Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 1983
>

Finnish Forest Research Institute. Research Papers.

Helsinki : Metsäntutkimuslaitos, 1981-.
ISSN 0358-4283

Sarjan kotisivulle- Homepage of Research Papers

81-125 (1983)

Numerot maksutta toimituskuluin (5 EUR) lukuunottamatta niitä, joissa hinta.


81
Pellikka, Marketta. 1983.
		Homepölyaltistus polttohakkeen käsittelyn yhteydessä. 
		Metsäteknologian tutkimusosasto.
		Metsätyötieteen tutkimussuunta. - Helsinki.
		Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 81. - 76 s.


82
Järveläinen, Veli-Pekka. 1983.
		Hakkuumahdollisuuksien hyväksikäyttö yksityismetsälöillä:
		Itä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon
		piirimetsälautakuntien aluetta koskevia ennakkotietoja.
		- Helsinki. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 82. - 59 s.


83
Kakkuri, Eero & Rauskala Raimo, Viitanen Erkki. 1983.
		Kantohintatason määrittäminen. Matemaattinen osasto. 
		- Helsinki.
		Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 83. - 20 s.


84
Heikka, Timo & Soramäki Arja. 1983.
		HS-500 HDK hakkuutähdehakkuri. Metsäteknologian
		tutkimusosasto. Metsätyötieteen tutkimussuunta. - Helsinki.
		Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 84. - 18 s.


85
		Metsäntutkimuslaitoksen työohjelma 1983. - Helsinki.
		Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 85. - 108 s.


86
Pekkonen, Timo. 1983.
		Leimikon puuston tilavuuden arviointi regressioennustinta
		käyttäen. Matemaattinen osasto. - Helsinki.
		Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 86. - 63 s.


87
Rauskala, Raimo & Snellman Carl-Gustaf. 1983.
		Kunnittaiset kantohinnat ja puukuutiometrin bruttoarvot
		hakkuuvuosina 1980/81 ja 1981/82. Matemaattinen osasto.
		- Helsinki.
		Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 87. - 11 s. + 44 liites.


88
Aarne, Martti & Uusitalo Matti. 1983.
		Yksityisluontoisten metsien raakapuun kanto- ja
		hankintahinnat hakkuuvuoden 1982/83 alkupuoliskolla. 
		Matemaattinen osasto. - Helsinki.
		Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 88. - 3 s.


89
Vuokila, Yrjö. 1983.
		Suomalaisen puuntuotostutkimuksen menneisyys ja tulevaisuus. 
		- Helsinki.
		Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 89. - 103 s.


90
Salo, Kauko & Sepponen Pentti. (toim.). 1983.
		Luonnonmarja- ja sienitutkimuksen seminaari, osa I:
		Joensuu 6.-7.10.1982. -Joensuun tutkimusasema.
		Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 90. - 163 s.

		Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

		Kardell, Lars
		Blåbär i svensk skogsforskning.
		Luonnonmarja- ja sienitutkimuksen seminaari, osa I.
		s. 12-22.
		[Vaccinium myrtillus]

		Junttila, Olavi
		Research on cloudberry in Norway.
		Luonnonmarja- ja sienitutkimuksen seminaari, osa I.
		s. 23-33.
		[Rubus chamaemorus]
  
		Havas, Paavo
		Metsämarjojemme talvehtimisen ekologiasta.
		Luonnonmarja- ja sienitutkimuksen seminaari, osa I.
		s. 34-37.
  
		Lindholm, Tapio
		Halla varvikossa.
		Luonnonmarja- ja sienitutkimuksen seminaari, osa I.
		s. 50-58.

		Teräs, Ilkka
		Mustikan ja puolukan pölyttäjät Etelä-Suomessa.
		Luonnonmarja- ja sienitutkimuksen seminaari, osa I.
		s. 59-65.
		[Vaccinium myrtillus]
		[Vaccinium vitis-idaea]
  
		Nousiainen, Hannu
		Eräiden Vaccinium-lajien pölytysbiologiasta, kukinnasta ja
		marjonnasta. 
		Luonnonmarja- ja sienitutkimuksen seminaari, osa I.
		s. 66-86.
		[Vaccinium]
  
		Heikinheimo, Osmo
		Luonnonmarjojen kasvintuhoojat ja niiden merkitys.
		Luonnonmarja- ja sienitutkimuksen seminaari, osa I.
		s. 87-94.

		Kurkela, Timo
		Puolukanlumihome.
		Luonnonmarja- ja sienitutkimuksen seminaari, osa I.
		s. 95-100.
		[Vaccinium vitis-idaea]
  
		Koponen, Seppo
		Hillan tuhohyönteisistä.
		Luonnonmarja- ja sienitutkimuksen seminaari, osa I.
		s. 101-103.
		[Rubus chamaemorus]
  
		Raatikainen, Mikko
		Puolukkasadon ennustamisesta.
		Luonnonmarja- ja sienitutkimuksen seminaari, osa I.
		s. 104-115.
		[Vaccinium vitis-idaea]
  
		Raatikainen, Mikko
		Puolukkasadon kappalemäärä, paino, tilavuus sekä niiden
		väliset suhteet kasvukauden aikana. Luonnonmarja- ja
		sienitutkimuksen seminaari, osa I.
		s. 116-121. 
		[Vaccinium vitis-idaea]
  
		Salo, Kauko
		Marja- ja sienisatojen seuranta VMI-tutkimuksen osana
		Pohjois-Karjalassa. Luonnonmarja- ja sienitutkimuksen
		seminaari, osa I. s. 122-134.

		Sepponen, Pentti
		Metsäntutkimuslaitoksen Kivalon koealueen marjatutkimukset.
		Luonnonmarja- ja sienitutkimuksen seminaari, osa I.
		s. 135-142.
  
		Huttunen, Antti
		Karpalo eri suotyypeillä.
		Luonnonmarja- ja sienitutkimuksen seminaari, osa I.
		s. 143-147.
		[Vaccinium oxycoccos, Vaccinium microcarpum]
  
		Kortesharju, Jouko
		Pitkäaikaisen hillasatoennuste- ja satoseurantatutkimuksen
		aloittaminen Länsi-Lapissa 1982. Luonnonmarja- ja
		sienitutkimuksen seminaari, osa I.
		s. 148-152. 
		[Rubus chamaemorus]
  
		Etholén, Kullervo
		Metsänhoidollisten toimenpiteiden vaikutuksista marjasatoihin.
		Luonnonmarja- ja sienitutkimuksen seminaari, osa I.
		s. 153-160.

		Niittymaa, Lasse
		Puolukan lannoituskokeista.
		Luonnonmarja- ja sienitutkimuksen seminaari, osa I.
		s. 161-163.
		[Vaccinium vitis-idaea]


91
Salo, Kauko & Sepponen Pentti. (toim.). 1983.
		Luonnonmarja- ja sienitutkimuksen seminaari. 
		Joensuu 6.-7.10.1982: Osa II. - Joensuun tutkimusasema.
		Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 91. - 98 s.

		Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

		Norokorpi, Yrjö
		Kivalon kokeilualueen sienisatotutkimukset.
		Luonnonmarja- ja sienitutkimuksen seminaari, osa II.
		s. 4-10.
  
		Saari, Veli
		Luonnontilaisten suotyyppien sienisadoista Korpilahden
		Ristisuolla vuosina 1981 ja 1982. Luonnonmarja- ja
		sienitutkimuksen seminaari, osa II.
		s. 11-20.
  
		Ohenoja, Esteri
		Lannoituksen vaikutuksesta metsäsieniin.
		Luonnonmarja- ja sienitutkimuksen seminaari, osa II.
		s. 21-29.
  
		Jalkanen, Risto
		Korvasienen puoliviljelykokeita.
		Luonnonmarja- ja sienitutkimuksen seminaari, osa II.
		s. 30-34.
		[Gyromitra esculenta]
  
		Pellinen, Markku J.
		Puuta lahottavien ruokasienten viljelymahdollisuuksista.
		Luonnonmarja- ja sienitutkimuksen seminaari, osa II.
		s. 35-40.
  
		Saastamoinen, Olli
		Marjojen ja sienien talteenoton taloudesta.
		Luonnonmarja- ja sienitutkimuksen seminaari, osa II.
		s. 41-53.
  
		Luoma-Juntunen, Pirjo
		Kuivattujen sienien käytöstä.
		Luonnonmarja- ja sienitutkimuksen seminaari, osa II.
		s. 54-57.
  
		Veijalainen, Heikki
		Metsämarja- ja sienitoimikunnan mietinnön toteutumisesta.
		Luonnonmarja- ja sienitutkimuksen seminaari, osa II.
		s. 58-65.
  
		Härkönen, Marja
		Ruokasieniasetus ja kauppasieniluettelo.
		Luonnonmarja- ja sienitutkimuksen seminaari, osa II.
		s. 66-72.
  
		Lahti, Seppo
		Koulutus sienten käytön aktivoijana.
		Luonnonmarja- ja sienitutkimuksen seminaari, osa II.
		s. 73-77.
  
		Wendell, Gunnar
		Sienikonsulttina Ruotsissa - Projekt "Naturprodukter i
		Västernnorrland". Luonnonmarja- ja sienitutkimuksen
		seminaari, osa II.
		s. 78-84


92
Aarne, Martti. 1983.
		Markkinahakkuut 1.7.-31.12.1982 ja kalenterivuonna 1982
		piirimetsälautakuntien alueittain. Matemaattinen osasto. 
		- Helsinki.
		Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 92. - 14 s.


93
Kakkuri, Eero. 1983.
		Ilomantsin luonnonsuojelualueiden taloudellinen merkitys
		puuntuotannolle ja matkailulle. Matemaattinen osasto.
		- Helsinki.
		Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 93. - 23 s.


94
		Tutkimuspäivän 1982 esitelmät. - Parkanon tutkimusasema.
		Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 94. - 56 s.

		Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

		Kaunisto, Seppo
		Puuston typpilannoitustarpeen arvioiminen turvemailla.
		s. 4-19.
  
		Raitio, Hannu
		Männyntaimien kasvuhäiriöt taimitarhoilla.
		s. 20-25.
		[Pinus sylvestris]
  
		Kinnunen, Kaarlo
		Yli 10-vuotiaiden mäntytaimikoiden tila Länsi-Suomessa.
		s. 26-31.
		[Pinus sylvestris]
  
		Laiho, Olavi
		Kuusen luontaisesta uudistumisesta.
		s. 32-41.
		[Picea abies]
  
		Laiho, Olavi
		Lahon alkuunpääsy pystypuuston vaurioista ja sen estäminen.
		s. 42-56.


95
Nieminen, Jarmo. 1983.
		Varttuneet kontortametsiköt Kivalon kokeilualueella. 
		- Rovaniemen tutkimusasema.
		Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 95. - 14 s.
		[Pinus contorta]


96
		Metsikkökokeiden maastotyöohjeet 1982. Metsänarvioimisen
		tutkimusosasto. Puuntuotoksen tutkimussuunta. - Helsinki.
		Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 96. - 176 s.


97
Lilja, Sakari. (toim.). 1983.
		Tuloksia torjunta-ainekokeista 1982. 
		Metsänsuojelun tutkimusosasto. Torjunta-aineiden tarkastus.
		- Helsinki.
		Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 97. - 23 s.


98
Hytönen, Jyrki. 1983.

		Vaaka- ja pystyistutuksen vertailua pajunkasvatuksessa. 
		Kannuksen tutkimusasema.
		Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 98. - 14 s.
		[Salix]


99
Juutinen, Paavo & Varama Martti. 1983.
		Ruskean mäntypistiäisen esiintyminen vuosina 1980-1983.
		- Helsinki.
		Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 99. - 22 s.
		[Neodiprion sertifer]


100
Teivainen, Terttu. (toim.). 1983.
		Metsäntutkimuslaitoksesta metsäntutkimuskeskukseksi:
		metsäntutkimuslaitoksen organisaation kehittämistyöryhmän
		mietintö. - Helsinki.
		Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 100. - 126 s.
		[METOR = Metsäntutkimuslaitoksen organisaation
		kehittämistyöryhmä]


101
Poikolainen, Jarmo & Kubin Eero. 1983.
		Tuloksia kapealatvaisen kuusen juurruttamisesta.
		-Muhoksen tutkimusasema.
		Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 101. - 12 s.


102
Löyttyniemi, Kari. 1983.
		Sähköpaimen taimikkojen suojauksessa hirvivahingoilta. 
		Metsänsuojelun tutkimusosasto. - Helsinki.
		Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 102. - 7 s.


103
Löyttyniemi, Kari & Repo Seppo. 1983.
		Hirven ja valkohäntäpeuran aiheuttamat metsävahingot:
		tiedustelun tuloksia 1976 ja 1982.
		Metsänsuojelun tutkimusosasto. - Helsinki.
		Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 103. - 13 s.


104
Rikala, Risto & Vähänummi Kimmo. 1983.
		Kasvatusalustan vaikutus yksivuotiaiden männyn kennotaimien
		kehittymiseen. Suonenjoen tutkimusasema.
		Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 104. - 20 s.


105
		Metsäntutkimuspäivät Rovaniemellä. 
		Rovaniemen tutkimusasema.
		Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 105. - 152 s.

		Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

		Vuokila, Yrjö
		Tutkimus ja Metsän Vuosi 1983.
		s. 1-8.
  
		Kuusela, Kullervo
		Metsäntutkimuksen painoalueet Lapissa.
		s. 9-13.
  
		Roiko-Jokela, Pentti
		Tutkimustoiminta Rovaniemen tutkimusasemalla.
		s. 14-17.

		Saastamoinen, Olli
		Metsien moninaiskäytön ekonomia Saariselän alueella.
		s. 18-27.
  
		Timonen, Mauri
		Käytännön metsätalouden metsät ja niiden kuvaus
		tietokonekartakkein.
		s. 28-46.
  
		Paavilainen, Eero
		Alustavia tuloksia turvemaiden jatkolannoituksesta Lapissa.
		s. 47-56.
  
		Norokorpi, Yrjö
		Männyn luontainen uudistaminen Lapissa.
		s. 57-71.
		[Pinus sylvestris]
  
		Roiko-Jokela, Pentti
		Taimikoiden kunto ylispuiden poiston jälkeen.
		s. 72-82.
  
		Ritari, Aulis
		Metsämaan lämpötalous Pohjois-Suomessa.
		s. 83-97.
  
		Mäkitalo, Kari 
		Koetuloksia männyn viljelyn onnistumisesta eri tavoin
		käsitellyllä paksusammaltyypin maalla Lapissa.
		s. 98-110.
		[Pinus sylvestris]
  
		Jalkanen, Risto
		Männynversoruosteen aiheuttamista vaurioista ja
		kasvutappioista.
		s. 111-115.
  
		Mattila, Eero
		Pohjois-Suomessa suoritettavat inventointitutkimukset.
		s. 116-136.
  
		Jaakkola, Ilkka
		Rovaniemen maalaiskunnan marjasatoinventointi.
		s. 137-143.

		Herva, Pekka
		Kivalon kokeilualueen sienisadoista ja -lajistosta vuosina
		1981-1982. s.144-152.


106
Ryynänen, Leena. 1983.
		Pohjois-Suomen männyn suurkeräyssiemenen laatu 10 vuoden
		varastoinnin jälkeen.
		Metsänjalostuksen tutkimusosasto. - Helsinki.
		Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 106. - 15 s.
		[ISBN 951-40-0998-3]


107
Saarsalmi, Anna & Palmgren Kristina, Levula Teuvo. 1983.
		Viljelylepikon alkukehitys ja biomassaan sitoutuneiden
		ravinteiden määrä. Maantutkimusosasto. - Helsinki.
		Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 107. - 33 s.
		[Alnus incana]


108
Kinnunen, Kaarlo & Laurila Ilkka. 1983.
		Erilaisten männyntaimien juuriston ja verson alkukehitys
		karuhkolla moreenimaalla. Parkanon tutkimusasema.
		Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 108. - 30 s.


109
Hannelius, Simo
		Metsätilojen markkinakehityksestä Mikkelin läänissä
		1.4.1975-31.8.1982. Liiketaloudellisen metsäekonomian
		tutkimussuunta. - Helsinki.
		Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 109. - 25 s.
		[ISBN 951-40-0996-7]


110
		Metsäntutkimuslaitoksen toimintakertomus 1982. - Helsinki.
		Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 110. - 102 s.
		[ISBN 951-40-0993-2]


111
		Metsäntutkimuslaitoksen tutkimusrekisterin vuosikirja ja
		julkaisutoiminta 1982. - Helsinki.
		Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 111. - 101 s.
		[ISBN 951-40-0992-4]


112
Kuuluvainen, Jari & Loikkanen Heikki A., Salo Jorma. 1983.
		Yksityismetsänomistajien puuntarjontakäyttäytymisestä / The
		timber supply behaviour of the private nonindustrial forest
		owners in Finland. 
		Kansantaloudellisen metsäekonomian tutkimussuunta. - Helsinki.
		Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 112. - 100 s.
		[ISBN 951-40-0995-9]


113
Laasasenaho, Jouko & Snellman Carl-Gustav. 1983.
		Männyn, kuusen ja koivun tilavuustaulukot / Volymtabeller
		för tall, gran och björk. Metsänarvioimisen tutkimusosasto.
		Metsäninventoinnin tutkimussuunta. - Helsinki.
		Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 113. - 91 s.
		[ISBN 951-40-0999-1]
		[Pinus sylvestris, Picea abies, Betula]


114
Lipas, Erkki & Levula Teuvo, Välikangas Pekka. 1983.
		Eräitä metsänlannoitustuloksia Lapista. Abstract: Some
		forest fertilization results from Finnish Lapland. 
		Maantutkimusosasto. - Vantaa.
		Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 114. - 14 s.
		[ISBN 951-40-0997-5]


115
Tiihonen, Paavo & Virtanen Jaakko. 1983.
		Suurimittakaavaisiin ilmakuviin ja maastoarviointiin
		perustuva metsätaloussuunnitelma / Forest management plan
		based on large-scale aerial photographs and field survey.
		Metsänarvioimisen tutkimusosasto. Metsäninventoinnin
		tutkimussuunta. - Helsinki.
		Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 115. - 23 s.
		[ISBN 951-40-0994-0]


116
Raitio, Hannu
		Hypoteesi männyntaimien kasvuhäiriöiden synnystä
		taimitarhoilla ja kivennäismailla. - Parkanon tutkimusasema.
		Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 116. - 15 s.


117
Rummukainen, Ukko & Voipio Pekka. 1983.
		Tuloksia rikkakasvien kemiallisesta torjunnasta rauduskoivun
		koulinta-alalla turvemaalla. Suonenjoen tutkimusasema.
		Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 117. - 18 s.
		[Betula pendula]


118
Lappi, Juha & Smolander Heikki. 1983.
		AKTA: aineistojen kuvallisen ja tilastollisen analyysin
		ohjelma. Suonenjoen tutkimusasema.
		Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 118. - 38 s.
		[ISBN 951-40-0991-6]


119
		Metsäntutkimuspäivä Suomussalmella ja Sotkamossa 1983. 
		Muhoksen tutkimusasema.
		Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 119. - 92 s.

		Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

		Oikarinen, Matti
		Viljeltyjen rauduskoivikoiden kasvu ja kehitys.
		s. 1-18.
		[Betula verrucosa]

		Pietiläinen, Pekka 
		Nitraattitypen muuttuminen nitriitiksi männyn päätesilmuissa ja
		neulasissa : esituloksia.
		s. 19-28.
		[Pinus sylvestris]
  
		Kubin, Eero
		Taimien elinympäristötutkimus Paltamon Kivesvaarassa.
		s. 29-39.
  
		Savilampi, Pentti
		Kuntakohtaisten viljelyinventointien yhdistelmä
		vuosilta 1977-1982.
		s. 40-52.
  
		Lähde, Erkki
		Jatkuva kasvatus metsänkäsittelyn yhtenä vaihtoehtona.
		s. 53-62.
  
		Valtanen, Jukka
		Muokkaustavat ja metsänuudistamisen tulos.
		s. 63-72.

		Moilanen, Mikko
		Suursararämeen puuston kehityksestä ojituksen ja lannoituksen 
		jälkeen Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa.
		s. 73-84.
  
		Meriluoto, Markku
		Siementävä puusto luontaisessa uudistamisessa - unohdettu
		puuntuotostekijä?
		s. 85-92.


120
		Metsäntutkimuspäivä Kannuksessa 15.9.1983. 
		Kannuksen tutkimusasema.
		Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 120. - 38 s.
		[ISBN 951-40-0990-8]

		Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

		Paavilainen, Eero
		Suometsät valtakunnan metsien inventointien valossa.
		s. 1-2.
  
		Leppänen, Heikki
		Kannuksen kokeilualue.
		s. 3-6.
  
		Veijalainen, Heikki
		Lannoituksen vaikutuksesta suotaimikoiden kasvuun Kruunupyyn
		Fiskarsholmin palstalla.
		s. 7-9.
  
		Vuollekoski, Martti
		Metsäojien perkaustutkimuksia.
		s. 10-12.
  
		Ferm, Ari
		Tuloksia koivun kasvatustiheyskokeesta sekä männyn ja koivun
		sekakasvatuskokeesta turvemaalla.
		s. 13-17.
		[Betula, Pinus sylvestris]
  
		Hytönen, Jyrki
		Nopeakasvuisten puulajien tutkimus.
		s. 18-20.
  
		Pohjonen, Veli
		Suomalainen energiametsätutkimus ja kansainvälinen yhteistyö.
		s. 21-22.
  
		Issakainen, Jorma
		Levitysajankohdan vaikutuksesta lannoitustulokseen
		riukuvaiheen rämemänniköissä.
		s. 23-25.
  
		Isomäki, Antti
		Ajourien puuntuotannollinen hinta: Käytäväharvennuskoe
		164/01-04.
		s. 26-32.

		Takalo, Sauli
		Terri-telamaasturi.
		s. 33-36.


121
Halonen, Olli & Tulkki Heikki, Derome John. 1983.
		Nutrient analysis methods. Maantutkimusosasto. - Vantaa.
		Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 121. - 28 s.
		[ISBN 951-40-0988-6]


122
Uusvaara, Olli. 1983.
		Viljelymänniköstä saadun sahatavaran laatu ja arvo. 
		- Helsinki. 
		Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 122. - 105 s.
		[ISBN 951-40-0989-4]


123
Järveläinen, Veli-Pekka & Karppinen Heimo. 1983.
		Hakkuumahdollisuuksien hyväksikäyttö yksityismetsälöillä
		(II) : Satakunnan ja Pirkka-Hämeen piirimetsälautakuntien
		aluetta koskevia ennakkotietoja.
		Kansantaloudellisen metsäekonomian tutkimussuunta. - Helsinki.
		Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 123. - 57 s. 
		[ISBN 951-40-0987-8]


124
		Metsäntutkimuspäivä Joensuussa 15.11.1983: tavoitteena
		kehityskelpoinen taimikko - onko metsänuudistaminen
		kaavamaista. - Joensuun tutkimusasema.
		Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 124. - 90 s.

		Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

		Mälkönen, Eino
		Maan kunnostaminen metsänuudistamisessa.
		s. 6-16.
  
		Heinonen, Tiina
		Pääpuulajien kasvupaikkavaatimukset ja metsän uudistaminen.
		s. 17-26.
  
		Parviainen, Jari
		Männyn eri taimilajien menestyminen eri tavoin muokatuilla
		- uudistamisaloilla ennakkotuloksia.
		s. 27-39.
		[Pinus sylvestris]
  
		Parviainen, Jari
		Metsänviljelyn toimenpideketjuja vertaileva laskentaohjelma
		"Viljo".
		s. 40-47.

		Nevalainen, Seppo
		Pohjois-Karjalan metsäpatologisten ongelmien kartoitus.
		s. 48-68.
  
		Paavilainen, Eero
		Suometsät valtakunnan metsien inventointien valossa.
		s. 69-70.
  
		Päivänen, Juhani
		Metsänuudistamisen vaihtoehdot vanhoilla ojitusalueilla.
		s. 71-80.
  
		Finér, Leena
		Metsäojituksen vaikutus suon pintakasvillisuuteen ja taimien
		alkukehitykseen.
		s. 81-90.


125
Erkki Numminen & Hannu Saarenmaa. (toim.) 1983.
		Pallas-Ounas-työryhmän mietintö. Kolarin tutkimusasema. 
		Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 125. - 100 s.
		[ISBN 951-40-0985-1]

 

  Päivitetty:   11.11.2004/Kirjasto/KKKo  Metla : Julkaisut : Metlan Tiedonantoja   Palaute Metlan etusivulle