Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot

LIFEPeatLandUse: Metsätalouskäyttöön soveltumattomien ojitettujen soiden jatkokäyttö (LIFE12 ENV/FI/000150)

Sivukartta | Haku

Logo: Metla/Jouni Hyvärinen

Mitä pitäisi tehdä metsänkasvatuskelvottomille ojitetuille soille?

Yli puolet lähes 10 miljoonasta suohehtaarista on ojitettu metsä­talous­käyt­töön. Lähes viidennes (noin 0.8 miljoonaa hehtaaria) ojitetuista soista tuottaa kuitenkin heikosti puustoa pääasiassa kasvupaikan vähä­ravin­tei­suuden vuoksi. Suurin osa niistä sijaitsee Pohjois-Suomessa. Eräs kes­kei­nen soihin liittyvä kysymys onkin, mitä kannattaisi tehdä metsän­kas­va­tuk­seen soveltumattomille ojitetuille soille.

Ojitettujen soiden jatkokäytön vaihtoehtoja on lukuisia. Luontoarvoiltaan tai riistanhoidollisesti merkittäviä ojitettuja soita voidaan ennallistaa. Osa soista voidaan hyödyntää turvetuotannossa, joka jatkuu ainakin seuraa­vien vuosikymmenten ajan kotimaisen energiatuotannon turvaamiseksi. Parhai­ten tuottavia soita voidaan vielä kunnostaa takaisin metsätalouskäyttöön.

LIFEPeatLandUse etsii ratkaisuja

Heinäkuussa 2013 toimintansa aloittanut LIFEPeatLandUse on EU LIFE+ Ympäristöohjelman rahoittama hanke, jossa tuotetaan tietoa metsätalous­käyt­töön soveltumattomien ojitettujen soiden jatkokäyttö­vaihtoehtojen ympäristö- ja taloudellisista vaikutuksista.

Viisivuotisen hankkeen rahoitus on 2,86 miljoonaa euroa, josta EU:n osuus on puolet. Metlan koordinoimassa hankkeessa mukana ovat Helsingin ja Oulun yliopistot, Metsähallitus, SYKE ja Vapo Oy. Hanke saa rahoitusta myös Ympäristöministeriöltä ja Turveruukki Oy:ltä.

Hankkeen etenemistä voi seurata Facebookissa ja Twitterissä!

ajankohtaista

Soiden monikäyttö

Hankkeen esittelykortti (pdf)

Valokuvia hankkeen toiminnasta

HANKKEEN VETÄJÄ

Anne Tolvanen
Luke Oulu, Paavo Havaksen tie 3, PL 413
90014 Oulun yliopisto
Puhelin: 029 532 3782
Sähköposti: anne.tolvanen(a)luke.fi

KOORDINAATTORI

Miia Parviainen
Luke Oulu, Paavo Havaksen tie 3, PL 413
90014 Oulun yliopisto
Puhelin: 029 532 3848
Sähköposti: miia.parviainen(a)luke.fi

KESTO

2013–2018

temaattinen ohjelma

Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa

 

Kuva: Metla/Erkki Oksanen
Päivitetty: 01.07.2016 /SJor | Copyright Metla | Palaute