Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot

Tuhkan rakeistus Pohjois-Pohjanmaalla

Sivukartta | Haku
Kuva: Metla, Muhos
Kuva: Metla

Tuhkat rakeiksi ja hyötykäyttöön

Suomi on sitoutunut nostamaan uusiutuvan energian osuutta 38 % vuo­teen 2020 mennessä. Hallitus tukee tavoitteen toteutumista erilaisilla oh­jauskeinoilla ja niiden seurauksena biomassojen poltto lisääntyy, mikä lisää myös tuhkan määrää. Jotta bioenergian käytön lisääminen olisi mie­lekästä koko ketjun kannalta, myös tuhkien hyödyntämiselle pitäisi löy­tää kestävä ratkaisu.

Pelkästään Oulun seudun voimalaitoksissa syntyy vuosittain 100 000 ton­nia tuhkaa, joka on pääasiassa turpeen- ja puunpoltossa syntyvää seka­tuhkaa. Koko Suomessa tuhkaa syntyy arviolta 600 000 tonnia vuodessa. Vuonna 2008 tuhkasta päätyi kaatopaikoille 37 %, maara­kentamiseen 40 % ja esimerkiksi lannoitekäyttöön 23 %.

Jäteverolaki vauhdittaa tuhkan hyötykäyttöä

Vuoden 2011 alusta voimaan tullut jäteverolain uudistus märitteli voima­laitoksen lentotuhkan verolliseksi jakeeksi. Jäteveron käyt­töönoton tar­koitus on jätteiden synnyn vähentäminen ja syntyneen jätteen hyödyn­täminen.

Kaksi uutta tuhkan rakeistuslaitosta

Pohjois-Pohjanmaalla tuhkan hyötykäytölle yksi este on ollut rakeistuslaitoksen puuttuminen. Tuhkan rakeistus -hankkeessa selvitettiin rakeistuslaitoksen toimintaedellytyksiä Pohjois-Pohjanmaalla ja alueella onkin hankkeen aikana aloittanut toimintansa kaksi uutta tuhkan rakeistuslaitosta.

Laatuvarmennettu ja rakeistettu tuhka voidaan käyttää metsälannoitteena. Pohjois-Pohjanmaalla on runsaasti kohteita, jotka soveltuvat hyvin lannoitettavaksi rakeistetulla tuhkalla.

UUTTA – 31.12.2012

Tuhkan käyttö metsälannoitteena -kirjasta on ilmestynyt toinen, uudistettu painos

2. painos


Aska som skogsgödsel

Broschyr

HANKKEEN VETÄJÄ

Kubin, Eero
Metla Oulu
Rakentajantie 3, PL 413
90014 Oulun yliopisto
Puhelin: 029 532 3710
Sähköpostiosoite: eero.kubin(at)metla.fi

KESTO

2011–2012

ASIASANAT

Tuhka, rakeistus, Pohjois-Pohjanmaa

 

TUTKIMUSOHJELMA

Erillishankkeet 1 – Metsäekosysteemien rakenne ja toiminta

 

Päivitetty: 20.09.2013 /SJor | Copyright Metla | Palaute