Metla Hanke 832701

Moderniteetin vaatimukset poronhoidolle: yhdentyminen ja kestävä kehitys Euroopan subarktisilla ja boreaalisilla alueilla

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2001-2004   

Tavoitteet

REINDEER MANAGEMENT (RENMAN) pyrkii tutkimaan ihmisen ja ympäristön vuorovaikutuksia ja tässä ilmeneviä ongelmia monitieteellisesti yhdistämällä yhteiskuntatieteen ja luonnontieteen alojen tutkijoiden sekä poronhoitajien osaaminen. Poronhoitajien mukanaolo ja taito on erityisen tärkeä koko tutkimuksen ajan. Eri tieteenalojen (antropologia, taloustiede, maantiede, maaperätiede,biologia) menetelmien yhdistäminen mahdollistaa kokonaisvaltaisen lähestymistavan. RENMANissa keskitytään seuraavien yleisten aiheiden avulla paikallisen väestön ja porohoidon väliseen vuorovaikutukseen: 1.Ihmisen mukanaolo poronhoidossa ja paikallisen väestön mukanaolo tutkimuksessa ja skenaarioiden luomisessa. 2.Resurssien hallinnasta aiheutuvien erilaisten ristiriitojen tarkastelu. Poronhoitoa sivuaviin ristiriitoihin kuuluu: (i) EU:n ja Venäjän kaupan erilaisuus; (ii) kulttuurista tehtävät havainnot (sekä poronhoitajia että valtaväestöä koskevat); (iii) systemaattinen vertailu poronhoitajien kokemusperäisen ja tieteellisen tiedon välillä. 3.Porolaidunten kunto, erityisen huomion kohteena kesälaitumet. Tämä tarkoittaa laadullista luokittelua ja kartoitusta erilaisista elinympäristöistä ja laitumien laadun arviointia poromiehen (ja poron!) näkemänä. Laadullinen luokittelu ja kartoitus ovat vuorostaan yhteydessä määrällisiin mittauksiin laitumien tuottokyvystä ja ravinteiden kierrosta. 4.Maaperän ja pintaveden laatu. Tämä edellyttää määrällistä arviointia eri porotiheyksien vaikutuksista suhteessa kestävään tuotantoon ja riskien arviointia siitä miten patogeenit voivat levitä poroihin ja ihmisiin jos tuotantotapoja muutetaan.

Hankkeen vetäjä: Helle, Timo

Muut tutkijat: Hallikainen, Ville, RO (2004), Kankaanpää, Sakari (2001)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute