Metla Hanke 8124

Forest Reserves Research Network (EU-COST)

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Lisää hankkeesta  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1996-1999   Asiasanat: luonnonmetsät, metsien suojelu, puuston rakenne, suojelualueiden tietopankki
Tutkimusohjelma: Metsäluonnon monimuotoisuuden tutkimusohjelma

Tavoitteet

Tavoitteena on edistää luonnonmetsien tutkimusta ja koordinointia Euroopassa. Tähän pyritään perustamalla Euroopan luonnonmetsiä (luonnonpuistoja, totaalireservaatteja) koskeva tietopankki, kokoamalla eurooppalainen luonnonmetsien tutkimus tietokannaksi, kehittämällä yhtenäinen mittausmenetelmä luonnonmetsien rakenteen selvittämiseksi sekä tarjoamalla tutkijoille mahdollisuus tietojen ja aineistojen vaihtoon tietopankin välityksellä.

Hankkeen vetäjä: Parviainen, Jari
Metsäntutkimuslaitos, Joensuun toimipaikka, PL 68, 80101 JOENSUU
Puhelin: 029 532 3010
Sähköpostiosoite: jari.parviainen@metla.fi


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute