Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot

Poliittisten ohjauskeinojen arviointi ja kehittäminen
luonnonvarojen kestävän hyödyntämisen edistämiseksi

Sivukartta | Haku

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa tutkitaan nykyisten ja mahdollisten uusien ohjauskeinojen toimivuutta ja mielekkyyttä metsä- ja maatalousluonnonvarojen kestävän hyödyntämisen edistämiseksi. Hanke toteutetaan tieteen- ja hallinnonalojen välisenä tutkimusyhteistyönä. Tavoitteena on arvioida keskeisten tapausten avulla ohjauskeinojen taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia ja vaikut­tavuutta. Työssä käytetään ja kehitetään taloudellisia laskentamalleja ja vuorovaikutukseen perustuvia menetelmiä sidosryhmien ja asiantunti­joiden tiedon hyödyntämiseksi.

Hankkeessa selvitetään, millaisia mahdollisia ja todennäköisiä kehitys­kulkuja maatalous- ja metsä­sektoreilla on odotettavissa, kuinka kehitykseen voidaan vaikuttaa julkisen vallan ohjauskeinojen avulla ja mitä kokonaisuus merkitsee maa- ja metsätalouden toimijoille. Hankkeessa pyritään lisäksi arvioimaan eri ohjauskeinojen vaikutuksia, päällekkäi­syyksiä, ristiriitoja ja synenergioita politiikan rajapinnoilla esimerkiksi maankäytössä maa- ja metsätalouskäytön välillä.

HANKKEEN KESTO

2012-2015

HANKKEEN RAHOITTAJAT

Maa- ja metsätalousministeriö, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT), Metsäntutkimuslaitos (Metla) ja Suomen ympäristökeskus (SYKE)

AJANKOHTAISTA

15.4.2015 | Politiikka ja luononvarat -seminaari Tieteiden talolla

Esitykset

Kirjoitukset

Tieteelliset julkaisut

Päivitetty: 13.04.2015 /JVoi | Copyright Metla | Palaute