Metla Hanke 8508

Korjuumenetelmien vertailu - vaikutukset puun laatuun ja korjuuyritysten kokonaistuottavuuteen

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2006-2008   Asiasanat: Venäjä, kokorunkomenetelmä, puun laatu, puunkorjuu
Tutkimushankeryhmä: Kehittyvä metsäsektori Venäjällä sekä Keski- ja Itä-Euroopan maissa - vaikutukset Suomeen

Tavoitteet

Hankkeen yleisenä tavoitteena on edistää venäläisten ja suomalaisten puunkorjuuyritysten, metsäkonevalmistajien sekä puun jatkojalostusyritysten rajat ylittävän yhteistyön toimintaedellytyksiä. Hankkeen erityisenä tavoitteena on tuottaa tietoa kahden eri puunkorjuumenetelmän eduista ja haitoista.

Pohjoismaista tavaralajimenetelmää ja venäläistä kokopuumenetelmää vertaillaan keskenään tarkastelemalla niiden vaikutuksia puutavaran laatuun sekä korjuuyhtiöiden kokonaistuottavuuteen. Tavoitteena on tuottaa päätöksentekoa tukevaa tietoa venäläisille puunkorjuuyhtiöille näiden valitessa itselleen sopivinta korjuumenetelmää sekä tuottaa tutkimustietoon perustuvaa tietoa metsäkonevalmistajille tuotteiden markkinointiin Venäjän olosuhteissa.

Hankkeen toiminnot voidaan jakaa neljään osaan:


Hankkeen vetäjä: Karvinen, Sari
Metsäntutkimuslaitos, Joensuun toimipaikka, PL 68, 80101 JOENSUU
Puhelin: 029 532 3256
Sähköpostiosoite: sari.karvinen@metla.fi

Muut tutkijat: Gerasimov, Yury, JO (2008), Välkky, Elina (2008)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute