Metla Hanke 800603

Euroopan metsätietopalvelun kehittäminen (NEFIS)

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2003-2005   Asiasanat: Dublin Core, kontrolloidut asiasanat, metadatastandardit, metsätietojärjestelmät, tietämyskanta, visualisointi

Tavoitteet

NEFIS kotisivu
Partners
Work Package 2
Work Package 3

NEFIS EU-projekti on tyypiltään "accompanying measure" ja kuuluu ohjelmaan "Quality of Life and Management of Living Resources Programme of the European Commission" (sopimus nro QLK5-CT-2002-30638). Metla on sopimusosapuoli nro 6.Metla osallistuu kolmen osan toteuttamiseen:WP 2: NEFIS metadata ja kontrolloidut sanastot
(Metlan työkuukaudet tähän osaan: 2 htk).

Yhteiset tavoitteet

 • Tutkimukseen ja kokemukseen perustuen WP kehittää metadatastandardeja osapuolten toimittamien metsätietojen kuvailemiseksi. Metadata perustuu Dublin Core standardiin, johon lisätään tarvittavat kentät ja lisämääreet. Tähän liittyen tuotetaan asiasanalistat.
 • Tehdään ehdotus "Forest Markup Language" standardiksi
 • Tuotetaan dokumentaatiota NEFIS tietämyskantaan, jossa kuvaillaan miten tiedontuottajien tulisi valmistella ja kuvailla aineistonsa standardien mukaisesti.WP 3: UML kuvailu laajennettua Euroopan metsätietopalvelua varten ja NEFIS tietämyskannan perustaminen
Metlan työkuukaudet tähän osaan: 1 htk

Yhteiset tavoitteet:

 • kuvata lyhyesti olemassa olevat metsätietojärjestelmät
 • järjestää UML suunnittelu prsosessi, jossa 'mallinnetaan' yleisellä tasolla eurooppalaiset metsätiedon prosessit, kansalliset ja institutionaaliset suhteet ja tiedottamisvastuut
 • tuottaa infrastruktuuri NEFIS/GFIS tietämyskantaan
 • pitää yllä on-line tietämyskannassa EFIS-, GFIS- yms. projekteista saatuja kokemuksia ja dokumentteja ja tuotettuja standardeja
 • tarjota tietämyskanta ja "usein kysytyt kysymykset" -palsta "metsäyhteisölle" ja
 • tukea tiedontuottajia aineston toimittamisessa tietopalveluunWP 4: Datan valmistelu ja jakelu
Metlan työkuukaudet tähän osaan: 2 htkk

Yhteiset tavoitteet:

 • tunnistaa rajattu määrä tietoaineistoja jaettavaksi EFIS-järjestelmässä
 • valmistella metadatatietueet sekä Internet että PC-pohjaisille aineistoille
 • tuottaa ja tarjota todellisia esimerkkiaineistoja EFIS-järjstelmän kautta saatavaksi


Metla tarjoaa osuutenaan metsätilastoja ja VMI-aineistoja (Coverage Country/regional). Esimerkkiaineistot tarjotaan saataville Internetin kautta ja linkitetään EFIS-visualisointityökaluun (EFIS visualization toolkit). Laajennetut metadatatietueet lisätään EFIS metadatatietokantaan. WP2 tuottaa ohjeet metadatan tuottajille.
Hankkeen vetäjä: Saarikko, Jarmo
Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 2050
Sähköpostiosoite: jarmo.saarikko@metla.fi

Muut tutkijat: Aarne, Martti, VA (2004), Mustonen, Mika, VA (2005), Mäkelä, Helena, VA (2004-05)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute