Metla Hanke 7492

Maan käytön rajoitusten tunnistamien metsien käytössä

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2012-2014   Asiasanat: vaikutusarviot, yleiskaavoitus
Tutkimushankeryhmä: Erillishankkeet - Metsätalouden ja metsäympäristön tietovarannot

Tavoitteet

Hankkeessa selvitetään Etelä-Pohjanmaan, Pirkanmaan ja Satakunnan maakuntien alueilla, millaisia vaikutuksia erilaisilla metsien käyttöön kohdistuvilla rajoituksilla ja maisematyölupavaatimuksilla voi olla Länsi-Suomen hakkuumahdollisuuksiin ja metsätalouden tulonmuodostukseen.

Hankkeen vetäjä: Packalen, Tuula
Metsäntutkimuslaitos > Luke, Joensuun toimipaikka, PL 68, 80101 JOENSUU
Puhelin: 029 532 5351
Sähköpostiosoite: tuula.packalen@luke.fi

Muut tutkijat: Haakana, Helena, VA (2012-14), Hirvelä, Hannu, VA (2012-14), Pyy, Veera (2012)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 07.11.2015
Palaute