Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot

Sosioekologisia työkaluja Vaara-Kainuun
matkailualueiden suunnitteluun – VAAKA

Sivukartta | Haku
 
 

Tieto samalle kartalle – uusia keinoja matkailun kehittämiseen

Luonnon vetovoimaisuuteen perustuva virkistyskäyttö ja matkailu ovat yksi tärkeimmistä metsien käyttömuodoista. Matkailualueiden maan­käy­tön suunnittelu on tullut entistä moniulotteisemmaksi, kun tietoisuus metsiin liittyvien aineettomien hyötyjen kuten monimuotoisuuden ja virkistyskäytön merkityksestä on kasvanut.

Viranomaiset tarvitsevat lisää keinoja, joilla voidaan hyödyntää ympä­ristöön ja ihmisten arvostuksiin liittyvää tietoa alueiden käytön suun­nittelussa. Tarvitaan toimintamalli ja työvälineitä, joilla voidaan kerätä kokemuksellista tietoa erilaisilta sidosryhmiltä ja soveltaa kerättyä tietoa käytäntöön.

EAKR –rahoitteisessa ”Sosioekologisia työkaluja Vaara-Kainuun mat­kailualueiden suunnitteluun, VAAKA” –hankkeessa kehitetään matkai­lualueiden suunnittelun tueksi uusi paikkatietoon perustuva toiminta­malli, joka lisää maankäytön sosiaalista hyväksyttävyyttä, ekologista kestä­vyyttä ja matkailun vetovoimaisuutta Kainuussa.

Hankkeen pilottialueet, Paljakka ja Ukkohalla, ovat suojelualueiden lähistöllä sijaitsevia matkailukeskuksia, joissa matkailuelinkeinon kasvu edellyttää kaavamuutosta tai ainakin alueen käytön pitkäaikaista lin­jaus­ta. Haasteellista on mm. eri elinkeinojen tai erilaisten matkailumuotojen yhteensovittaminen tai eriyttäminen alueiden suunnittelussa ja kehittä­misessä.

AJANKOHTAISTA

Vaaka-hankkeen loppuraportti on julkaistu 25.7.2014
Tutustu raporttiin: Vaaka punnitsee, arvottaa, tasapainottaa –toimintamalli Vaara-Kainuun matkailualueiden suunnitteluun

Osallistavan suunnittelun internetpohjainen työkalu – Vaakagis
Tiedustelut sovelluksen saatavuudesta ->

 

HANKKEEN VETÄJÄ

Tolvanen, Anne
Metla Oulu
Paavo Havaksen tie 3, PL 413
90014 Oulun yliopisto
Puhelin: 029 532 3782
Sähköposti: anne.tolvanen(a)metla.fi

MUUT TUTKIJAT

Huhta, Esa (RO), Hytönen, Marjatta (VA), Kangas, Katja (projektipäällikkö, OU), Nikula, Ari (RO), Tarvainen, Oili (OU), Tuulentie, Seija (RO), Tyrväinen, Liisa (RO), Vendelin, Ismo (OU)

KESTO

2011–2013

TUTKIMUSOHJELMA

Metsästä hyvinvointia

 

width="200"
Tykkyä Vaara-Kainuussa.
Päivitetty: 17.09.2014 /SJor, Kuvat Erkki Oksanen /Metla, ellei toisin mainita | Copyright Metla | Palaute