Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 1982
>

Finnish Forest Research Institute. Research Papers.

Helsinki : Metsäntutkimuslaitos, 1981-.
ISSN 0358-4283

Sarjan kotisivulle- Homepage of Research Papers

37-80 (1982)

Numerot maksutta toimituskuluin (5 EUR) lukuunottamatta niitä, joissa hinta.


37
Salo, Kauko (toim.). 1982.
	Metsämarja- ja sienisatotutkimuksen menetelmäongelmia.
	-Joensuun tutkimusasema.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 37. - 37 s.

	Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

	Salo, Kauko:
	Metsämarja- ja sienitutkimus Metsäntutkimuslaitoksessa.
	s. 5-7.

	Kortesharju, Jouko:
	Kukkahavaintojen käyttökelpoisuus hillan (Rubus chamaemorus)
	satoarvioinnissa. s. 8-13.

	Sepponen, Pentti
	Metsäntutkimuslaitoksen Kivalon kokeilualueessa tehtävän
	marjantutkimuksen menetelmäongelmia. s. 14-19.

	Veijalainen, Heikki:
	Metsämarja- ja sienisatojen mittauksessa käytetyistä koealoista.
	s. 20-25.

	Jalkanen, Risto:
	Ruotsalainen menetelmä korvasienisatojen inventoimiseksi ja
	korvasienisatojen inventoinnin ongelmia. s. 26-30.

	Saastamoinen, Olli:
	Pikamenetelmä metsämarjasatojen inventointiin.
	s. 31-33.

	Salo, Kauko:
	Isokarpalon (Vaccinium oxycoccos) viljelymenetelmät Eestissä.
	s. 34-37.


38
Hari, Pertti. (et al.). 1982.
	Metsäntutkimuslaitoksen tutkimussuunnittelun kehittäminen:
	työryhmän raportti. Matemaattinen osasto. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 38. - 38 s.


39
Löyttyniemi, Kari. 1982.
	Varoajat käytettäessä maandesifiointiaineita taimitarhassa.
	Metsänsuojelun tutkimusosasto. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 39. - 6 s.
	Summary.


40
	Metsäntutkimuslaitoksen työohjelma 1982. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 40. - 92 s.


41  
Teivainen, Terttu. 1982.
	Metsäpuiden taimien myyrätuhot vuonna 1980/81 ja
	taimien- tuhoriskialueet.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 41. - 14 s.


42
Hari, Pertti. (toim.). 1982.
	Metsätieteiden lähestymistavoista ja menetelmistä.
	Matemaattinen osasto. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 42. - 73 s.

	Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

	Kuusela, Kullervo:
	Otannan ja yleistettävyyden ongelma metsäntutkimuksessa.
	s. 10-14.

	Palo, Matti:
	Metsäntutkimusongelman täsmentäminen käytännön ja teorian
	vuorovaikutuksena. s. 15-26.

	Hari, Pertti:
	Kokeellisen metsäntutkimuksen perusteita.
	s. 27-30.

	Hari, Pertti:
	Tutkimusongelman metodisista hahmottamistavoista.
	s. 52-55.

	Sievänen, Risto:
	Dynaamisista malleista.
	s. 65-73.


43
Parviainen, Jari. 1982.
	Metsäpuiden taimien kasvatus ja istutus : luentosarja menetelmien
	biologisista perusteista ja vaikutuksista taimiin.
	- Joensuun tutkimusasema.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 43. [2. p. 1987] - 114 s.


44
Kakkuri, Eero & Karhu Teuvo. 1982.
	Puun kasvatuksen kulut vuosina 1975-1980. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 44. - 15 s.


45
Lilja, Sakari. (toim.). 1982.
	Tuloksia torjunta-ainekokeista 1980-81. Metsänsuojelun tutkimusosasto.
	Torjunta-aineiden tarkastus. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 45. - 72 s.


46
Aarne, Martti. 1982.
	Markkinahakkuut 1.7.-31.12.1981 piirimetsälautakuntien alueittain.
	- Matemaattinen osasto. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 46. - 8 s.


47
Huuri, Olavi & Raulo Jyrki, Virta Olli. 1982.
	Yksinomaan muovihuoneen suojassa kasvatettujen männyn ja
	kuusen taimien metsänviljelykelpoisuus. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 47. - 60 s.


48  
Mäki, Elina & Rauskala Raimo. 1982.
	Yksityisluontoisten metsien raakapuun kanto- ja hankintahinnat
	kalenterivuonna 1981. Matemaattinen osasto. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 48. - 15 s.


49
Harstela, Pertti & Tervo Leo. 1982.
	Paljasjuuristen taimien tuotannon teknologia.
	- Suonenjoen tutkimusasema.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 49. - 84 s.


50
Taimi, Kauko & Hartman Markus. 1982.
	Metsäntutkimuslaitoksen ja metsähallituksen yhteistoimintakokeet
	turvemailla 1970-1980. Suontutkimusosasto. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 50. - 79 s.


51
Starr, Michael & Levula Teuvo, Heikkilä Risto. 1982.
	Männyn ja kuusen taimien alkukehitys muokkaus- ja lannoituskokeilla. 
	Maantutkimusosasto. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 51. - 11 s.


52
Saramäki, Jussi & Silander Paula. 1982.
	Lannoituksen ja harvennuksen vaikutus männyn latvukseen. 
	- Helsinki. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 52. - 42 s.


53
	Metsäntutkimuslaitos. Suontutkimusosasto. 1982.
	Finnish Forest Research Institute. Department of Peatland Forestry.
	- Suontutkimusosasto. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 53. - 20 s.


54
Toropainen, Mikko. 1982.
	Kotimaisten polttoaineiden käyttöön siirtymisen kannattavuus ja 
	julkinen rahoitustuki. Kansantaloudellisen metsäekonomian 
	tutkimussuunta. - Helsinki. 
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 54. - 112 s.


55
	Metsäntutkimuslaitoksen toimintakertomus 1981.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 55. - 180 s.


56
Karjula, Matti. (et al.). 1982.
	Metsänviljelyn vaihtoehtojen valintaperusteet kivennäismailla:
	kirjallisuustarkastelu. - Joensuun tutkimusasema.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 56. [2. p. 1987]. - 103. s.


57
Heikinheimo, Lauri & Kakkuri Eero. 1982.
	Metsä maatilan taloudessa. Kansantaloudellisen matsäekonomian 
	tutkimussuunta. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 57. - 44 s.


58
	Pohjois-Lapin metsät: Metsäntutkimuspäivät Rovaniemellä 1982. 
	Rovaniemen tutkimusasema.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 58. - 51 s.

	Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

	Kallio, Paavo:
	Metsänrajan dynamiikasta. s. 1.

	Kuusela, Kullervo:
	Peräpohjolan hakkuusuunnitteen arvioimisen perusteet.
	s. 2-6.

	Mattila, Eero:
	Pohjois-Lapin metsävarat inventointitietojen perusteella.
	s. 7-16.

	Ritari, Aulis:
	Maankäsittelyvaihtoehdot.
	s. 17-28.

	Roiko-Jokela, Pentti:
	Metsänkäsittelyn toimenpiderajan määrittäminen.
	s. 29-34.

	Sepponen, Pentti:
	Metsän sivutuotteet.
	s. 35-39.

	Timonen, Mauri:
	Pohjois-Lapin metsien erityispiirteet.
	s. 40-51.


59
Yrjönen, Klaus. 1982.
	NSR-projekt: arbetsinsatser och kostnader vid skogsförnyelse. 
	Metsäteknologian tutkimusosasto, metsätyötieteen tutkimussuunta.
	- Helsinki. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 59. - 74 s.
	[NSR = Nordiska skogsarbetsstudiernas råd. - "Skogsföryngringsarbetets
	mekanisering" - projektin osatutkimus]


60
Appelroth, S.-E. 1982.
	Tidsbehovet och prestationen vid manuell plantering av täckrotsplantor 
	efter maskinell markberedning. Summary: Time required for and 
	performance rate in manual planting of containerised nursery stock
	after mechanical site preparation. - Metsäteknologian tutkimusosasto,
	metsätyötieteen tutkimussuunta. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 60. - 306 s.


61  
Tervo, Mikko & Mäki Elina. 1982.
	Markkinapuun hakkuutilastojen vertailu vuosina 1970-1980. 
	Liiketaloudellisen metsäekonomian tutkimussuunta. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 61. - 22 s.


62  
Juntunen, Marja-Liisa. 1982.
	Tuhkan levityksen terveydellisten haittojen arviointi.
	- Suonenjoen tutkimusasema. 
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 62. - 17 s.


63
Kuuluvainen, Jari. 1982.
	Sawtimber markets and business cycles in the Finnish sawmilling
	industry: results of a preliminary study. Lyhennelmä kansantaloustieteen 
	laudatur-tutkielmasta: "Sahateollisuuden suhdannevaihtelut ja
	sahatukin markkinat Suomessa, esitutkimus". 
	Kansantaloudellisen metsäekonomian tutkimussuunta. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 63. - 37 s.


64
Heinonen, Jaakko. (toim.) 1982.
	Tutkimusaineistojen hyödyntämisen tehostaminen.
	Matemaattinen osasto. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 64. - 9 s.


65
Yrjö Norokorpi & Sepponen Pentti. (toim.) 1982.
	Kilpisjärven alueen maankäytön yleissuunnitelma.
	- Rovaniemen tutkimusasema.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 65. - 29 s.


66
Tiihonen, Paavo & Virtanen Jaakko. 1982.
	Koetuloksia ilmakuvien käytöstä energiapuun arvioinnissa 
	Kannuksessa v. 1979-80. Metsänarvioimisen tutkimusosasto, 
	metsäninventoinnin tutkimussuunta. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 66. - 24 s.
	Summary.


67
Kuusela, Kullervo. 1982.
	Suomen puuntuotannon tavoiteohjelma 1980-luvulle.
	- Metsänarvioimisen tutkimusosasto, metsäninventoinnin tutkimussuunta.
	- Helsinki. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 67. - 48 s.


68
Uusitalo, Matti. 1982.
	Metsänhoito- ja perusparannustyöt vuonna 1981. Matemaattinen osasto.
	- Helsinki. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 68. - 5 s.


69
Uusitalo, Matti. 1982.
	Metsänhoito- ja perusparannustyöt 10-vuotiskaudella 1971-80. 
	Matemaattinen osasto. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 69. - 32 s.


70  
	Metsäntutkimuspäivä Oulaisissa 1982. - Muhoksen tutkimusasema.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 70. - 77 s.

	Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

	Moilanen, Mikko:
	Tuloksia lannoituksen vaikutuksesta varttuneen suomännikön 
	kehitykseen Pohjois-Pohjanmaalla. s. 1-13.

	Pietiläinen, Pekka:
	Ravinteiden puutteen vaikutus männynneulasten 
	valonheijastusominaisuuksiin. s. 14-21.

	Meriluoto, Markku:
	INKA - nykymetsien kasvu- ja kehitystietoa metsätalouden 
	suunnittelun avuksi. s. 22-29.

	Kubin, Eero:
	Karike ja sen merkityksestä metsänhoidossa.
	s. 30-39.

	Savilampi, Pentti:
	Kärsämäen viljelytaimikoiden inventointituloksia. 
	s. 40-50.

	Valtanen, Jukka:
	Perkauksen vaikutus männyntaimikon alkukehitykseen. 
	s. 51-62.

	Virtanen, Jaakko:
	Ilmakuvien käyttö energiapuuvarojen arvioinnissa. 
	s. 63-66.

	Hytönen, Jyrki:
	Istutustiheyden ja lannoituksen vaikutus vesipajun 
	(Salix cv. aquatica) kuiva-ainetuotokseen ja kasvuston kehitykseen. 
	s. 67-77.


71
Hänninen, Päivi. 1982.
	Alustavia päätelmiä kivivillan käytöstä männyntaimien kasvualusta
	muovihuoneessa. - Rovaniemen tutkimusasema.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 71. - 21 s.
	[Summary in English]


72
Sairanen, Pentti. 1982.
	Lehtikuusen ominaisuudet ja käyttö Neuvostoliiton mekaanisessa
	metsäteollisuudessa. Metsäteknologian tutkimusosasto,
	puuntutkimussuunta. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 72. - 25 s.


73  
Aarne, Martti. 1982.
	Markkinahakkuut 1.1.-30.6.1982 ja hakkuuvuonna 1981-82 
	piirimetsälautakuntien alueittain. Matemaattinen osasto. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 73. - 15 s.


74
Rauskala, Raimo & Uusitalo Matti. 1982.
	Yksityisluontoisten metsien raakapuun kanto- ja hankintahinnat
	kalenterivuonna 1981 ja hakkuuvuonna 1981/82. 
	Matemaattinen osasto. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 74. - 8 s.


75
Kärkkäinen, Matti. 1982.
	Havaintoja puolalaisesta pihkomisesta.
	- Metsäteknologian tutkimusosasto, puuntutkimussuunta. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 75. - 13 s.


76
Rossi, Pekka. 1982.
	Hirvien aiheuttamat satomenetykset pajuviljelmällä.
	- Suonenjoen tutkimusasema. 
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 76. - 12 s.


77
	Pohjois-Lapin metsien uudistaminen. Rovaniemen tutkimusasema.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 77. - 44 s.

	Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

	Numminen, Erkki:
	Pohjois-Lapin metsäpuiden siementuotanto.
	s. 1-13.

	Norokorpi, Yrjö:
	Ekologiset erityispiirteet Pohjois-Lapin metsien 
	uudistamisessa ja käsittelyssä. s. 14-23.

	Lähde, Erkki:
	Metsänuudistamisen vaihtoehdot Pohjois-Lapissa.
	s. 24-36.

	Saastamoinen, Olli:
	Metsätalouden harjoittamisen taloudelliset edellytykset.
	s. 37-44.


78
Virtanen, Jaakko. 1982.

	Helikopteri metsäpalontorjunnassa. - Joensuun tutkimusasema.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 78. - 20 s.
	[Summary in English.]


79  
Teivainen, Terttu. 1982.
	Myyrät metsätaimistojen tuholaisina vuonna 1981/82. 
	Metsänsuojelun tutkimusosasto. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 79. - 24 s.


80
Björklund, Tarja & Kärkkäinen Matti. 1982.
	Koivun ja tervalepän kokopuukertoimet.
	- Metsäteknologian tutkimusosasto, puuntutkimussuunta. - Helsinki.
	Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 80. - 11 s.

 

  Päivitetty:   11.11.2001/Kirjasto/KKKo  Metla : Julkaisut : Metlan Tiedonantoja   Palaute Metlan etusivulle