Metla Hanke 7547

Metsiin liittyvien politiikka-analyysien organisointi Euroopassa (ORCHESTRA)

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2013-2015   Asiasanat: metsätalousmallit, politiikka-analyysit, yhteissuunnittelu
Tutkimushankeryhmä: Metsäalan tulevaisuuden ennakointi -hankeryhmä

Tavoitteet

Euroopassa metsiin liittyviä asioita käsitellään politiikan eri sektoreilla ja tasoilla, mikä tekee niiden yhteisvaikutusten ennakoinnin haasteelliseksi. Metsiin liittyvien poliittisten tavoitteiden ja keinojen yhteensovittamiseksi tarvitaankin uusia keinoja. Vuoden 2013 alussa käynnistyneen eurooppalaisen ORCHESTRA-tutkijaverkoston (Forests, their Products and Services COST Action FP1207 Orchestrating forest-related policy analysis in Europe) tarkoituksena on 1) tarkastella erilaisia metsiin liittyviä poliittisia tavoitteita ja niiden toteutuskeinoja eri tasoilla, 2) parantaa niiden politiikka-analyysissä tarvittavia vaikutusarviota ja laskennallisia menetelmiä sekä 3) kehittää poliittisten prosessien tukeen ja organisointiin uusia tutkimukseen perustuvia analyysimenetelmiä ja lähestymistapoja. COST-rahoitusinstrumentti mahdollistaa yhteistyön eri maiden ja tieteenalojen välillä. Verkostossa on mukana yhteiskunta-, valtio-, talous- ja luonnontieteilijöitä sekä eri sidosryhmien edustajia mm. kansallisista ja kansainvälisistä järjestöistä ja toimielimistä. Yhteistyön tavoitteena on parantaa metsiin liittyvien poliittisten tavoitteiden yhteensopivuutta eri sektoreiden ja tasojen välillä sekä tehostaa niihin liittyviä politiikkakeinoja. Vuonna 2013 on tarkoitus järjestää mm. työpaja metsiin liittyvistä politiikkatavoitteista ja -keinoista sekä tutkijakoulu metsäsektorin mallinnuksesta. Vuoteen 2017 kestävässä toiminnassa on jo mukana 23 Euroopan maata sekä muita toimijoita kuten Euroopan metsäinstituutti (EFI), Euroopan Komission yhteinen tutkimuskeskus (JRC), Euroopan Ympäristökeskus (EEA) ja YK:n Euroopan talouskomission puutalouskomitea (UNECE Timber Committee). Verkoston valmisteluun Suomessa osallistui asiantuntijoita Metlasta, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksesta (MTT) sekä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitosta (MTK).Lisätietoja ORCHESTRA-verkostosta: http://www.cost.eu/domains_actions/fps/Actions/FP1207

Tulokset

Vuonna 2013 järjestettiin työpaja metsiin liittyvistä politiikkatavoitteista ja -keinoista ja toteutettiin verkkosivusto https://sites.google.com/site/costactionfp1207/.

Hankkeen vetäjä: Packalen, Tuula
Metsäntutkimuslaitos > Luke, Joensuun toimipaikka, PL 68, 80101 JOENSUU
Puhelin: 029 532 5351
Sähköpostiosoite: tuula.packalen@luke.fi


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 07.11.2015
Palaute