Metla är en del av Naturresursinstitutet från 1.1.2015. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla » Publikationer

Publikationer

Sajtkarta | Sökning

Metlas forskningsresultat och expertartiklar utges i vetenskapliga och övriga publikationsserier samt som särpublikationer. Metlas publikationer innehåller forskningsbaserad kunskap om skogar och skogsbruk, beskrivningar av forskningsmetoder samt aktuella artiklar i frågor om skogar och skogsbruk.

Metla publicerar:

Forskning och kustskogar - Metlas nyhetsbrev på svenska.

Vetenskapliga publikationsserier i samarbete med Finlands Forstvetenskapliga Samfund:

  • Silva Fennica – en internationell skogsvetenskaplig tidskrift på engelska

Metlan työraportteja (WP)
Till seriens sidor på på finska och på engelska

Metsätilastollinen vuosikirja
Statistik om skogsbruk och skogsindustri på finska och på engelska. Förord och sammandrag på svenska. En helhetsbild av skogsbruket och skogsindustrin i Finland. Från statistik om skogstillgångar till utrikeshandel med skogsindustriprodukter, därtill central internationell statistik. Statistik om skogarnas tillstånd, mångfald och mångbruk.

Metsäsektorin suhdannekatsaus – utkommer årligen på finska och på engelska.

Metsäntutkimus – kundtidning, fyra nummer per år. Tidningen berättar på ett åskådligt sätt om aktuell forskning och forskningsresultat på finska.

Metla Bulletin – Metlas kundtidning på engelska i internet.

Vi utforskar skogen -inlärningsmaterialet (pdf, 4 Mb)

Information om Metlas projekt och programbaserad publikationsverksamhet finner du på respektive hemsidor på finska och engelska
Sök på Metlas publikationer

Updaterat: 14.06.2013 /JVoi  | Bilder: Erkki Oksanen, Metla, om inte annat nämns  |  Copyright Metla  |  Feedback