - 69 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-0951-7]
	[ilman saastuminen, kasvututkimukset, metsänarviointi, metsätuhot]


154
Tiihonen, Paavo & Jaakko Virtanen. 1984.
	Koetuloksia ilmakuvien käytöstä puuston arvioinnissa Paltamossa v. 1982 
	= Use of aerial photographs to estimate growing stock in Paltamo in 1982.
	- Helsinki. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 154. - 27 s.
	[ISBN 951-40-0950-9]


155
	Metsäntutkimuslaitoksen toimintakertomus 1983. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 155. - 133 s.
	ISBN 951-40-0953-3

	Metsäntutkimuslaitoksen tutkimusrekisterin vuosikirja ja
	julkaisutoiminta 1983. Liite julkaisuun:
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 155. - 113 s.


156
Paarlahti, Kimmo (toim.). 1984.
	Jaakkoinsuon koeojitusalue 75 vuotta. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 156. - 68 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-0952-5]


157
Kaila, Erkki & Markku Taipale. 1984.
	TUTKA-tiedonhallintaohjelmisto: tietokannan muodostus ja käyttö.
	- Helsinki. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 157. - 113 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-0947-9]


158
	Metsäntutkimuspäivä Oulussa 1984. - Muhoksen tutkimusasema.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 158. - 70 s.
	[ISBN 951-40-0944-4]

	Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

	Pietiläinen, Pekka:
	Kasvupaikan ja neulasten ravinteiden keskinäiset suhteet. s. 1-9

	Kubin, Eero:
	Kulotuksen välitön vaikutus kangashumuksen liukoisten ravinteiden määrään. 
	s. 10-21

	Kupila-Ahvenniemi, Sirkka:
	Männyn kukkiminen. s. 22-36
	[Pinus sylvestris]

	Valtanen, Jukka:
	Männyn luontaisen uudistamisen mahdollisuudet. s. 37-50
	[Pinus sylvestris]

	Savilampi, Pentti:
	Muhoksen ja Kälviän viljelytaimikoiden inventointituloksia. s. 51-64

	Paavilainen, Eero:
	Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan sekä Kainuun suometsät vuosina 1951-1983.
	s. 65-70


159
Kanninen, Kaija. 1984.
	Työnjohdolliset turvallisuustoimenpiteet hakkuutyössä. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 159. - 71 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-0943-6]


160
Teivanen, Terttu. 1984.
	Myyrätuhojen runsaus ja niiden esiintymisalueet Suomessa vuonna 1983/84.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 160. - 12 s.
	Nimeke myös eng.
	[ISBN 951-40-0942-8]


161
Takalo, Sauli & Tarmo Myllymäki. 1984.
	Honda-puutarhatraktori kuormajuonnossa. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 161. - 34 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-0938-X]


162
Toropainen, Mikko. 1984.
	Aluelämpölaitosten polttoainevalintojen kannattavuus.
	- Joensuun tutkimusasema.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 162. - 117 s. + liitt.
	[ISBN 951-40-0941-X]


163
Hytönen, Jyrki & Ari Ferm. 1984.
	Vesipajun vesojen puuteknisiä ominaisuuksia. - Kannuksen tutkimusasema.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 163. - 20 s. + kuv.
	Nimeke myös eng.
	[ISBN 951-40-0979-7]
		[Salix 'Aquatica']


164
Tervo, Leo. 1984.
	Uudelleenkierrätysperiaatteella toimiva kasvinsuojeluruisku taimitarhalla.
	- Suonenjoen tutkimusasema.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 164. - 32 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-0962-2]


165
Tikkanen, Eero & Hannu Raitio. 1984.
	Pohjois-Suomen aurausalueiden männyntaimien epänormaali
	kehitys ja olettamus sen syystä = A hypothesis on the cause of
	abnormal development of Scots pine saplings on ploughed sites
	in Northern Finland. - Rovaniemen tutkimusasema.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 165. - 27 s.
	[ISBN 951-40-0937-1]


166
Kalaja, Hannu. 1984.
	Varastointi- ja siirtolaitteiden toimintahäiriöt metsähaketta käyttävissä
	lämpölaitoksissa. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 166. - 24 s.
	[ISBN 951-40-0936-3]


167
Huuri, Olavi, Erkki Lähde & Leena Huuri. 1984.
	Tiheyden vaikutus istutusmännikön laatuun. -Vantaa.
	Metsänhoidon tutkimusosasto. 
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 167. - 22 s.
	[ISBN 951-40-0935-5]


168
Mikkola, Kari & Eeva-Liisa Jukola-Sulonen. 1984.
	Yhteisöekologisten aineistojen käsittely ja analysointi VAX-tietokoneella.
	- Helsinki. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 168. - 18 s.
	[ISBN 951-40-0931-2]


169
Snellman, Veli & Kari Valtonen. 1984.
	Energiapuu ja sen toimittajat Virtain yksityismetsätaloudessa v. 1979-80.
	- Helsinki. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 169. - 69 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-0934-7]


170
Palo, Matti, Lauri Heikinheimo & Seppo Repo. (toim.). 1984.
	N.A. Osara - metsäekonomisti ja metsänhoitaja = N.A. Osara - forest
	economist and forestry administrator. - Helsinki. 
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 170. - 108 s. + kuv.
	[ISBN 951-40-0933-9]

 

  Päivitetty:   11.11.2004/Kirjasto/KKKo  Metla : Julkaisut : Metlan Tiedonantoja   Palaute Metlan etusivulle