Metla Hanke 8501

Maisemalaboratorio - LIFE

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2004-2009   Asiasanat: landscape, maisema, matkailu, monikäyttö, ympäristövaikutukset
Tutkimushankeryhmä: Erillishankkeet - Metsien yhteiskunnallinen merkitys

Tavoitteet

Hanke toimii yhteistyössä Lapin yliopiston Arktisen keskuksen hallinnoimassa ja EU LIFE Ympäristö -ohjelman rahoittamassa hankkeessa ’Matkailualueet maisemalaboratorioina'.Maisemalaboratorio -hanke tuottaa uutta tietoa matkailun ympäristövaikutuksista, luontoon suuntautuvista aktiviteeteista, ympäristöasenteista, ympäristön käytöstä ja matkailualueiden suunnitteluperiaatteista.Lisätietoja osoitteessa: http://www.arcticcentre.org/landscapelab/


Hankkeen vetäjä: Huhta, Esa
Metsäntutkimuslaitos, Rovaniemen toimipaikka, PL 16, 96301 ROVANIEMI
Puhelin: 029 532 3510
Sähköpostiosoite: esa.huhta@metla.fi

Muut tutkijat: Jokinen, Mikko, KO (2005-07), Mettiäinen, Ilona (2006), Putkonen, Mikko (2005-06), Sarkki, Simo (2005), Tuulentie, Seija, RO (2007), Ukkola, Maarit (2005,2007)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 31.12.2012
Palaute