Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Alueyksiköt » Itä-Suomi » Joensuu » Historia

Metla Joensuu - Historia

Sivukartta | Haku

Merkkipaaluja metsäntutkimuksen 27-vuotistaipaleelta Joensuussa

1981
Metlan toiminta Joensuussa alkoi 1.3. Kolme tutkijaa sekä aseman johtaja ja toimistosihteeri sijoittuivat Joensuun korkeakoulun tiloihin. Tutkimuksen painopiste oli aluksi biologisissa tutkimuksissa. Ensimmäisiä tutkimushankkeita olivat metsänuudistamisen toimenpideketjut, metsänlannoitus, sekametsikköprojekti, PERA-projekti (Puu energiaraaka-aineena) sekä metsämarja- ja sieniprojekti. Tutkimusaseman rakentaminen aloitettiin joulukuussa.

1982
Tutkimusaseman kehittämissuunnitelmassa täsmennettiin tutkimuksen aihealueita sekä painotettiin alueellisia näkökohtia ja yhteistyötä Joensuun korkeakoulun kanssa. Asemarakennuksen harjannostajaisia vietettiin 2.9.

1983
Tasavallan Presidentti Mauno Koivisto vihki tutkimusasemarakennuksen käyttöön 30.7. Maakunnallinen yhteistyö oli vilkasta: tutkijat kirjoittivat artikkeleita ja kirjoitussarjan pohjoiskarjalaisiin lehtiin ja osallistuivat retkeilyille. Tutkimusaseman aloitteesta liikkeelle lähtenyt metsäpolku opastauluineen ja -vihkoineen toteutettiin Repokallion maastoon.

1985
Metlan keskusyksikön mahdollinen siirto Joensuuhun aiheutti runsaasti keskustelua eduskunnassa ja tiedotusvälineissä. Metlan alueyksiköiden kehittämistyöryhmä perustettiin.

1986
Kehittämisohjelma vuosille 1987-1992 hyväksyttiin. Tutkijamäärän oli tarkoitus olla 28 ja avustavan henkilöstön tavoitemääräksi asetettiin 50 vakituista virkaa tai tointa vuoteen 1991 mennessä. Kansainvälistä yhteistyötä oli Pohjoismaiden, SEV-maiden, Neuvostolii-ton, Brasilian ja Sambian kanssa.

1988
Metla täytti 70 vuotta ja Itä-Suomen tutkimusasemien juhlaretki järjestettiin Pohjois-Karjalassa. Joensuun tutkimusasemalla oli 12 pysyväisluonteista ja 4 ulkopuolista tutkijaa. Työohjelmassa oli yhteensä 28 tutkimusaihetta, jotka kuuluivat yhdeksään eri tutkimussuuntaan.

1990
Kolme tutkimuspainoalaa muodostui: metsänkasvatus, monikäyttö ja metsäsuunnittelu. Kaikille tutkijoille oli hankittu oma mikrotietokone.

1991
Tutkimusasema täytti 10 vuotta. Tutkimusyhteistyö yliopiston kanssa laajeni. Ensimmäinen Joensuun yliopiston metsätieteellinen väitöskirja sai painatusluvan tutkimusaseman hankkeessa. Kolin kansallispuisto perustettiin (laki 27.3.1991).

1992
Neljä tutkimusaseman tutkijaa väitteli tohtoriksi, kolme Joensuussa, yksi Helsingissä. Euroopan metsäinstituutti (EFI) perustettiin, uusi metsäntutkimuksen yhteistyökanava syntyi.

1994
Tutkimusaseman lisärakennuksen (Borealis) rakentaminen alkoi. Kolilla poltettiin ensimmäinen kaski 60 vuoteen, ja paikalla oli yli 5000 katsojaa. Hotelli Kolin ala-aulaan valmistui Kolin kansallispuistoa esittelevä näyttely.

1995
Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä vihki käyttöön Metlan ja yliopiston yhteisen rakennuksen 17.11. Kolin kansallispuistossa oli käynyt noin 170 000 vierailijaa ja uudistettu esittelyvihkonen kansallispuistosta valmistui. Kolin tutkimusmetsäalueelle perustettiin kuusen geenireservimetsä.

1996
Suomen ensimmäinen professorin virka puutieteen tutkimusalalla perustettiin Joensuuhun. Metlan Metsätalouden ympäristökuormitukset -tutkimusohjelmaa koordinoidaan Joensuusta. Kolin kansallispuisto laajeni ja Ympäristöministeriö vahvisti sen hoito- ja käyttösuunnitelman. Kansallispuisto sisällytettiin Natura 2000-ohjelmaan.

1997
Tutkimusasema osallistui Pohjois-Karjalan metsästrategian laadintaan. Ensimmäiset valtakunnalliset marja- ja sienisatoennusteet laadittiin ja ne saivat paljon huomiota julkisuudessa. "Neidonkenkä" -ehdotus voitti Kolin luontokeskuksen arkkitehtuurikilpailun. Kansallispuistossa avattiin Kasken Kierros-luontopolku.

1999
Joensuun tutkimusaseman työohjelmassa oli kaikkiaan 50 tutkimushanketta Metlan 189 hankkeesta. Tutkijoiden toiminnassa korostuivat tutkimustiedon välitys ja julkistamistyö. Metlan Metsätalouden suunnittelun tutkimusohjelma käynnistyi ja sitä koordinoidaan Joensuusta. Tutkimusasema oli näkyvästi mukana Puugian, puutuotealan testauslaboratorion käynnis-tämisessä. Tutkijat osallistuivat EU:n Itä-Suomen tavoite 1 -ohjelman valmisteluun ja alueellisten metsäohjelmien tausta-aineistojen tuottamiseen. Rakentaminen Ukko-Kolilla alkoi.

2000
Uuden vuosituhannen alku, vuosi 2000, oli merkittävä tutkimusaseman historiassa. Tammikuussa hallitus päätti vahvistaa metsäntutkimusta Joensuussa. Tutkimusasema muutettaisiin tutkimuskeskukseksi ja vakinaisen henkilöstön määrä nostettaisiin kaksinkertaiseksi vuoteen 2005 mennessä. Muutos tutkimuskeskukseksi merkitsisi entistä itsenäisempää roolia metsäntutkimuksen alueellisena tulosyksikkönä. Myös Kolilla tapahtui paljon. Luontokeskus voitiin ottaa käyttöön 21.6. Pääministeri Paavo Lipponen vihki 11.9. molemmat rakennukset virallisesti käyttöön, ja vuoden loppuun mennessä luontokeskuksessa oli käynyt jo noin 36 000 vierailijaa.

2001
Uuden puisen tutkimuskeskusrakennuksen esisuunnitelma valmistui ja arkkitehtuurikilpailu käynnistettiin. Vakinaisen henkilöstön määrä nousi kuuteenkymmeneen. Joensuun tutkimuskeskuksen pääpainoaloiksi vahvistettiin metsäsuunnittelun kehittäminen, metsänhoito, metsäteknologia ja puutiede. Tasavallan Presidentti Tarja Halonen vieraili maakuntamatkallaan tutkimuskeskuksessa ja istutti uuden tutkimusrakennuksen tontille pihlajan.

2002
Uudisrakennuksen arkkitehtuurikilpailu ratkesi. Voittajaehdotus oli Antti-Matti Siikalan suunnittelema "Puumerkki". Suunnitelmia viimeisteltiin työryhmässä, jotta rakentaminen pääsisi alkamaan keväällä 2003. Yrityksen taloustieteen ja kansainvälisen metsätalouden professorien virat täytettiin. Metlan Puunkäytön mahdollisuudet ja puutuotteiden menekki -tutkimusohjelma käynnistyi, tutkimusta johdetaan Joensuusta. Tutkimustietoa jaettiin muun muassa Silva-metsänäyttelyssä.

2003
Tutkimuskeskuksen uusien toimitilojen rakentaminen alkoi huhtikuussa. Uudisrakennuksen peruskivi muurattiin elokuussa maa- ja metsätalousministeri Korkeaojan johdolla. Vuonna 2000 valmistuneessa Luontokeskus Ukossa meni rikki 200 000 asiakkaan raja, ja kesä oli Kolilla muutenkin erityisen vilkas. Metsäsuunnittelun professorin virka täytettiin. Kansainvälisen metsätalouden tutkimus vahvistui, kun slovakian metsäntutkimuslaitoksen johtaja Jan Ilavsky valittiin Euroopan siirtymätalousmaiden erikoistutkijaksi. Kuivan kesän jälkeen ennätyksellisen suuri tattisato yllätti sekä marja- ja sienisatojen tutkijat että kansalaiset. Kolin kansallispuiston NATURA-alueiden kunnostukseen saatiin Euroopan Unionin LIFE-rahastosta.

2004
Uusi tutkimuskeskusrakennus - Metla-talo - valmistui syyskuussa 2004. Kaikki Metlan toiminnot Joensuussa voitiin koota yhteen, samaan taloon. Metla-talo on Suomen ensimmäinen, suuri puinen toimistorakennus. Se on mitoitettu yli 200 työntekijälle. Vuosi 2004 on ollut vireä ja laaja sidosryhmäyhteistyön vuosi. Samalla toimintaa on leimannut runsas budjettivarojen ulkopuolisen rahoituksen hankinta. Metsänhoidon professorin virka täytettiin.

2005
Asetusmuutoksella 762/2005 Joensuun tutkimuskeskus on Metsäntutkimuslaitoksen Joensuun toimintayksikkö 1.10.2005 alkaen. Joensuun toimintayksikön tutkimus laajeni uusiin teemoihin: metsähyönteistutkimus, hiilensidonta, metsätalouden hirvikysymykset ja puurakentaminen. Eduskunnan puhemies Paavo Lipponen vihki Metla-talon käyttöön 7. päivänä helmikuuta.  Vierailijoita kävi vuoden mittaan runsaasti. Metla-talo valittiin Vuoden Rakennushankkeeksi 2004 ja Vuoden valaistuskohteeksi 2005. Lisäksi Metla-talolle myönnettiin Puupalkinto 2005.

2006             
Joensuun toiminnan 25-vuotisjuhlavuotta vietettiin "työn merkeissä" järjestämällä useita seminaareja. Metlan Bioenergiaa metsistä -tutkimus- ja kehittämisohjelma käynnistettiin, ohjelmaa koordinoidaan Joensuusta. Puutavaran mittauksen viranomaistehtävät siirrettiin johdettavaksi Joensuusta. Kolin kansallispuiston siirtämistä Metsähallituksen hallintaan alettiin valmistella. Valtioneuvostossa hyväksyttiin Hotelli Kolin ja laskettelurinteiden vuokrasopimusten jatkaminen vuoteen 2027.

2007
Tutkimustoiminta, kansainvälinen yhteistyö ja tiedonsiirto asiakkaille olivat vilkasta. Metlan 90-vuotisen toiminnan kunniaksi järjestettiin Itä- Suomen metsävaikuttajien tapaaminen ja metsäbioenergiaseminaari Metla-talossa. Metlan Metsävaratietojärjestelmän ja metsäsuunnittelun tutkimus- ja kehittämisohjelma käynnistettiin, ohjelmaa johdetaan Joensuusta. Professori Timo Karjalainen ja erikoistutkija Jukka Alm saivat IPCC:n ilmastonmuutosraportin kirjoittajajoukon jäseninä diplomin osallisuudestaan vuoden 2007 Nobelin rauhanpalkintoon.  Toimintayksikön johtaja Jari Parviainen toimi Euroopan viidennen metsäministerikokouksen (MCPFE Varsovassa 2007) konferenssin asiantuntijana ja ”Euroopan metsät 2007” -raportin monimuotoisuusluvun johtavana kirjoittajana sekä ”Suomen metsät 2007”-raportin koostaneen työryhmän puheenjohtajana.

2008
Joensuun toimintayksikössä tehtävällä tutkimuksella on kysyntää. Metsävarojen ja metsäenergiapuun korjuun ja käytön sekä puun ympäristösuorituskyvyn tutkimus- ja tietotarve lisääntyivät kotimaisen puun käytön lisätarpeen sekä ilmastonmuutos- ja energiatavoitteiden toteuttamisen johdosta. Kansainvälinen toiminta oli edelleen monipuolista ja vilkasta. Tutkijavaihtoja toteutettiin Japanin, Saksan ja Slovakian kanssa. Kolin kansallispuisto siirtyi Metsähallitukselle 1.1.2008 alkaen. Metlan kausi kansallispuiston ja aiemman tutkimusalueen hoitajana kesti 84 vuotta. 

2009
Joensuun toimintayksikön tutkijat laajensivat yhteistyötään kotimaisten ja kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa yhteistutkimusten, uusien verkostojen (muun muassa metsäbioenergian COST-hanke), vierailujen ja erilaisten tapahtumien välityksellä erityisesti Euroopan alueella. Uutena verkostotapahtumana järjestetty ”Joensuu Forestry Networking Week” oli Metlan, Joensuun yliopiston ja Euroopan metsäinstituutin avaus nuorille kansainvälisille tutkijoille. Sidosryhmille suunnattu teemaseminaari ”Uusinta uutta puusta ja sen käytöstä” toi lisäarvoa puurakentamista ja ilmaston muutosta käsittelevään keskusteluun. Metla oli myös vahvasti mukana Kolilla ensimmäistä kertaa järjestetyssä eurooppalaisten korkean tason päätöksentekijöiden Koli Forum -tapahtumassa. Metlan Uudistuvat puutuotearvoketjut ja puunhankintaratkaisut -tutkimusohjelma käynnistyi, tutkimusta johdetaan Joensuusta.

 
Joensuussa vuonna 2010 järjestetyn tulevaisuuusfoorumin teema oli Metsät ja ilmastopolitiikka. Puhetta pitämässä ministeri Mauri Pekkarinen, kuulolla kansanedustajat Oras Tynkkynen ja Kimmo Tiilikainen.  

2010
Metlan toiminta järjestettiin prosesseiksi ja muodostettiin neljä alueyksikköä. Joensuu on Itä-Suomen alueyksikön päätoimipaikka. Joensuu Forestry Networking Week (JFNW) -tapahtuman teemana oli Forest-Water Interactions in Europe. Valtioneuvoston hyväksymästä ilmasto- ja energiapoliittisesta tulevaisuusselonteosta järjestettiin Metla-talolla Metsät ja ilmastopolitiikka -seminaari. Tiedonsiirtotapahtumia järjestettiin myös männystä puutuotealalla, taimikonhoidosta ja Venäjän metsäpolitiikan muutoksista. Kansainvälinen tutkimus- ja kehitystoiminta oli erittäin aktiivista.

2011
Joensuu juhli 30-vuotista toimintaansa. Sidosryhmille Itä-Suomen alueyksikkö järjesti myrskytuhoretkeilyn Punkaharjun ympäristöön. VMI:n mukaan kesän 2010 myrskyissä tuhoutui puustoa 8,1 miljoonaa kuutiometriä ja metsien vuotuinen kasvu ylitti 100 miljoonaa kuutiometriä (tiedote). Joensuu Forestry Networking Week'n teemana oli Forests and Energy. Neljäs metsien tilan arviointiraportti "Suomen metsät 2011"(pdf) koostettiin ja julkistettiin aluejohtaja Jari Parviaisen johdolla. Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen 20.10.2011 Metlan johdon ja esikuntatehtävien siirtämiseksi Joensuuhun vuoden 2014 alusta.

 
 

Sino-Finnish working groupin protokolla allekirjoitettiin kesällä Mekrijärvellä. Allekirjoittajina Zhang Hongyan ja Jan Heino. Kuva: Metla/Erkki Oksanen.

2012
Metla-talolla vieraili runsaasti erilaisia ryhmiä, delegaatioita sekä yksittäisiä vieraita kuten maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen ja ministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio. Itä-Suomen yliopiston ja Metlan välinen yhteistyösopimus uudistettiin. Suomen ja Kiinan välinen virallinen metsäyhteistyökokous maiden ministeriöiden välillä järjestettiin. Kiinalaisvierailuun liittyi seminaari ja retkeily sekä Sino-Finnish working groupin protokolla, joka allekirjoitettiin Mekrijärvellä.

Joensuun toimipaikka oli vuoden mittaan pääjärjestäjänä useissa suurissa tapahtumissa eri puolilla Suomea. Huhtikuussa järjestettiin Helsingissä Bioenergiaa metsistä -tutkimusohjelman loppuseminaari ja syyskuussa Hämeenlinnassa Uudistuvat puutuotearvoketjut ja puunhankintaratkaisut -tutkimusohjelman väliseminaari. Itä-Suomen alueyksikkö juhlisti 95-vuotiasta Metsäntutkimuslaitosta ja Itä-Suomen yliopiston metsäopetuksen 30-vuotista toimintaa järjestämällä Metsässä puhaltavat uudet tuulet -juhlaseminaarin Mikkelissä 11.9.2012. Toukokuussa järjestetyn Joensuu Forestry Networking Week -tapahtuman teemana oli “Green Growth Based on Forests: New Wooden Products and Construction”.

2013
Metlan ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston yhteistyösopimus allekirjoitettiin. Tärkeimmiksi yhteistyöteemoiksi nostettiin Venäjään liittyvän tutkimuksen lisääminen ja edistäminen sekä metsää ja puuta koskevan tiedon tuottaminen ja osaamisen jalostaminen uusiksi tuotteiksi, teknologioiksi ja palveluiksi. Euroopan metsäinstituutti (EFI) muutti vuoden aikana Metla-taloon.
 
Myös vuosi 2013 oli erilaisten tapahtumien vuosi. Kesäkuussa Silva metsänäyttelyn yhteydessä Metla-talolla järjestettiin Metsäsektorin kilpailuedut Suomessa -seminaari. Ajankohtaisia metsäsektorin tulevaisuutta koskevia asioita pohtivat puheenvuoroissaan metsäteollisuuden, valtiovallan ja tutkimuksen edustajat. Metlan ja VTTn yhteinen tutkimusohjelma ForestEnergy2020 järjesti lokakuussa Joensuussa täydelle salille vuosiseminaarin ”Metsäenergiasta uutta liiketoimintaa kestävästi ja kannattavasti”. Koulutus- ja valistustilaisuuksia järjestettiin puutavaran mittauksesta ja hyönteistuholaista sekä eri-ikäisrakenteisen metsän kasvatuksesta. Toimipaikan tutkijat osallistuivat koulutuksiin asiantuntijoina.

Kansainvälisiä tapahtumia oli useita. Joensuussa järjestettiin kaksi merkittävää COST-seminaaria: kesäkuussa Orchestrating forest-related policy analysis in Europe -hankkeen tapaaminen ja elokuussa Development and Harmonisation of New Operational Research and Assessment Procedures for Sustainable Forest Biomass Supply -hankkeen loppuseminaari. Toukokuussa perinteisesti järjestetyn Joensuu Forestry Networking Week -tapahtuman järjestelyvastuussa oli Metla ja tapahtuman teemana oli “How to meet the increasing demand for wood in Europe?” Joensuun asiantuntijat osallistuivat Metsä 2013 -tapahtumaan Rovaniemellä. Metla-talolla vieraili runsaasti erilaisia ryhmiä ja delegaatioita.

Metlan viisivuotinen Metsät ja vesi -tutkimus- ja kehittämisohjelma aloitti 1.1.2013, ohjelmaa koordinoidaan Joensuusta. Maa- ja metsätalousministeriö asetti tammikuussa Luonnonvarakeskuksen perustamishankkeen (1.2.2013–31.12.2014). Uusi Luonnonvarakeskus aloittaa toimintansa 1.1.2015.

  Päivitetty:20.2.2014/MLin | Copyright Metla | Palaute