Metla Hanke 8521

Koordinaatio (FutMon Life+)2009 -2011

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2009-2011   
Tutkimushankeryhmä: Metsäympäristön tilan seurantahankkeet

Tavoitteet

 
   
 

Vuosina 2009-2011 Euroopan metsien terveydentilan seuranta toteutetaan EU:n Life+ ohjelman rahoittamana FutMon-hankkeessa. Tässä Saksan koordinoimassa hankkeessa on mukana Suomen lisäksi 23 EU:n jäsenmaata. Yleisvoitteena on luoda yleiseurooppalainen metsien terveydentilan seurantajärjestelmä palvelemaan Euroopan Unionin tietotarpeita. Hankkeessa pyritään mm. kehittämään nykyisiä seurantamenetelmiä ilmastomuutoksen ja ilmansaasteiden vaikutusten arvioimiseksi.

Ekstensiivitasolla seurataan puiden kuntoa, kuten neulas- ja lehtikatoa sekä erilaisia tuhoja ja niissä tapahtuvia muutoksia systemaattisella koealaverkostolla. Suomessa seuranta toteutetaan valtakunnan metsien inventoinnin (VMI) noin 850 pysyvällä koelalalla (kartta).

Intensiiviseurannan tavoitteena on tutkia erilaisten ympäristötekijöiden vaikutusta metsäekosysteemien tilaan ja toimintaan. Seuranta toteutetaan eri puolilla Suomea sijaitsevilla 18 havaintoalalla (kartta).

FutMon-hankkeen tavoitteena on mm. kehittää intensiivialoilla tehtävää fenologista eli kasvien vuodenaikaisrytmin seurantaa sekä selvittää metsikön ravinnekiertoon ja vesitalouteen vaikuttavia tekijöitä.

Posteri: The European Forest Monitoring Programme is being further developed under the FutMon Project (pdf)


Tulokset

FutMon-hankkeen kansallinen raportti Metsät muuttuvat

Poster: The European Forest Monitoring Programme is being further developed under the FutMon Project (pdf)

Hankkeen vetäjä: Merilä, Päivi
Metsäntutkimuslaitos, Oulun toimipaikka, PL 413, 90014 Oulun yliopisto
Puhelin: 029 532 4061
Sähköpostiosoite: paivi.merila@metla.fi

Muut tutkijat: Derome, John (2009-10)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 31.12.2014
Palaute