[Suomeksi] Last update: 11th Jan. 2002 by JH

Analysis of soil physical properties: Charges for extension service

Note: Analyses can be made only if laboratory labor is available!

Old price list 2002 can be found here!

Contact information:
Finnish Forest Research Institute, Soil laboratory, Suonenjoki Res. Stn., Juntintie 40, FIN-77600 Suonenjoki, Finland
Tel: 358-17-513 811, Fax: 358-17-513 068, Give feedback here!

Notable before ordering:
 • Sample collection, sampling and terms of delivery must be negotiated beforehand
 • Collection of undisturbed samples: 250-550 €/day + traveling expenses + vat
 • Comparison and interpretation of results: 550 €/day + vat
 • Amount rebates: Conferable
 • Analyses are charged at least for five samples
 • View pictures of some methods used in the laboratory

  Analysis

  Method

  Unit sample amount

  Max. sample number
  in a batch

  Duration of analysis

  Net charge (0% vat)

  Total charge (22% vat)

  .

  .

  .

  pcs

  days

  €/pcs

  €/pcs

  Water retention (% by vol.) at e.g. -0,3, -1, -5, -10, -100 kPa

  Pressure plate
  (1 bar)

  Cylinder
  (150 cm3)

  140

  70

  31

  37.82

  Water retention (% by vol.) at
  e.g. -0,3, -1, -5, -10, -100 kPa

  Pressure plate
  (1 bar)

  Cube
  (250 cm3)

  95

  70

  44

  53.68

  Water retention (% by vol.) at -1500 kPa

  Pressure plate
  (15 bar)

  Ring
  (20 cm3)

  48

  14

  9

  10.98

  Unsaturated hydraulic conductivity (m/s)*

  Evaporation
  (instantaneous profile)

  Cylinder
  (150 cm3)

  10

  35

  93

  113.46*

  Saturated hydraulic conductivity (cm/min)

  Constant-head permeameter

  Cylinder
  (150 cm3)

  2

  4

  194

  236.68

  Air permeability (cm2) at one moisture level

  Constant-head flow meter

  Cylinder
  (150 cm3)

  40

  2

  6

  7.32

  Air permeability (cm2) at ten moisture levels

  Constant-head flow meter

  Cylinder
  (150 cm3)

  40

  30

  56

  68.32

  Particle density (g/cm3)

  Water pycnometer

  20 cm3

  15

  2

  11

  13.42

  Bulk density (g/cm3)

  Dry mass / wet volume

  Cylinder
  (150 cm3)

  140

  3

  4

  4.88

  Bulk density (g/cm3)

  Dry mass / wet volume

  Cube
  (250 cm3)

  95

  3

  8

  9.76

  Organic matter (% by mass)

  Loss on ignition
  (at 550 oC)

  10 g

  15

  2

  5

  6.10

  Particle size distribution (% by mass) (20 - 0.06 mm)

  Dry sieving

  300 cm3

  50

  3

  7

  8.54

  Acidity (pH)

  1:5 soil suspension

  min. 50 cm3

  100

  3

  3

  3.66

  Electrical conductivity (mS/cm)

  1:5 soil suspension

  min. 50 cm3

  100

  3

  2

  2.44

  * Requires also water-retention analysis from parallel samples!

  [To top] [METLA home page] [Soils and substrates directory]
  Maan fysikaalisten ominaisuuksien analyysi: Ulkoinen palveluhinnasto

  Huom! Analyysejä voidaan tehdä vain mikäli laboratoriotyövoimaa on käytettävissä!

  Vanhat 2002 hinnat täällä!

  Yhteystiedot:
  Metsäntutkimuslaitos, Maalaboratorio, Suonenjoen tutkimusasema, Juntintie 40, FIN-77600 Suonenjoki
  Puh: 017-513 811, Fax: 017-513 068, Anna palautetta tästä!

  Huomioitavaa ennen tilausta:
 • Näytteenotosta, otannasta ja tilausehdoista sovittava etukäteen
 • Häiriintymättömien näytteiden otto: 250-550 €/pv + matkakulut + alv
 • Tulosten vertailu ja tulkinta: 550 €/pv + alv
 • Paljousalennukset sovittavissa
 • Analyyseista laskutetaan vähintään viiden näytteen verran
 • Katso kuvia joistain käytetyistä laboratoriomenetelmistä

  Analyysi

  Menetelmä

  Yksikkö-
  näytemäärä

  Max. näytemäärä erässä

  Analyysin kesto

  Velotus (0% alv)

  Velotus (22% alv)

  .

  .

  .

  kpl

  pv

  €/kpl

  €/kpl

  Vedenpidätyskyky (til.%) esim.
  -0,3, -1, -5, -10, -100 kPa

  Painlelevy
  (1 bar)

  Lieriö
  (150 cm3)

  140

  70

  31

  37.82

  Vedenpidätyskyky (til.%) esim. -0,3, -1, -5, -10, -100 kPa

  Painelevy
  (1 bar)

  Kuutio
  (250 cm3)

  95

  70

  44

  53.68

  Vedenpidätyskyky (til.%)
  -1500 kPa

  Painelevy
  (15 bar)

  Rengas
  (20 cm3)

  48

  14

  9

  10.98

  Kyllästymätön vedenjohtavuus
  (m/s)*

  Haihdunta
  (välitön profiili)

  Lieriö
  (150 cm3)

  10

  35

  93

  113.46*

  Kyllästynyt vedenjohtavuus
  (cm/min)

  Vakiopaine-
  valutus

  Lieriö
  (150 cm3)

  2

  4

  194

  236.68

  Ilmanläpäisevyys (cm2)
  yksi kosteustaso

  Vakiopaine-
  virtausmittari

  Lieriö
  (150 cm3)

  40

  2

  6

  7.32

  Ilmanläpäisevyys (cm2)
  kymmenen kosteustasoa

  Vakiopaine-
  virtausmittari

  Lieriö
  (150 cm3)

  40

  30

  56

  68.32

  Ainestiheys (g/cm3)

  Vesipyknometri

  20 cm3

  15

  2

  11

  13.42

  Tiheys (g/cm3)

  Kuivamasss / märkätilavuus

  Lieriö
  (150 cm3)

  140

  3

  4

  4.88

  Tiheys(g/cm3)

  Kuivamassa / märkätilavuus

  Kuutio
  (250 cm3)

  95

  3

  8

  9.76

  Organinen aines (massa%)

  Hehkutushäviö
  (550 oC)

  10 g

  15

  2

  5

  6.10

  Hiukkaskokojakauma (massa%)
  (20 - 0.06 mm)

  Kuivaseulonta

  300 cm3

  50

  3

  7

  8.54

  Happamuus (pH)

  1:5 maasuspensio

  min. 50 cm3

  100

  3

  3

  3.66

  Sähkönjohtavuus (mS/cm)

  1:5 maasuspensio

  min. 50 cm3

  100

  3

  2

  2.44

  * Vaatii myös vedenpidätyskyvyn määrityksen rinnakkaisnäytteistä!

  [In English] [To top] [METLA home page] [Soils and substrates directory]