SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
 

Metsien kestävä ja moni­puolinen käyttö luo pysyvän pohjan suomalaisten hyvinvoinnille


Metlan vuosikertomusMetlan vuosi­kerto­mus 2013
Metla keskusteleeMetla
keskustelee
Metla
Twitterissä
Metsäntutkimus
Facebookissa
Metla
YouTubessa
Metsävarakartat
Metsävarakartat
LYNET


Forest Energy Portal


Forestcluster Ltd
www.nbforest.info
Luonnonvarayhteistyö
Hiilipuu >
Kuva: Juha Siekkinen

Toteutuvatko tavoitteet soiden ennallistamisessa?

Suomessa on vii­mei­sen 20 vuoden aikana ennallistettu useita tu­hansia hehtaareja met­sä­taloudellisesti heikkotuottoisia oji­tet­tuja soita. Tutki­muk­sissa on havaittu suo-ojien tukkimisen ja haihduttavan puuston poiston palauttavan oji­tet­tu­jen soiden vedenpinnan yleensä nopeasti luonnon­ti­lais­ten soiden tasolle, mutta muiden soille keskeisten prosessien palautuminen on ollut huo­mat­tavasti hitaampaa.

>Metsät ja monimuotoisuus -uutiskirje 2/2014

Metsäenergia nyt ja 2030 – teknologiat, kilpailukyky ja ympäristö

Metlan vuosikertomus

Metlan ja VTT:n ForestEnergy2020-tutkimus­ohjelman vuosiseminaari 8.–9.10. Jyväskylässä.

Seminaarissa kuullaan viisivuotisen ohjelman ensimmäisen puoliskon päätuloksia sekä tutkimustiedon käyttäjien näkökulmaa ja toiveita. Luvassa on myös kiinnostava paneelikeskustelu "Metsistä ratkaisuja 2030 ilmastopakettiin?"

> Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu 26.9.2014 mennessä.

Lahopuu on metsän ennallistaja

Lahopuu on tärkeää metsän moni­muo­toi­suuden kannalta. Sitä voidaan saada polt­ta­malla tai kaatamalla metsää. Polton jäljiltä metsään jää eri la­ho­a­mis­vaiheessa olevaa puuta. Maahan kaa­de­tut puut ovat lahoa­mis­pro­sessissa suun­nil­leen samassa vai­hees­sa. Vaikuttaako lahopuun tuotantotapa ennallistamisen lopputulokseen?

>Metsät ja monimuotoisuus -uutiskirje 2/2014

Pystykarsinta sopii kuusikoihin

Yhdis­tet­tynä muihin metsän­hoito­toi­men­pi­teisiin pysty­kar­sin­nalla voidaan varmistaa, että hyvä­laatui­sesta run­gosta saadaan arvo­kasta eri­kois­puuta, kullekin puula­jille sopi­vissa kasvu­oloissa. Meillä perin­teinen käsitys on ollut, että kuusta ei kannata karsia ja kuusesta voi sinis­tymis- ja laho­vaaran takia karsia vain kuolleita oksia. Pysty­kar­si­tulle, oksat­tomalle kuuselle olisi kuitenkin jonkin verran kysyntää esimer­kiksi arvok­kaissa pinnoi­tus­vii­luissa huone­ka­luihin, sisus­ta­miseen ja saha­tavaran esteet­tisesti veto­avissa käyttö­koh­teissa.

>MetPro-uutiskirje 3/2014

Sivukartta | Haku

TIEDOTTEET

28.08.2014 | Seminaarikutsu: Metsäenergia nyt ja 2030 – teknologiat, kilpailukyky, ympäristö
21.08.2014 | Heinäkuun puukauppa 1,5 miljoonaa kuutiometriä
14.08.2014 | Kutsu: Puissa kasvaa tulevaisuus

UUTISKIRJEET

FUUSIOTIEDOTTEET

TAPAHTUMIA

METLA MEDIASSA

Poimintoja:
Päivitetty: 28.08.2014 /KPB |  Kuvat: Erkki Oksanen, Metla, ellei toisin mainita  |  Copyright Metla  |  Palaute