Metla Hanke 7540

Suomalais-venäläinen metsäakatemia 2 - Laajennus ja pilotointi

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2012-2014   Asiasanat: Venäjä, investoinnit, metsäkoulutus, metsäpolitiikka, metsäsektorin tutkimus, metsäteollisuus, metsäteollisuustuotteiden kauppa
Tutkimushankeryhmä: Kehittyvä metsäsektori Venäjällä sekä Keski- ja Itä-Euroopan maissa - vaikutukset Suomeen

Tavoitteet

Hankkeen yleisenä tavoitteena on perustaa suomalais-venäläinen metsäalan osaamiskeskus, jonka tavoitteena on edistää Suomen ja Venäjän välistä metsäsektorin koulutuksen, tutkimuksen ja liiketoiminnan yhteistyötä.

Tavoitteena on edistää metsäalan liiketoimintamahdollisuuksia ja investointeja Suomen ja Venäjän välillä. Osaamiskeskuksen tavoitteena on myös tarjota metsäsektorin toimijoille foorumi yhteisten toimien suunnitteluun ja toteutukseen nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Metla vastaa hankkeen tutkimusosion toteutuksesta. Tehtävänä on laatia suunnitelma ensisijaisista tulevista tutkimus- ja kehittämishankkeista ja laatia kolme tutkimushankehakemusta; tutkia Venäjän metsäpolitiikan muutoksia ja selvittää suomalaisten ja venäläisten toimijoiden näkemyksiä metsäsektorin liiketoimintaympäristöstä; laatia selvitys Luoteis-Venäjän puumarkkinoiden toiminnasta.

Hanketta koordinoi Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja sitä rahoitetaan Kaakkois-Suomi - Venäjä ENPI CBC –ohjelmasta. Lisätietoa.

Hankkeen vetäjä: Leinonen, Timo

Muut tutkijat: Karvinen, Sari, JO (2013-14), Mutanen, Antti, JO (2013-14), Pirhonen, Ilkka (2013-14)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 07.11.2015
Palaute