Metla Hanke 8512

Paikallisten puulajien kasvattaminen ekosysteemien tilan parantamista ja puuntuotantoa varten Itä-Afrikan miombo-metsäsavanneilla

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2006-2010   Asiasanat: metsäekosysteemi, metsän kasvatus, savannimetsät, trooppinen metsänhoito
Tutkimushankeryhmä: Metsikködynamiikan ennustaminen ja simulointi

Tavoitteet

Paikallisten puulajien kasvattamisen kehittäminen on tärkeää Itä-Afrikan metsäsavannien ekosysteemien tilan ja vesitalouden parantamisen, maaseudun elinkeinojen kehittämisen sekä metsävarojen kestävän käytön kannalta. Luontaisten puulajien metsien kasvattaminen, johon paikallisyhteisöt osallistuvat, saattaa olla perinteisiä puuplantaaseja parempi vaihtoehto ainakin maaseutuväestön toimeentulon parantamisen näkökulmasta. Hankkeessa pyritään kehittämään Itä-Afrikan savannimetsien kasvatusmenetelmiä. Rakenteeltaan vaihteleviin metsiköihin sopivia tutkimusmenetelmiä demonstroidaan ja opetetaan tansanialaisille tutkijoille pienimuotoisen tutkimusyhteistyön kautta. Tätä varten perustetaan pieni määrä näytealoja, joissa kokeillaan erirakenteisten metsiköiden käsittelyvaihtoehtoja. Puiden kasvun vuotuinen jaksottaisuus sekä tuholaisten ja kasvinsyöjien roolia selvitetään näytealoilla. Paikallisia maanviljelijöitä ja kyläyhteisöjen jäseniä pyydetään mukaan näytealojen suunnitteluun, hoitoon ja tulosten hyödyntämiseen. Tuloksia ja kokemuksia pyritään levittämään metsäammattilaisille ja tutkijoille Tansaniassa sekä alustavasti myös naapurimaiden metsäntutkijoille mm. kokouksissa, seminaareissa ja retkeilyillä. Metlassa työhön osallistuvat Sauli Valkonen (Vantaa), Pekka Nöjd (Vantaa), Jussi Saramäki (Kannus) ja Martti Varmola (Rovaniemi).

Tulokset


Hankkeen vetäjä: Valkonen, Sauli
Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 5507
Sähköpostiosoite: sauli.valkonen@metla.fi


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 31.12.2013
Palaute