Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
 

Metsien kestävä ja moni­puolinen käyttö luo pysyvän pohjan suomalaisten hyvinvoinnille


Metlan vuosikertomusMetlan vuosi­kerto­mus 2013
Metla keskusteleeMetla
keskustelee
Uutta
Metla
Twitterissä
Metsäntutkimus
Facebookissa
Metla
YouTubessa
Metsävarakartat
Metsävarakartat ja kuntakohtaiset metsätiedot
LYNET


Forest Energy Portal


Forestcluster Ltd
www.nbforest.info
Luonnonvarayhteistyö
Hiilipuu >

Toimialueiden yhdistyminen lupaa uutta luonnonvara-alan tutkimukselle


Vuoden alussa toimintansa aloittava Luonnon­vara­keskus Luke kokoaa yhteen ainutlaatuisen vahvan ja poikkitieteellisen metsä-, maa- ja elintarvike­talouden sekä riista- ja kalatalouden alan osaamisen. Yhdis­ty­vien laitosten tietovarannot ovat valtava pääoma, joka avaa tutkimukselle uusia mahdollisuuksia.

Luonnonvarakeskus Luken muodostavat Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT, Metsän­tutkimuslaitos Metla, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL ja Maa- ja metsä­talous­minis­teriön tietopalvelukeskus Tiken tilastopalvelut.

>Tiedote

Metsätilastollinen vuosikirja 2014 on ilmestynyt

Metsätilastollinen vuosikirja tarjoaa kokonaiskuvan Suomen metsistä, metsätaloudesta ja metsä­teollisuudesta. Lisäksi kirjassa esitetään muun muassa metsäluontoa, metsien monikäyttöä ja ympäristökysymyksiä käsitteleviä tietoja sekä tärkeimmät kansainväliset metsätilastot.

>Tiedote

Tutkimus vertasi ilmastonmuutoksen vaikutuksia metsiin ennustavia hiilitasemalleja

Metlan, Helsingin yliopiston ja Ilmatieteen laitoksen tutkijat selvittivät, miten paljon metsien hiilitase­las­kennassa käytettyjen mallien tuottamat kasvilli­suuden yhteyttämisennusteet poik­ke­a­vat toisistaan. Yhteistutkimus tukee Suomen metsien kattavan hiilitaselaskennan mallinnuksen kehittämistä. Tutkimuksessa havaittiin myös, että globaalitasolla yleisesti käytetty satel­liit­tipohjainen ennustemalli (MODIS) yliarvioi hiilen sitoutumista metsiimme.

>Ilmastonmuutos-uutiskirje 1/2014

Puustoja voidaan harventaa monella tapaa

Laatuharvennus on paras tapa viljelymänniköiden ensiharvennuksena, kun taas yläharvennus soveltuu hyvin varttuneiden metsien harvennukseen. Harvennuskertojen lukumäärällä voidaan vaikuttaa kiertoaikaan ja loppupuuston rakenteeseen. Liian voimakkaat harvennukset voivat kuitenkin johtaa kasvu- ja tuhoriskeihin.

>Metsänhoito-uutiskirje 3/2014

Sivukartta | Haku

TIEDOTTEET

13.05.2015 | Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, maaliskuu 2015
13.05.2015 | Teollisuuspuun kauppa, huhtikuu 2015
13.05.2015 | Raakapuun kokonaiskäyttö 73 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2014

UUTISKIRJEET

FUUSIOTIEDOTTEET

TAPAHTUMIA

METLA MEDIASSA

Poimintoja:
Päivitetty: 13.01.2015 /KPB |  Kuvat: Erkki Oksanen, Metla, ellei toisin mainita  |  Copyright Metla  |  Palaute